Радионица ,, ЛЕКОВИ И ЖИВОТНА СРЕДИНА’’

,, ЛЕКОВИ И ЖИВОТНА СРЕДИНА’’.- радионица одржана 6.12.2017.године за ученике четвртог разреда подручја рада Хемија, неметали и графичарство

На радионици смо обрадили тему о којој се данас недовољно говори, а резултати испитивања у свету показју алармантне податке када је реч о последицама загађења животне средине од стране производа фармацеутске индустрије . Током радионице смо одговорили на питања:

·         Ко је изложен ризику од лекова?

·          Како лекови улазе у животну средину?

·          Који фармацеутски препарати, према научним анализама, највише утичу на животну средину?

·         Какве су  опасности које доносе одбачени и неправилно складиштени лекови када се нађу у животној средини.

·          Законски оквир  о зажтиту животне средине у Европској Унији и Републици Србији

·         Правилном складиштењу фармацеутских препарата.

Радионицу су водиле матуранткиња Тијана Јовичић, будући Tехничар за заштиту животне средине са ментором наставником технолошке групе предмета Драганом Ранковић.