Распоред одељења по учионицама

РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО УЧИОНИЦАМА

ПОДРУЧЈЕ РАДА ХЕМИЈА НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

ОДЕЉЕЊЕУЧИОНИЦА ОДЕЉЕЊЕУЧИОНИЦА ОДЕЉЕЊЕУЧИОНИЦА ОДЕЉЕЊЕУЧИОНИЦА
I-180 II-163 III-176 IV-159
I-281 II-264 III-277   IV-260
I-382 II-365 III-378  IV-361
I-483 II-466 III-479   IV-462
Raspored-odeljenja-po-ucionicama-1.9.2021.