ПОКРЕНУТ НОВИ ПРОЈЕКАТ : „ТРАГОМ МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА“

Након успешно завршеног пројекта „Милева Марић Ајнштајн – знаменита Српкиња“, и искуства које смо стекли радећи на њему, са жељом да наставимо циклус пројеката у којима ћемо се бавити знаменитим Србима и Српкињама, покрећемо нови пројекат, овог пута о Милутину Миланковићу.
26.јануара 2018. године на иницијативу наставница ХПТШ- Миленије Јоксимовић,Бојане Станкић и Биљане Чеврљаковић, одржан је први састанак са заинтересованим ученицима, који ће у наредном периоду, током 2018. и 2019. године проучавати живот и дело Милутина Миланковића. На овом првом радном скупу, постављене су смернице и циљеви пројекта, дат је предлог активности, као и литература која ће се користити у истраживањима.
Уз подршку и сарадњу са основним и средњим школама, као и другим институцијама, попут ДКЦБ и удружењима „Милутин Миланковић“ из Београда и „ Милева Марић Ајнштајн“ из Цириха, ученици и наставници Хемијско прехрамбене технолошке школе из Београда покрећу пројекат „ Трагом Милутина Миланковића“.
Овај пројекат има за циљ да подстакне ученике основних и средњих школа из Србије и Швајцарске да се упознају са животом и делом нашег истакнутог научника Милутина Миланковића, да сагледају његов допринос науци и друге аспекте његовог живота.
Овим пројектом ученици стичу и развијају различита знања, вештине и искуства, проучавају литературу и размењују идеје, јачају логичко и критичко размишљање, припремају презентације користећи нове технологије, развијају иновативност, креативност, предузетнички приступ, истражују самостално или радећи у тиму – тиме поспешујући и своје различите тзв. „меке“ вештине и способности, потребне за 21. век.