Огледни час-безбедност на интернету

Огледни час на тему „Безбедност на интернету“ одржала је наставник Милена Тасић а у оквиру тема које се обрађују на часовима одељенског старешине.

ONLINE-SAFETY.pptx