Продужи век, убаци у штек

Хемијско – прехрамбена технолошка школа је партнер „Центру за младе – Чука“ и Канцеларији за младе ГО Чукарице на пројекту  ,, Продужи век убаци у штек„.

 Овим пројектом желимо да подстакнемо ученике основних и средњих школа да развију свест о важности очувања животне средине и правилног односа према отпаду и посебно електричном и електронском отпаду (у даљем тексту ЕЕ-отпад) као опасном отпаду чија количина у данашњим условима коришћења електричне и електронске опреме свакодневно расте.

Директни корисници пројекта су ученици основне школе (од петог до осмог разреда),  и ученици средње школе,  а индиректни корисници пројекта су особе из њиховог окружења (чланови породице, као и остали чланови локалне заједнице).

 Кроз  овај пројекат ученици ће, стећи неопходна знања о пореклу и подели отпада, са усмеравањем пажње на ЕЕ-отпад (извори отпада, опасности као последица неправилног одлагања,  убрзани пораст количине отпада, корисни материјали као састојци овог отпада, могућности рециклаже).

Током реализације пројекта  корисници пројекта  ће бити упућени о:

  • начину сакупљања и разврставања ЕЕ – отпада,
  • деловима уређаја који могу да се рециклирају, а који не,
  • како се припремају за прераду и тржиште,
  • како све то доприноси смањењу загађења животне средине и
  • како све наведене активности доприносе енергетској ефикасности и очувању ресурса.

 

Активности ученика у оквиру овог пројекта треба да допринесу развоју њихове еколошке свести, организационих способности, као и да стечена знање треба делити са вршњацима и одраслима. 

 

У оквиру пројекта о заштити животне средине, ,,Продужи век, ибаци у штек`,` у основним школама на територији ГО Чукарица реализују се радионице, са ученицима старијих разреда, на тему електричног и електронског отпада и његове рециклаже, са посебним освртом на прикупљање и рециклирање батерија.
Ученици – корисници пројекта, имали су прилику да се упознају са појмом ЕЕ-отпад, врстама овог отпада, њиховим саставом и основним поступцима рециклаже, а посебно врстама батерија, њиховим саставом, начином и значајем њихве рециклаже.
Радионицу су водиле наставнице Хемијско – прехрамбене технолошке школе Драгана Ранковић и Миленија Јоксимовић са ученицима ХПТШ.
Знања која су ученици основних школа стекли пренеће својим друговима у циљу ширења културе заштите животне средине и очувања планете Земље.
Основне школе, корисници пројекта, су:
· OШ „Браћа Јерковић“ Железник, 22.11.2016.
· ОШ „Мирослав Антић“ Беле воде, 23.11.2016.
· ОШ „Уједињене нације“, 24.11.2016.
ОШ „Ђорђе Крстић“, 25.11. 2016.
-ОШ „Вук Караџић“, 6.12.2016.

О успешности радионица слике говоре више од речи!