Пројекат „Култура за мир“

ПРОЈЕКАТ:   CULTURE FOR PEACE ( КУЛТУРА ЗА МИР)

Као наставак успешног пројекта „TELL ME ABOUT YOUR CULTURE“ реализованог у пролеће 2016, и сарадње са колегама и ђацима из других земаља света, као и акције у новембру 2016. „GLOBAL QUIZIZZ“, ученици другог и трећег разреда ХПТШ придружују се међународном пројекту “CULTURE FOR PEACE”.

Међународни пројекат “CULTURE FOR PEACE”, („Култура за мир“) има за циљ  да ученици основних и средњих школа, различитим активностима  у школи и кроз сарадњу преко интернета са вршњацима из других земаља, афирмишу и промовишу:

 • праве, трајне вредности,
 • матерњи језик, поезију
 • неговање културе за мир, ненасиље и превенцију насиља, сарадњу, толеранцију, родну равноправност, хуманост и солидарност,
 • поштовање људских права и једнаких могућности за све људе,
 • интеркултурални дијалог,
 • лепоту и богатство мултикултуралности,
 • размену информација, знања и искустава ,
 • креативно изражавање,
 • вршњачку едукацију,
 • тимски рад, синергију, тј. заједничко деловање да би се остварили резултати,
 • логичко закључивање,
 • функционално учење,
 • стицање „меких“ вештина ( вештина комуникације на матерњем и страном(енглеском) језику, постављања приоритета, организације и планирања, развијање дигиталне писмености, јачање осећања самопоуздања, одговорности и упорности)

Кључне речи: КУЛТУРА, МИР, СЛОБОДА , ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ,ТОЛЕРАНЦИЈА.

Сви детаљи пројекта дати су на интернет страници tack.com/54jrwj

Трајање пројекта  5 месеци (јануар – мај 2017.године)

Активности:   

4 идеје-активности за Дан матерњег језика, Дан поезије, Дан среће и Дан толеранције- борбе против дискриминације

Јануар:

Припрема пројекта, формирање тима, планирање и организација (подела улога и  задатака у тиму)

Фебруар:

 1. До 21. 02.2017. учесници пројекта размењују идеје, знања, искуства о правим вредностима ( посебно о језику и значају очувања матерњег језика)
 2. Обележавање Дана матерњег језика, промовисање српских фраза и идиоматских израза и пословица, квиз „Испеци па реци“

Март:

 1. До 15.03.2017. учесници пројекта преко интернета (Едмодо или Фејсбук страница) сарађују са вршњацима из других земаља, шаљу своје текстове и  анализирају поезију и поруке мира, ненасиља, толеранције
 2. 20/21. .03.2017. Обележавање  Дана среће, поезије и толеранције
 3. До 31.03.2017. Анкета и гласање за најбољи текст или песму од пристиглих радова

Април

 1. До 10.04.2017. ”Celebrating together”, дијалог са другим учесницима пројекта преко интернета, размена идеја и утисака

Бонус:

 1. До 23.априла 2017. размена идеја и знања са вршњацима, и припрема за обележавање светског Дана књиге.
 2. 23.04.2017. Обележавање Светског дана књиге

Трибина: Како је Шекспир стигао у Србију? ( Лаза Костић и Шекспир, и шта их то повезује)

Мај:

До 25.05. 2017. завршница пројекта, извештаји и евалуација.

Координатор пројекта у ХПТШ: Бојана Станкић, проф.

Сарадници на пројекту: Данијела Глигорић, проф.  и  Маја Јанковић, проф.