Појам мерења, значај мерења и познавање система мера-огледни час

У циљу постизања што вишег нивоа ефикасности, са посебним освртом на рад у оквиру лабораторијских вежби, у погонској лабораторији Хемијско-прехрамбено технолошке школе, педагошки саветник Драгана Ранковић је у уторак 11. септембра 2018. године реализовала угледни час у времену  7,30 – 11,20.

Час је реализован у одељењу 3-12 из наставног предмета Машине, апарати и операције са примарним циљем приказивања поступка учења путем партитивне методе.

На овом угледном часу наствница се бавила ,,Појмом мерења, значајем мерења као и познавања  система мера„.

Треба нагласити да је кроз ову наставну јединицу наставница, кроз непосредан рад,  ученике упознала и са значајем тимског рада у процесу рада и направила корелацију са другим наставним предметима на као на пр. Организацијом пословања.

Закључак је да је наставница реализовала све утврђене циљеве, обезбедила остваривање општих и специфичних предметних и међупредметних  компетенција и остварила исходе учења у високом проценту.

Педагог школе

Слађана Ђурић Радовановић

No Images found.