IX Научни скуп „Мрежа 2018.“

У Ваљеву је 28.09.2018. одржан научни скуп „Мрежа 2018.“ . Тема овог скупа је ове година била „Спречавање и сузбијање насиља“.

Нашe наставницe, Биљана Марић и Даница Друловић, су узелe учешће на овом скупу и презентовале рад „Управљање сукобима, емоционална интелигенција и спречавање насиља“.  У свом раду су изнеле неке добре примере из праксе, који се односе на превенцију насиља у школи. На овај начин су и
поделили знања стечена на семинарима, које су оствариле преко Еразмус + пројекта „Learning to Suport Inclusion“ за које су финансијска средства добиле од Фондације Темпус.

На овом научном скупу су презентовали своје радове професори са Универзитета Сингидунум у Ваљеву, Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Правногфакултета у Печују /Мађарска, Факултета медицинских знаности у Марибору /Словенија, као и наставници из Медицинске школе „Др Миша Пантић“ у Ваљеву, Стручне школе
„17.септембар“ у Лајковцу, Електротехничке школе „Никола Тесла“ у Нишу, Основне школе „Вожд Карађорђе“ у Алексинцу, Основне школе „Сретен Младеновић Мика“ у Нишу…

Кроз радове аутори су истраживали насиље у школи, у породици, на интернету, на спортским теренима, малолетничку деликвенцију. Дискутовало се о законским актима у
тој области, о недостацима у заштити жртава и како их превазићи. Да би се смањило вршњачко насиље у школама потребно је радити на развијању позитивне атмосфере пуне
разумевања, емпатије и поверења. Да се ученици осећају безбедно и прихваћено.