Распоред полагања испита за ванредне ученике у априлском испитном року

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА

У    ____АПРИЛСКОМ____ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2021/2022.год

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО          

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  : _четири___ године  ;    

 РАЗРЕД : преквалификација

ПРЕДМЕТ  ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБРОЈ КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
Општа и неорганска хемија**14.04.2022. у 13.301Спарић ЉиљанаДимитријевић С. Јелена
Техничко цртање и машински елементи*18.04.2022. у 10.301Милојковић ДејанЂуровић Марија
     

* председник комисије Манојловић Ивана                                                    

Председник комисије  Даница Друловић

** председник комисије Жужа Снежана

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У    ___АПРИЛСКОМ_____ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2021/2022.год

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО          

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  : _четири___ године  ;    

 РАЗРЕД : доквалификација

ПРЕДМЕТ  ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБРОЈ КАНДИД.ИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
Биологија11.04.2022. у 11.302Авеић СлавицаМилованчевић М.
Техничко цртање и машински елементи*18.04.2022. у 10.301Милојковић ДејанЂуровић Марија
Грађанско васпитање (I и II разред)**13.04.2022. у 16.501+1Љиљак СлавкаМанојловић Ивана
Грађанско васпитање (IV разред)**27.04.2022. у 16.502Љиљак СлавкаМанојловић Ивана
Физика18.04.2022. у 13h2Јоксимовић МиленијаОстојић Весна
Аналитичка хемија28.04.2022. у 17.401Митровић ТатјанаЖикић Вишња
Примена рачунара у технолошким процесима11.04.2022. у 15.453Ранковић ДраганаРадовановић Злата
Филозофија26.04.2022. у 16.304Јованчић СветозарСтевановић А.
Физичка хемија15.04.2022. у 16.451Ерцег НинаВучковић Милка
Органска хемијска технологија***18.04.2022. у 9.351Друловић ДаницаЖужа Снежана
Организација пословања**20.04.2022. у 10.302Ђуровић МаријаВујадиновић Г.
Неорганска хемијска технологија18.04.2022. у 10h2Радовановић ЗлатаИвановић Лела
Аутоматска контрола процеса28.04.2022. у 16.151Ранковић ДраганаРадовановић Злата
Верска настава20.04.2022. у 14h1+1Пантелић СрећкоРистић Славиша
Социологија19.04.2022. у 14h1Љиљак СлавкаТодоровић Виолета
Инструментална анализа14.04.2022. у 16.101Ивановић ЛелаПеровић Миланка
Машине, апарати и операције19.04.2022. у 10.451Милојковић ДејанВујадиновић Гордана
Устав и права грађанапо договору кад стекне услов1Љиљак СлавкаТодоровић Виолета

* председник комисије Манојловић Ивана                                                        

Председник комисије  Даница Друловић

      ** председник комисије Жужа Снежана

    *** председник комисије Миросављевић Зорица

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  АПРИЛСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2021/2022. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: четири године                                                                                                

РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТПисмени: 11.4.2022 у 13.00кабинет1Виолета Унковић МитровићИвана Манојловић
Усмени: 11.4.2021 у 16.15кабинетВиолета Унковић МитровићИвана Манојловић
МАТЕМАТИКАПисмени: 12.4.2022 у 13.00кабинет1Биљана ЧеврљаковићВесна Урошевић
Усмени: 21.4.2022 у 9.45кабинетБиљана ЧеврљаковићВесна Урошевић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИКПисмени: 13.4.2022 у 13.00кабинет2Милена ТасићБојана Станкић
Усмени: 14.4.2022 у 16.15кабинетМилена ТасићБојана Станкић
ИСПИТИВАЊЕ У ТЕХНОЛОШКОЈ ПРОИЗВОДЊИ12.4.2022 у 16.20лабораторија1Лела ИвановићЗлата Радовановић
ФИЗИЧКА ХЕМИЈА15.4.2022 У 16. 45лабораторија1Нина ЕрцегМилка Вучковић
АУТОМАТСКА ОБРАДА ПОДАТАКА18.4.2022 у 10.00кабинет1Драгана РанковићЗлата Радовановић
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА19.4.2022 у 14.00кабинет2Славка ЉиљакНаставник из друге школе
ВЕРОНАУКА20.4.2022 у 11.35кабинет1Срећко ПантелићНаставник из друге школе
  ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА  21.4.2022 у 10.30лабораторија1Даница ДруловићСнежана Жужа
ФИЛОЗОФИЈА26.4.2022 У 16.30кабинет2Светозар ЈованчићНаставник из друге школе

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Драгана Ранковић    

 
РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  априлском  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2021/2022. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: четири године                                                                                                  РАЗРЕД: IV

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Српски језик и књижевност11.4.2022. У 13:00 писмени. 22.4.2022. У 17:00Библиотека1К.МарковићИ.Жунић
Машине и апарати са аутоматиком13.4.2022. У  9:45 2С.ЈовановићП.Новковић
Прехрамбена технологија14.4.2022. У 9:45 1М.Ракић-ЉубомировићО.Марковић

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Душица Лончар 

 
РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АПРИЛСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2021/2022. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                                           

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: четри године

РАЗРЕД: ТРЕЋИ

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Српски језик и књижевност         писмени 11.4.2022.  у 13 часова усмени 21.4.2022. у 9 и 40 часова    1Виолета УнковићВесна Митровић
Енглески језик         писмени 13.4.2022.  у 13 часова          усмени 14.4.2022. у 16 и 20 часова        1           Бојана Станкић          Милена Тасић
Електротехника                  18.4.2022.  у 13 часова    1      Миленија Јоксимовић          Весна Остојић
Машине, апарати и операције19.4.2022.  у 11 часова    1Гордана ВујадиновићДејан Милојковић

                                                                                                                                                 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:    Милка Вучковић

 
 
РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У __априлском_______________ ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2018/2019. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                   

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ____3 и 4__________године

РАЗРЕД: други

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
  Српски језик и књижевност11.4. 2022. 13ч (П)   22.4. 2022. 16.50ч (У) библиотека1Катарина МарковићИвана Жуњић
  Енглески језик13.4.2022. 13ч (П) 19.4.2022. 15.45ч (У) кабинет1Љиљана ГаловићНебојша Петрушић
  Математика12.4.2022 13ч (П) 18.4.2022. 17ч (У) 611Жаклина ЈовановићДрагана Маринковић

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Катарина Марковић

 
РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АПРИЛСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2021/2022 године

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  Пољопривреда, производња и прерада хране                                                                ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: 3 и 4  године

РАЗРЕД: ТРЕЋИ, ПТ, ТБТ, ПЕК, МЕС, ППП

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Српски језик и књижевност Писмени 11.04.2022. 13:00 Усмени 22,04.2022. 16:502Марковић КатаринаЖунић Ивана
Предузетништво11.04.2022. 09:451Ковачевић ВеснаТанасковић Јелена
Тржиште и промет прехрамбених производа18.04.2022. 16:301Гојковић ТиханаВукосављевић Слађана
Екологија и заштита животне средине11.04.2022. 11:301Авејић СлавицаМилованчевић Марина

                                                                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Златица Алемпијевић

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  _АПРИЛСКОМ______ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2021. /2022. год .                                                                

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ПОЉОПР. ПРОИЗВ. И ПРЕРАДА ХРАНЕ      ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  :___4__ године  ;    РАЗРЕД : СВИ (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА)

ПРЕДМЕТ  ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБРОЈ КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
Физика  18. 4. 2022. у  13 : 002+1 условноОстојић ВеснаЈоксимовић Миленија
Технике рада  13. 4. 2022. у  9.30 ( лаб.)1Марковић ОливераМилићевић Данијела
Хемија  15.4.2022. у 10:151 условноДодиг СоњаРађеновић Гордана
Технолошке операције  13. 4. 2022. у  9.451Новковић ПредрагЈовановић Слободан
Микробиологија  29. 4. 2022. у 11:30                          ( микроб.лаб)1Милошевић НаташаАлемпијевић Златица
Биохемија  29. 4. 2022. у 11:30                          ( микроб.лаб)       1 условноМилошевић НаташаАлемпијевић Златица

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ      

Ивана Павловић      

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  _априлском_  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2021/2022. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ______/________године                                                                                    

РАЗРЕД: ____V степен___

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Основи привредног и радног права20.4.2022. у 13.30 часова505Анита Малешевић – Младеновић  Маја Кривокапић – Глумичић
Мерна и регулациона техника15.4.2022. у 8.45 часова503Слободан ЈовановићСлађа Вукосављевић
Колоидна хемија18.4.2022. у 14.50 часова501Александра СимићМарија Ракић Љ.
Прехрамбена технологија11.4.2022. у 13 часоваПрехрамбени кабинет2Сања НиколинСоња Михајловић
Практична настава15.4.2022. у 10 часоваПрехрамбени кабинет2Сања НиколинСоња Михајловић

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

 Данијела Петровић