Пекар-испитна питања

Први разред

Српски-језик-и-књижевност_први-разред_трећи-и-четврти-степен.docx

 

Енглески-језик_I-разред_трогодишњи.doc

 

Математика_I-разред_пекармесар.docx

 

Исхрана-људи-пекар.doc

 

Операције-и-мерења-у-пекарству.doc

 

Сировине-у-пекарству.doc

 

Хемија_пекар-месар.docx

 

Други разред

Српски-језик-и-књижевност_II-разред-трогодишњи.doc

 

Енглески-језик_II-разред-трогодишњи.doc

 

Математика_II-разред_пекармесар.docx

 

Здравствена-безбедност-хране.doc

 

Објекти-и-опрема-у-пекарству.doc

 

Припрема-топлих-посластица_II-разред.doc

 

Производња-хлеба.doc

 

Трећи разред

Српски-језик-и-књижевност_III-разред-трогодишње.doc

 

Енглески-језик_III-разред-трогодишње.doc

 

Математика_III-разре_пекармесар.docx

 

Екологија_III-разред_пекар.doc

 

Предузетништво_пекар.docx

 

Припрема-топлих-посластица_III-разред.doc

 

Производња-пециваколача-и-тестенина.doc

 

Тржиште-и-промет-пекарских-производа.doc