Посета лабораторији Хемијског факултета

Група наших ученика је 23.12.2017. посетила лабораторије Хемијског факултета. Учествовали су у радионици компаније BASF. Tема је била заштита животне средине. Том приликом су вршили испитивање воде. Ученици су морали да осмисле начин како да користећи  приложени материјал најефикасније пречисте отпадну воду. Затим су упоређивали распадљивост три врсте кеса од којих је једна била биоразградива. Извршили су електролизу SnCl2 ,који се користи као рециклабилни материјал и направили папир користећи старе новине и часописе.