План активности за ванредне ученике у августовском испитном року

avgust

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У    ___   АВГУСТОВСКОМ____ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2019/2020.год

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО      ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  :__4__ године  ;       РАЗРЕД : друга година

ПРЕДМЕТ ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА УЧИОНИЦА БРОЈ КАНДИДАТА ИСПИТИВАЧ СТАЛНИ ЧЛАН
Физика 25.8.2020. u 9:00 60 1 Миленија Јоксимовић Весна Остојић

Председник комисије : Љиљана Спарић

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У    _августовском  ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2019/2020.год

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО      ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  : _1___ године  ;

РАЗРЕД : пети степен

ПРЕДМЕТ ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА УЧИОНИЦА БРОЈ КАНДИДАТА ИСПИТИВАЧ СТАЛНИ ЧЛАН
Специјалистички испит 25.8.2020

10,00

66 1 Вучковић Милка Ивановић Лела

Председник комисије   Гордана Вујадиновић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2019/2020. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ТРИ и ЧЕТРИ године

РАЗРЕД: ТРЕЋИ

ПРЕДМЕТ ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА УЧИОНИЦА Бр. канд. И С П И Т И В А Ч СТАЛНИ ЧЛАН
МАТЕМАТИКА Писмени 17.8. 20. у10 часова

Усмени 18.8.20. у 10 часова

61 1 Зорица Миросављевић Весна Урошевић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Писмени 19.8. 20. у10 часова

Усмени 20.8.20. у 11и 30 часова

53 1 Милена Тасић Бојана Станкић
ФИЗИЧКА ХЕМИЈА  ХТТ Усмени 24.8.20. у 10 часова 64 1 Нина  Ерцег Милка Вучковић
ФИЗИЧКА ХЕМИЈА  ХЛ Усмени 24.8.20. у 10 часова 64 1 Милка Вучковић Вишња Жикић
ТЕХНОЛОШКЕ ОПЕРАЦИЈЕ Усмени 20.8.20. у 9 и 30 часова 65 1 Дејан Милојковић Марица Вучуровић
НЕОРГАНСКА ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА Усмени 25.8.20. у 10 часова 64 1 Злата Радовановић Гоца Вујадиновић

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ Милка Вучковић

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У    __августовском  ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2019/2020.год

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО      ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  : ___4_ године  ;

РАЗРЕД :IV(четврти)

ПРЕДМЕТ ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА УЧИОНИЦА БРОЈ КАНДИДАТА ИСПИТИВАЧ СТАЛНИ ЧЛАН
Математика Писмени  17.8.2020 у 10:00

Усмени      18.8.2020. у 10:00

60 2 Зорица Миросављевић Весна Урошевић
Технологија фармацеутских производа 19.8.2020. у 9:00 64 1 Снежана Жужа Даница Друловић
Контрола квалитета сировина и производа 20.8.2020. у 9:30 64 1 Ерцег Нина Славенка Недић
Прерада и одлагање отпадних вода 20.8.2020. у 11:00 64 1 Милка Вучковић Марица Вучуровић
Електроаналитичке методе 20.8.2020. у 11:30 64 1 Милка Вучковић Миланка Перовић
Аутоматска контрола процеса 21.8.2020. у 9:00 64 1 Драгана Ранковић Дејан Милојковић
Физичка хемија 24.8.2020. у 9:00 64 1 Зорица Ранђић Миланка Перовић
Органска хемијска технологија 24.8.2020. у 11:00 64 1 Даница Друловић Снежана Жужа
Испитивање у технолошкој производњи 25.8.2020. у 11:00 64 2 Лела Ивановић Злата Радовановић
Општа и неорганска хемија 20.8.2020 у 12:15 59 1 Спарић Љиљана Јелена Димитријевић Станојковић
Биологија 21.8.2020. у 10:00 63 1 Славица Авејић Анита С.Пауновић

Председник комисије Анита Павковић

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У    АВГУСТОВСКОМ_ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2019/2020.год

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО         ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  : _четири___ године  ;

РАЗРЕД : доквалификација

ПРЕДМЕТ ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА УЧИОНИЦА БРОЈ КАНДИДАТА ИСПИТИВАЧ СТАЛНИ ЧЛАН
Биологија 21.08.2020. у 10 h 63 2 Авејић Славица Анита С.Пауновић
Физичка хемија 24.08.2020. у 9 h 63 1 Ранђић Зорица Миланка Перовић
Физика 25.08.2020. у 9 h 60 2 + 3условно Миленија Јоксимовић Весна Остојић
Аналитичка хемија 28.08.2020. у 10 h 59 2 + 3условно Татјана Митровић Вишња Жикић
Органска хемија 27.08.2020. у 9 h 59 1 условно Љиљана Спарић Јелена Димитријевић С.
Општа и неорганска хемија 20.08.2020. у 11.45 59 1 Љиљана Спарић Јелена Димитријевић С.
Организација производње 26.08.2020. у 9 h 63 1 условно Марица Вучуровић Марија Ђуровић
Филозофија 31.08.2020. у 10.15 63 1 Светозар Јованчић Наставник из друге школе
Грађанско васпитање 31.08.2020. у 10.30 Каб.грађ 1 Славка Љиљак Светозар Јованчић
Социологија 31.08.2020. у 10.30 Каб.грађ 4 условно Славка Љиљак Виолета Тодоровић

Председник комисије  Даница Друловић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У _АВГУСТОВСКОМ___ ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2019/2020. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ    ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ___III и_IV__________године

РАЗРЕД: ___други___

ПРЕДМЕТ ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА УЧИОНИЦА Бр. канд. И С П И Т И В А Ч СТАЛНИ ЧЛАН
Обрада меса 21.8.2020. 11.30ч Кланица „Милан“ Добановци 2 Соња Михајловић Слободан Јовановић
Грађанско васпитање 20.8.2020. 11ч Кабинет грађанског 1 Весна Јевтић Витомир Станковић

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ: Катарина Марковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У _АВГУСТОВСКОМ___ ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2019/2020. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ    ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ____III и IV__________године

РАЗРЕД: ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА

ПРЕДМЕТ ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА УЧИОНИЦА Бр. канд. И С П И Т И В А Ч СТАЛНИ ЧЛАН
Физичка хемија 24.8.2020. у 9:15 50 1 Јасмина Вучковић Богданка Марковић
Прерада меса 21.8.2020. у 8:30 Кланица „Милан“, Добановци 1 Слободан Јовановић Соња Михајловић

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ: Соња Додиг

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У _АВГУСТОВСКОМ___ ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2019/2020. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ    ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: _IV_године

РАЗРЕД: ___IV____

ПРЕДМЕТ ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА УЧИОНИЦА Бр. канд. И С П И Т И В А Ч СТАЛНИ ЧЛАН
Математика Писмени 17.8.2020. у 10:00

Усмени, по договору

61 5 Мирјана Митровић Драгана Маринковић
Физичка хемија 24.8.2020. у 9:15 54 3 Јасмина Вучковић Богданка Марковић
Испитивање намирница 26.8.2020. у 9:00 54 1 Марија Ракић Љубомировић Оливера Марковић
Практична настава 20.8.2020. у 11:00 54 3 Марија Ракић Љубомировић, Предраг Новковић Оливера Марковић, Слободан Јовановић
Машине и апарати са аутоматиком 25.8.2020. у 9:00 54 3 Предраг Новковић Слободан Јовановић
Прехрамбена технологија 26.8.2020. у 9:15 54 2 Марија Ракић Љубомировић Оливера Марковић

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ: Душица Лончар

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У   АВГУСТОВСКОМ    ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2019./2020.год

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ПОЉОПР. ПРОИЗВ. И ПРЕРАДА ХРАНЕ      ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  :    4 године  ;       РАЗРЕД : СВИ (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА)

ПРЕДМЕТ

 

ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА УЧИОНИЦА БРОЈ КАНДИДАТА ИСПИТИВАЧ СТАЛНИ ЧЛАН
Физика 25. 8. 2020. у  9:00 60 1 Весна Остојић Миленија Јоксимовић
Историја 27. 8. 2020. у  10:00 Каб.грађанског 1 Витомир Станковић Јасмина  Сарић
Грађанско васпитање 20. 8. 2020. у  11:00 Каб.грађанског 3 Славка  Љиљак Витомир Станковић
Социологија 28. 8. 2020. у  10:00 62 2 Славка  Љиљак накнадна информација
Аналитичка хемија 20. 8. 2020.  у  9:00 59 1 Соња Додиг Гордана Рађеновић

Председник комисије : Ивана  Павловић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У _АВГУСТОВСКОМ_ ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2019/2020. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                              ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ___3 и 4___________године

РАЗРЕД: ___3____

ПРЕДМЕТ ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА УЧИОНИЦА Бр. канд. И С П И Т И В А Ч СТАЛНИ ЧЛАН
 

Српски језик и књижевност

Писмени18.8. у 10 h

Усмени 21.8 у12 h

43 1  Јанковић Маја Марковић Катарина
Математика Писмени 17.8 у 10h

Усмени: по договору

61 2 Митровић мирјана Маринковић Драгана
Термодинамика 24.8.у 9h 50 1 Марковић Богданка Вучковић Јасминс
 

Микробиологија

27.8 у 11 h 54 1 Алемпијевић Златица Милошевић Наташа
 

Прехрамбена технологија

26.8 у 11h 54 1 Ракић-Љубомировић Марија Марковић Оливера
Практична настава 20.8.у 11h 54 2 машине: Јовановић С

Прех.Ракић Љуб. Марија

Новковић Предраг

Марковић Оливера

Географија 20.8 у 11 h 50 1 Мићуновић Миљам Ђокић Наташа
Прерада меса 21.8 у 8:30 h Кланица „Милан“, Добановци 1  Јовановић Слободан Михајловић Соња
Тржиште и промет мес. производа 24.8.у 10:00 h 54 1 Слободан Јовановић Соња Михајловић
Производња  пецива, колача и тестенинс 20.8 у 9 h пекара 1 Петровић Данијела Марковић Смиља

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ  Алемпијевић Златица