Распоред полагања испита за ванредне ученике у августовском испитном року

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021 године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                                        

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ТРИ и ЧЕТРИ године

РАЗРЕД: ТРЕЋИ

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Српски језик и књижевност               (хл) Писмени  16.8.21. у 10 часова   
Усмени    19.8.21. у 11 часова
    1Виолета Унковић  Ивана Манојловић
Математика                                   (хтт) Писмени  17.8.21. у 10 часова    
Усмени     25.8.21. у 9 часова
    1Биљана ЧеврљаковићВесна Урошевић
Енглески језик                        (хл) Писмени  18.8.21. у 10 часова                  
Усмени     23.8.21. у 10часова
    1Бојана СтанкићМилена Тасић
Физичко васпитање Усмени     20.8.21. у 10 и 30 часова    1Зденка ЛатиновићКристинка Марковић
ЕлектротехникаУсмени     20.8.21. у 11 и 30 часова    2Миленија ЈоксимовићВесна Остојић
Технологија фармацеутских производа                (тифт)Усмени     23.8.21. у 9 часова    1Снежана ЖужаМарија Ђуровић
Сировине за фармацеутске производе                (тифт)Усмени     19.8.21. у 9 и 30 часова    1Славенка НедићМарица Вучуровић
Социологија Усмени     25.8.21. у 10 часова2Славка ЉиљакДруга школа
Верска настава Усмени     19.8.21. у 12 часова1Срећко ПантелићДруга школа

                                                                                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Милка Вучковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  АВГУСТОВСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: четири године                                                                                                  

РАЗРЕД: ____IV___

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
АУТОМАТСКА КОНТРОЛА ПРОЦЕСА19.8.2021     у      9:30       1Драгана РанковићДејан Милојковић
ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА20.8.2021    у     9:30 1Даница ДруловићЛела Ивановић
ФИЗИЧКА ХЕМИЈА24.8.2021    у     9:00 1Зорица РанђићМиланка Перовић
ФИЛОЗОФИЈА30.8.2021    у     10:00        1Светозар ЈованчићАлександар Стевановић

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

  Анита Павковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ:  четири године                                                                                          

РАЗРЕД: ДОКВАЛИФИКАЦИЈА

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Математикаписмени 17.08.2021. у 10h усмени    23.08.2021. у  8h1Биљана ЧеврљаковићВесна Урошевић
Ликовна култура19.08. 2021. у 9.301Милош ЦветковићМиљана Вуксановић
Организација производње20.08.2021. у 10.301Марија ЂуровићДејан Милојковић
Инструментална анализа18.08.2021. у 9 h1Зорица РанђићЛела Ивановић
Машине, апарати и операције с аутоматиком17.08.2021. у 9 h1Дејан МилојковићГордана Вујадиновић
Електротехника19.08.2021. у 8.301Миленија ЈоксимовићВесна Остојић
Филозофија30.08.2021. у 10 h1Светозар Јованчићнаставник из друге школе
Устав и права грађана25.08.2021. у 10 h1Славка ЉиљакВиолета Тодоровић
Грађанско васпитањепо договору1Славка ЉиљакЈасмина Сарић
Физичка хемија24.08.2021. у 9 h1ЗорицаРанђићМиланка Перовић
Хемијска технологија20.08. 2021. у 9.301Даница ДруловићЛела Ивановић
Испитивање у технолошкој производњи26.08.2021. у 10 h1Лела ИвановићЗлата Радовановић
Електроаналитичке методе 23.08.2021. у 9.301Милка ВучковићЗорица Ранђић

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Даница Друловић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  _августовском___  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: једну године                                                                            

РАЗРЕД: ____пети степен___

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Аутоматско управљање процесом25.8.2021.   8 00  Ранковић ДраганаНедић Славенка
Мерење и регулација процеса19.8.2021. 900  Ранковић ДраганаНедић Славенка

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

Вујадиновић Гордана

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  __АВГУСТОВСКОМ__ ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: __ЧЕТИРИ___године                                                                                          

РАЗРЕД:  ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Испитивање у технолошкој производњи19.8.2021.  у  11  h 2Ивановић ЛелаРадовановић Злата
Електроаналитичке методе23.8.2021. у 9,30 h 2Вучковић МилкаРанђић Зорица
Хемијска технологија20.8.2021. у 9,30 h 2Друловић ДаницаИвановић Лела

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

 Жужа Снежана

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  АВГУСТОВСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ:три и четири године                                                                                                 

РАЗРЕД: III

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Математика17.8 у 10 часова 2Јовановић ЖаклинаМаринковић Драгана
Термодинамика19.8 у 11 часова 2Марковић БогданкаВучковић Јасмина
Машине и апарати са аутоматиком20.8 у 9. часова 2Јовановић СлободанНовковић Предраг
Практична настава24.8 у 9 часова 1Јовановић Слободан и Ракић-Љубомировић МаријаНовковић Предраг и Оливера Марковић
Технологија воде20.8.у 10 часова 1Данијела МилићевићМарковић Оливера
Технолошке операције19.8. у 10,15 часова 1Новковић ПредрагВучковић Јасмина

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

 Алемпијевић Златица

 
 
РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  АВГУСТОВСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ЧЕТИРИ године                                                                                                 

РАЗРЕД: 4

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Практична настава20.8.2021. у 10:001Марија Ракић Љубомировић
Предраг Новковић
Оливера Марковић Слободан Јовановић
Физичка хемија19.8.2021 у 9:001Богданка МарковићЈасмина Вучковић
Прехрамбена технологија26.8.2021 у 10:001Марија Ракић ЉубомировићОливера Марковић
Физичко васпитање31.8.2021 у 8:001Горан ВукелићЗорица Јоксимовић
Филозофија30.8.2021. у 10:001Светозар ЈованчићАлександар Стевановић
Устав и права грађана24.8.2021 у 10:001Славка Љиљак 
Грађанско васпитање25.8.2021. у 10:001Славка ЉиљакВитомир станковић

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

Душица Лончар

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  августовском ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2020/2021. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: _____/_________године                                                                                                 

 РАЗРЕД: ____V степен___

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Мерна и регулациона техника19.8.2021. у 11.30 часова505Слободан ЈовановићСлађана Вукосављевић
Технолошка микробиологија24.8.2021. у 10.30 часова504Наташа МилошевићЗлатица Алемпијевић
Прехрамбена технологија20.8.2021. у 11.00 часова491Сања НиколинСоња Михајловић
Практична настава23.8.2021. у 11.00 часова491Сања НиколинСоња Михајловић

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

  Данијела Петровић

ivana-pavlovic