Распоред полагања испита за ванредне ученике у августовском испитном року

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  ____АВГУСТОВСКОМ__ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2022/2023. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: четири године                                                                                            

РАЗРЕД: __други

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
МатематикаПисмени: 16.8 у 10:00   
 Усмени: 22.8 у 10:00 Весна УрошевићЗорица Миросављевић
Физика25.8 у 11:00 Миленија ЈоксимовићВесна Остојић
Аналитичка хемија29.8 у 9:30 Татјана МитровићВишња Жикић

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

Љиљана Спарић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  августовском_  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2022/2023. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ:  једну годину                                                                                                

РАЗРЕД: пети степен

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Мерење и регулацуја процеса22.8.2023.   11,451Ранковић ДраганаНедић Славенка
Контрола процеса и производа18.8.2023.   11,001Недић СлавенкаПавковић Анита

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Вујадиновић Гордана

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  __АВГУСТОВСКОМ__  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2022/2023. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ___ЧЕТИРИ__године                                                 

РАЗРЕД: _ДОКВАЛИФИКАЦИЈА______

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
МатематикаПисмени 16.08.2023. у 10h Усмени  22.08.2023. у 10h1Весна УрошевићЗорица Миросављевић
Испитивање у технолошкој производњи21.08.2023. у 8.451Лела ИвановићЗлата Радовановић

                                                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ   

Даница Друловић 

 
РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  __АВГУСТОВСКОМ__  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2022/2023. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ___ЧЕТИРИ__године                                                 

РАЗРЕД: _ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА______

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Хемијска технологија21.08.2023. у 8.451Лела ИвановићЗлата Радовановић

                                                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ  Даница Друловић 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У __августовском _ ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2022/2023. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                               

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: 3 и 4_године

РАЗРЕД:  други

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Математика16.8.2023 у 10.00-писмени 22.8.2023. у 10.00-усмени1Жаклина ЈовановићДрагана Маринковић
Здравствена безбедност хране30.8.2023. у 12.001Златица АлимпијевићДанијела Петровић
  Аналитичка хемија29.8.2023. у 9.001Гордана ПешићСоња Додиг
  Производња пекарских производа21.8.2023. у 12.001Смиља МарковићТихана Гојковић
  Српски језик и књижевност17.8.2023. у 10.00-писмени 29.8.2023. у 10.00-усмени1Ивана ЖунићМаја Јанковић

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

 Катарина Марковић

 РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  ____августовском__  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2022/2023. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: _____4______године                                                                                         

РАЗРЕД: ___4____

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Физичка хемија22.08.2023. у 10:002Ј.ВучковићЈ.Танасковић
Прехрамбена технологија23.08.2023. у 09:001М.Ракић ЉубомировићО.Марковић
Испитивање намирница23.08.2023. у 09:301О.МарковићМ.Ракић Љубомировић
Машине и апарати са аутоматиком21.08.2023. у 09:301П.НовковићС.Јовановић
Практична настава21.08.2023. у 09:001М.Ракић ЉубомировићО.Марковић

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

Душица Лончар

 
 
РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  августовском ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2022/2023 у . године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                                  ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: _3 и 4 године

РАЗРЕД: 3  ПТ, ТБТ,пекар, месар, опертер у прехрамбеној индустрији, прои_______

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Технологија скроба21.8. 2023.год. у 12 часова1Симић АлександраМилићевић Данијела
Технологија кондиторских производа28.8. 2023.год.  у 9 часова1Симић АлександраМилићевић Данијела
Физичко васпитање29.8.2023.год. у 10 часова2Вукелић ГоранЈоксимовић Зорица
Термодинамика29.8.2023.год. у 8,30 часова1Остојић ВеснаТанасковић Јелена
Припрема јела са жара22.8.2023.год.у 12.часова1Слађана ВукосављевићСлободан Јовановић
Прерада меса21.8.2023.год. у 12 часова1Јовановић СлободанВукосављевић Слађана
Микробиологија22.8.2023.год.у 10 часова1Милошевић НаташаВукосављевић Слађана
Физичка хемија28.8.2023.год.у 9 часова1Вучковић ЈасминаТанасковић Јелена
Кварење и конзервисање30.8.2023.год. у 10 часова1Милићевић ДанијелаЛукић Смиљана  
Технолошке операције21.8.2023.год.у 8,30 часова1Вучковић ЈасминаТанасковић Јелена

                                                                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ   

Алемпијевић Златица

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  _АВГУСТОВСКОМ_ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2022. /2023. год .

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ПОЉОПР. ПРОИЗВ. И ПРЕРАДА ХРАНЕ      

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  :___4__ године  ;    

РАЗРЕД : СВИ (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА)

ПРЕДМЕТ  ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБРОЈ КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
Кварење и конзервисање28. 8. 2023. у  9 : 001Симић АлександраРатковић Мирјана
Хемија29. 08. 2023. у  9 : 301Додиг СоњаПешић Гордана
Аналитичка хемија29. 08. 2023. у  9 : 301Рађеновић ГорданаДодиг Соња
Историја21. 08. 2023. у  8 : 001Станковић ВитомирСарић Јасмина
Физика25. 08. 2023. у   11 : 001Остојић ВеснаЈоксимовић Миленија
Технолошке операције21. 08. 2023.  у   9 : 001Вучковић ЈасминаЈовановић Слободан

У Београду  ;  05. 07. 2023.                                                                                                                           

ПРЕДСЕДНИК   КОМИСИЈЕ      

Ивана Павловић