МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЉУДСКИХ ПРАВА

10.децембар – Међународни Дан људских права-обележен је ове године у нашој школи састанком Вршњачког тима, на коме је најпре Андреа Рајичић, ученица  III/3, поднела извештај са конференције у Стразбуру на којој је учествовала прошлог месеца.

 Присутним ученицима говорила је о Конвенцији о дечјим правима, о партиципацији, о праву да се деца питају за ствари које се директно њих тичу. Објашњени су и други појмови, на пр. шта се подразумева под вршњачком едукацијом.

У живој дискусији, размени идеја, мишљења ,кроз многе животне примере, чуло се и и шта је то дискриминација, како је препознати,  које све врсте постоје,као и шта су то предрасуде и стереотипи.