Тимови и активи

СТРУЧНИ АКТИВИ  И ТИМОВИ
·         Стручни актив за развојно планирање

Председник: Димитријевић Станојковић Јелена

Стојичић Весна

Јанковић Маја

Јоксимовић Зорица

Жужа Снежана

Цветковић Милош

Мићуновић Миљан

Чеврљаковић Биљана

Марић Биљана

Гојковић Тихана

Ђурић Радовановић Слађана

Представник јединице локалне самоуправе – Општине Чукарица Миљковић Златко

Два представника из реда Савета родитеља: Стоичић Ксенија 1-1 и Глигорић Вера 3-1

Два представника из Ученичког парламента: Мирковић Михаило, 3-2 и Симић Милош, 3-4

·         Тим за самовредновање и вредновање рада школе

Координатор:  Глигорић Данијела

Јованчић Светозар

Љиљак Славка

Јоксимовић Миленија

Михајловић Соња

Павловић Снежана

Димитријевић Снежана

Павковић Анита

Ерцег Нина

Два представника из Ученичког парламента: Младеновић Милош, 3-8 и Симић Јована 1-2

 

·         Стручни актив за развој Школског програма

Председник: Симић Александра

Ратковић Мирјана

Вукосављевић Слађана

Димитријевић Снежана

Стојићић Весна

Павловић Снежана

Ђуровић Марија

Марковић Катарина

Јоксимовић Зорица

Биочанин Драгиша

Митровић Елеонора

Галовић Љиљана

Станковић Витомир

Јевтић Весна

Сербез Татјана

Спарић Љиљана

Каваја Жаклина

·         Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Координатор: Перовић Миланка

Станковић Витомир

Павловић Снежана

Ђурић Радовановић Слађана

Стојилковић Миодраг

Јовановић Слободан

Митровић Иванов Весна

Вукелић Горан

Друловић Даница

Пајић Татјана

Жикић Вишња

Пантелић Срећко

Гајић Сава

Три представника из реда Савета родитеља: Игњатовић Горан, 4-8, Наранџић Светлана, 2-2 и Симић Зоран, 2-3

Три представника из Ученичког парламента: Хинић Марица, 2-4, Мандић Исидора, 2-8 и Радојчић Ана 4-9

 

·         Тим за стручно усавршавање

Координатор: Сербез Татјана

Ђурић Радовановић Слађана

Авејић Славица

Јоксимовић Миленија

Пантелић Срећко

Латиновић Зденка

Марковић Катарина

Митровић Татјана

Николин Сања

Ранковић Драгана

Марић Биљана

Чеврљаковић Биљана

Тасић Милена

Алемпијевић Златица

·         Тим за екологију- заштиту и унапређење животне средине

Координатор: Авејић Славица

Павловић Ивана

Вучковић Јасмина

Лукић Смиљана

Вучковић Милка

Недић  Славенка

Жужа Снежана

Павковић Анита

Секулић Драгана

Пешић Гордана

Урошевић Весна

Гајић Сава

 

·         Тим за школски маркетинг

Координатор: Ђуровић Марија

Рибар Јелена

Михајловић Соња

Ковачевић Марија

Лемаић Наташа

Петровић Данијела

Марковић Смиља

Стојичић Весна

Јовановић Драгана

Вукелић Горан

Балашев Душан

Марковић Сања

·         Тим за културну делатност школе

Координатор: Мићић Бранка

Марковић Катарина

Милијић Игор

Цветковић Милош

Додиг Соња

Латиновић Зденка

Јовановић Жаклина

Сарић Јасмина

 

 

·         Стручни Тим за инклузивно образовање

Координатор: Павловић Снежана

Ђурић Радовановић Слађана

Одељењски старешина

Жикић Вишња

Понграц Ирена

Галовић Љиљана

Јовановић Милица

Чланови Одељењског већа

 

 

 

 

·         Тим за унапређење и заштиту здравља ученика

Координатор: Ђурић Радовановић Слађана

Цветковић Ковиљка

Матић Меркле Биљана

Лончар Душица

Павловић Ивана

Марковић Оливера

Новковић Предраг

Алемпијевић Златица

Авејић Славица

Марковић Сања

Марковић Кристинка

Пајић Татјана

Радовановић Злата

Ивановић Лела

Вучуровић Марица

·         Тим за професионалну орјентацију

Координатор: Станкић Бојана

Павловић Снежана

Ранковић Драгана

Палић Драгана

Алимпијевић Златица

Каваја Жаклина

Ђуровић Марија

Танасковић Јелена

Ракић Љубомировић Марија

Љиљак Славка

Перовић Миланка