Пилотирање Државне матуре-сатница звоњења и распоред одељења по учионицама

У понедељак, 4.4.2022. године и у четвртак, 7.4.2022. године часови ће регуларно трајати, по 45 минута.

У уторак, среду и петак, због полагања Државне матуре у периоду од 12:00 до 15:00 часова, часови у обе смене ће бити скраћени и трајаће по 30 минута, а велики одмор 15 минута.
У првој смени настава почиње у 8:00 часова и завршава се у 11:00 часова јер састанак са дежурним наставницима је према Стручном упутству планиран у 11:00 часова у зборници школе (за надокнаду шестог и седмог часа у наведеним данима биће направљен план надокнаде), а у другој смени од 15:00 часова и завршава се у  19:10 часова.

САТНИЦА  ЗВОЊЕЊА

за уторак, 5.4.2022., среду, 6.4.2022. и петак, 8.4.2022. године

 I смена – ХНГ (пре подне)II смена – ПППХ (по подне)
час8:00 – 8:3015:00 – 15:30
час8:35 – 9:0515:35 – 16:05
час9:10 – 9:4016:10 – 16:40
Велики одмор9:40 – 9:5516:40 – 16:55
час9:55 – 10:2516:55 – 17:25
час10:30 – 11:0017:30 – 18:00
час/18:05 – 18:35
час/18:40 – 19:10

РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО УЧИОНИЦАМА

ПОДРУЧЈЕ РАДА ХЕМИЈА НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

за уторак, 5.04.2022.

ОДЕЉЕЊЕУЧИОНИЦА ОДЕЉЕЊЕУЧИОНИЦА ОДЕЉЕЊЕУЧИОНИЦА ОДЕЉЕЊЕУЧИОНИЦА
I-11-3      50 II-180 III-14-7       43 IV-154
I-21-3      43 4-7     50 II-281 III-21-3        80 4-7        81 IV-2лабораторија
I-353 II-382 III-378  IV-324
I-4Кабинет уметности II-449 III-479   IV-483

РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО УЧИОНИЦАМА

ПОДРУЧЈЕ РАДА ХЕМИЈА НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

за среду, 6.04.2022.

ОДЕЉЕЊЕУЧИОНИЦА ОДЕЉЕЊЕУЧИОНИЦА ОДЕЉЕЊЕУЧИОНИЦА ОДЕЉЕЊЕУЧИОНИЦА
I-150 II-180 III-143 IV-154
I-249 II-281 III-2            83   IV-21-3     82 4-7     83
I-353 II-382 III-378  IV-324
I-4Кабинет уметности II-4лабораторија III-479   IV-4лабораторија

РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО УЧИОНИЦАМА

ПОДРУЧЈЕ РАДА ХЕМИЈА НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

за петак, 8.04.2022.

ОДЕЉЕЊЕУЧИОНИЦА ОДЕЉЕЊЕУЧИОНИЦА ОДЕЉЕЊЕУЧИОНИЦА ОДЕЉЕЊЕУЧИОНИЦА
I-150 II-180 III-1           49 IV-154
I-2           43 II-281 III-2            77   IV-276
I-3           53 II-382 III-378  IV-324
I-4Кабинет уметности II-466 III-479   IV-483

РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО УЧИОНИЦА ЗА УТОРАК, 5.4.2022.  И СРЕДУ, 6.4.2022.

ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

ОДЕЉЕЊЕУЧИОНИЦА
1-778
1-879
1-980
2-781
2-882
2-983
3-7Уторак 1-3 часа 82, 4-7 часа  лабо. Среда 49
3-8музички кабинет
3-924
4-749
4-850
4-954

УПУТСТВО ЗА КАНДИДАТЕ И ЗА ЊИХОВЕ РОДИТЕЉЕ, ОДНОСНО СТАРАТЕЉЕ

КАНДИДАТИ И ЊИХОВЕ ОБАВЕЗЕ 

•             У пилотирању учешће узимају сви ученици четвртог разреда гимназија, средњих уметничких и средњих стручних школа.

•             Кандидати имају обавезу да са одељењским старешином благовремено провере тачност података из приjaва зa полагање матурских испита у школској бази података (апликацији).

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА

•             Испити се полажу најмање два дана (у случају већине уметничких образовних профила и великог дела стручних образовних профила), односно три дана (у случају гимназија, одређених стручних образовних профила и уметничког образовног профила музички сарадник – теоретичар). Сваког дана се полаже само један испит или део испита.

•             Писмени испит сваког дана почиње у 12.00 часова. Трајање испита је одређено приручником о полагању матурског испита за општеобразовни наставни предмет, односно образовни профил.

•             Извођење практичног дела стручног испита сваког дана почиње у време које је истакнуто на огласној табли или другом видљивом месту у школи и на вебсајту школе. Трајање испита је одређено приручником о полагању матурског испита за образовни профил.

•             Кандидати су дужни да у школу, односно на место полагања испита дођу у 11.15 часова све дане одржавања писмених испита, односно 60 минута пре почетка извођења практичног дела стручног испита током свих дана одржавања тих испита.

•             На сваки испит треба понети потребан дозвољени прибор наведен на насловној страни сваког теста. Листа дозвољеног прибора се објављује на огласној табли или другом видљивом месту у школи и на веб-сајту школе најкасније три дана пре почетка полагања првог писменог испита.

•             Кандидати се распоређују у просторије у којима ће се полагати писмени испити према унапред утврђеним списковима кандидата који су истакнути на огласној табли или на другом видљивом месту у школи.

•             Кандидати се распоређују у просторије у којима ће се изводити практични делови стручних испита према унапред утврђеним списковима кандидата који су истакнути на огласној табли или другом видљивом месту у школи.

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

•             Кандидат решава тест према упутствима које су дали дежурни наставници и према упутству за рад на насловној страни теста.

•             Кандидат полаже практични део стручног испита према упутствима датим од стране чланова ШИК-а и према упутству за извођење радног задатка.

•             На испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона и других преносивих уређаја електронске комуникације, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Кандидати су дужни да на за то предвиђено место одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне и друге преносиве уређаје електронске комуникације, пернице, белешке, папире, храну и сл., осим воде/освежавајућег напитка.

•             На испиту није дозвољено поседовање, односно употреба недозвољеног прибора; окретање, разговарање, односно комуницирање; преписивање или допуштање преписивања; ометање тока испита; напуштање просторије у којој се полаже испит без одобрења дежурног наставника нити поседовање недозвољених материјала. Кандидати ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника.

•             Кандидатима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже писмени испит првих 30 минута испита, као ни последњих 15 минута.

•             Када кандидати заврше са израдом теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да након предаје теста напусте просторију тако да не ремете рад других кандидата.

•             Када кандидати заврше са полагањем практичног дела стручног испита, смеју да напусте просторију тако да не ремете рад других кандидата.

Ово упутство треба да буде одштампано и подељено кандидатима.

Lista-dozvoljenog-pribora