Girls can do IT-you and me in IT

ИТ индустрија је и даље област у којој доминирају мушкарци. Предрасуде о томе како је област информационих технологија терен на ком се мушкарци боље сналазе, у мрачним из агушљивим просторијама за својим рачунарима, са мноштвом неразумљивих кодова, довеле су до тога да се младе жене све ређе опредељују за ову професију. Идеја је дамотивишемо девојке да се укључе у ИТ сектор.

https://twinspace.etwinning.net/47684/home