Распоред полагања испита за ванредне ученике у новембарском испитном року

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  ___новембарски__  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2021/2022. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ____Четири__________године

РАЗРЕД: ___2____

ПРЕДМЕТ ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА УЧИОНИЦА Бр. канд. И С П И Т И В А Ч СТАЛНИ ЧЛАН
Физика 8.11.2021. у 13:15 1 Јоксимовић Миленија Остојић Весна

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Спарић Љиљана

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У НОВЕМБАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2021/2022. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: четри године

РАЗРЕД: ТРЕЋИ

ПРЕДМЕТ ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА Бр. канд. И С П И Т И В А Ч СТАЛНИ ЧЛАН
Социологија 17.11.2021.  у 14 часова 2 Славка Љиљак Друга школа
Сировине у фармацеутској производњи              (тифт)  

8.11.2021.  у 16 и 30 часова

1 Славенка Недић Марица Вучуровић
Машине, апарати и операције                                                                                             *                                   (тифт)                

                 16.11.2021. у 10 и 45 часова

1 Марица Вучуровић Марија Ђуровић

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:    Милка Вучковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  НОВЕМБАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2021/2022. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: четири године

РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ

ПРЕДМЕТ ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА УЧИОНИЦА Бр. канд. И С П И Т И В А Ч СТАЛНИ ЧЛАН
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Писмени:

1.11.2021 у 13.00

кабинет 2 Виолета Унковић Митровић Ивана Манојловић
Усмени:

3.11.2021 у 9.45

кабинет 2 Виолета Унковић Митровић Ивана Манојловић
МАТЕМАТИКА Писмени:

2.11.2021 у 13.00

кабинет 2 Весна Урошевић Биљана Чеврљаковић
Усмени:

19.11.2021 у 13.10

кабинет 2 Весна Урошевић Биљана Чеврљаковић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Писмени:

3.11.2021 у 13.00

кабинет 1 Милена Тасић Небојша Петрушић
Усмени:

5.11.2021 у 13.15

кабинет 1 Милена Тасић Небојша Петрушић
ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА 17.11.2021 у 10.45 лабораторија 1 Јелена Димитријевић Станојковић Љиљана Спарић
БИОЛОГИЈА 2.11.2021 у 10.30 кабинет 1 Славица Авеић Наставник из друге школе
ИСПИТИВАЊЕ У ТЕХНОЛОШКОЈ ПРОИЗВОДЊИ 9.11.2021 у 10.30 кабинет 1 Лела Ивановић Дејан Милојковић

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Драгана Ранковић

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У    _новембарском__ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2021/2022.год

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  : _четири___ године  ;

РАЗРЕД : ДОКВАЛИФИКАЦИЈА

ПРЕДМЕТ ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА БРОЈ КАНДИДАТА ИСПИТИВАЧ СТАЛНИ ЧЛАН
Инструментална анализа 05.11.2021. у 10.25 1 Ранђић Зорица Перовић Миланка
Машине,апарати и операције с аутоматиком 02.11.2021. у 11h 1 Милојковић Дејан Вујадиновић Гордана
Верска настава

I разред

01.11.2021. у 14h 1 Пантелић Срећко наставник из друге школе
Верска настава

II разред

01.11.2021. у 14.15 1 Пантелић Срећко наставник из друге школе
Устав и права грађана 17.11.2021. у 14h 1

условно

Љиљак Славка наставник из друге школе
Филозофија по договору 1

условно

Јованчић Светозар наставник из друге школе
Грађанско васпитање по договору 1

условно

Љиљак Славка Сарић Јасмина

Председник  комисије Даница Друловић

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У    __новембарском_ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2021/2022.год

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  : _четири___ године  ;

РАЗРЕД : ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА

ПРЕДМЕТ ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА БРОЈ КАНДИДАТА ИСПИТИВАЧ СТАЛНИ ЧЛАН
Испитивање у технолошкој производњи 09.11.2021. у 16.30 2 Ивановић Лела Милојковић Дејан
Електроаналитичке методе 18.11.2021. у 10.30 1 Вучковић Милка Перовић Миланка
Хемијска технологија* 16.11.2021. у 10.45 1 Друловић Даница Ивановић Лела

Председник комисије Даница Друловић (Дејан Милојковић)*

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  : _1___ године  ;

РАЗРЕД : пети степен

ПРЕДМЕТ ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА БРОЈ КАНДИДАТА ИСПИТИВАЧ СТАЛНИ ЧЛАН
Организација рада 3.11.2021 у 11,00 1 Татјана Пајић Марија Ђуровић
Контрола процеса и производа 18.11.2021 у 9,00 1 Славенка Недић Анита Павковић
Мерење и регулација процеса 2.11.2021 у 10,25 1 Драгана Ранковић Славенка Недић
Обрада и приказивање резултата у хемијској технологији 8.11.2021 у 16,15 1 Драгана Ранковић Радовановић Злата

Председник комисије

Вујадиновић Гордана

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  НОВЕМБАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2021/2022. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: четири године

РАЗРЕД: први

ПРЕДМЕТ ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА УЧИОНИЦА Бр. канд. И С П И Т И В А Ч СТАЛНИ ЧЛАН
Физика 8.11.2021. 13:15 часова 60 1 Остојић Весна Јоксимовић Миленија
Технике рада у лабораторији 16.11.2021. 14:00 часова Лабор. 1 Милићевић Данијела Лукић Смиљана

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Јасмина Вучковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  новембарском  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: _три_године                                       РАЗРЕД: _____други__

ПРЕДМЕТ ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА УЧИОНИЦА Бр. канд. И С П И Т И В А Ч СТАЛНИ ЧЛАН
Верска настава 1.11.2021 у 14 часова 1 Срећко Пантелић
Физичко васпитање 2.11.2021. у 16.50 часова сала за физичко 1 Зорица Јоксимовић Горан Вукелић

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  Катарина Марковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  новембарском  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

РАЗРЕД: ____V степен___

ПРЕДМЕТ ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА УЧИОНИЦА Бр. канд. И С П И Т И В А Ч СТАЛНИ ЧЛАН
Мерна и регулациона техника 4.11.2021. u 15.45 часова 50 1 Слободан Јовановић Весна Стојичић
Колоидна хемија 1.11.2021. у 16.30 часова 50 4 Александра Симић Оливера Марковић
Специјалистички испит – прерађивач меса 18.11.2021. у 16.30 часова Месарски кабинет 4 Сања Николин Соња Михајловић
Специјалистички испит – прерађивач меса 18.11.2021. у 16.30 часова Месарски кабинет 4 Слободан Јовановић Слађана Вукосављевић

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Данијела Петровић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ЈУНСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021 године

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  Пољопривреда, производња и прерада хране                                                                ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: 3 и 4  године

РАЗРЕД: ТРЕЋИ, ПТ, ТБТ, ПЕК, МЕС, ППП

ПРЕДМЕТ ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА Бр. канд. И С П И Т И В А Ч СТАЛНИ ЧЛАН
Математика Писмени 02-11-2021. 13:00

Усмени по договору са предметним наставником

2 Митровић Мирјана Маринковић Драгана
Грађанско васпитање 01.11.2021. 16:30     1 Љиљак Славка Станковић Витомир
Рачунарство и информатика 09.11.2021. 10:30 1 Стоилковић Миодраг Перић Мица
Исхрана људи 15.11.2021. 13:30 1 Михајловић Соња Вукосављевић Слађана
Операције и мерења у месарству 19.11,2021. 16:00 1 Јовановић Слободан Вукосављевић Слађана
Сировине у месарству 18.11.2021 16:00 1 Јовановић Слободан Вукосављевић Слађана
Верска настава 01.11.2021. 14:00 1 Пантелић Срећко Костић Славиша

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ:

Златица Алемпијевић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  НОВЕМБАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2021/2022. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: четири године

РАЗРЕД: четврти

ПРЕДМЕТ ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА УЧИОНИЦА Бр. канд. И С П И Т И В А Ч СТАЛНИ ЧЛАН
Физичка хемија 4.11.2021. 16:00 часова 44 1 Вучковић Јасмина Танасковић Јелена
Енглески језик Писмени 3.11.2021. 13:00 часова

Усмени по договору

53 1 Галовић Љиљана Станкић Бојана
Математика Писмени 2.11.2021. 13:00 часова

Усмени по договору

61 1 Митровић Мирјана Маринковић Драгана
Прехрамбена технологија 18.11.2021. 15:30 часова 44 1 Ракић Љубомировић Марија Марковић Оливера
Машине и апарати 5.11.2021. 15:00 часова 44 2 Јовановић Слободан Лемаић Наташа
Грађанско васпитање 8.11.2021. 10:15 часова 44 1 Станковић Витомир Љиљак Славка

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Душица Лончар

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  __НОВЕМБАРСКОМ______ИСПИТНОМ  РОКУ

шк. 2021. /2022. год .

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ПОЉОПР. ПРОИЗВ. И ПРЕРАДА ХРАНЕ

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  :___4__ године  ;

РАЗРЕД : СВИ (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА)

ПРЕДМЕТ ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА БРОЈ КАНДИДАТА ИСПИТИВАЧ СТАЛНИ ЧЛАН
Физика 8. 11. 2021. у  13 : 15 2 Остојић Весна Јоксимовић Миленија
Биохемија( условно) 18. 11. 2021. у  17 : 40 1 Милошевић Наташа Алемпијевић Златица
Машине и апарати са аутоматиком3. ( условно) 10. 11. 2021. у     9 : 30 1 Новковић Предраг Говорчић Златко
Прехр. технологија  3.       (условно) 9. 11. 2021. у    10 : 20 1 Ракић –Љубомировић Марија Марковић Оливера
Практична настава 3. (условно) Инфо.после положених теоријских делова 1 Накнадна инфо. Накнадна инфо.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ      Ивана Павловић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У   новембарском ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2021/2022. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: __преквалификација____________године                                                                                            РАЗРЕД:                                                                                                                                                                преквалификација

ПРЕДМЕТ ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА УЧИОНИЦА Бр. канд. И С П И Т И В А Ч СТАЛНИ ЧЛАН
Здравствена безбедност хране          4.11.2021 у 17 и15 59 1 Алемпијевић Златица Петровић Данијела
Прерада меса         19.11.2021 у 15:15       Кабинет 1 Николин Сања Вукосављевић Слађана
ТРжиште и промет месарских производа         8.11.2021. у 10 и 15 Лабораторија 1 Михајловић Соња Јовановић Слободан

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Додиг Соња