Обавештење о сменама за школску 2017/2018 годину

Обавештење за ученике

Обавештавамо ученике да ће се 1. септембра 2017. године настава по сменама одвијати на следећи начин:

  • Подручје рада хемија неметали и графичарство (образовни профили хемијско технолошки техничар, техничар за заштиту животне средине, техничар за индустријску фармацеутску технологију и хемијски лаборант) – пре подне тј. од 8:00.
  • Подручје рада пољопривреда, производња и прерада хране (образовни профили техничар за биотехнологију, прехрамбени техничар, месар и пекар) – по подне тј. од 14:05.