Еколошка секција

ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА

Укључује све ученике ХПТШ, који желе, хоће и могу да раде. Ваннаставна активност коју развијамо кроз ову секцију је шира него што њен назив говори. Секција се бави екологијом и заштитом животне средине. Екологија проучава екосистем (јединство биоценозе и биотопа). Заштита животне средине се бави очувањем екосистема, одржањем равнотеже у њему тј животној средини. Животна средина у најширем је планета Земља. Развој цивилизације и технологије доводи до нарушавања равнотеже у животној средини.
Управо то је наша водиља у нашим активностима. Ученици раде презентације које указују на активности које могу допринети очувању и заштити животне средине. Формирали смо и екопатролу која бележи неадекватан однос према животној средини, првенствено у школи, школском дворишту и окружењу.

НАША АКТИВНОСТ ЈЕ ПРИКАЗАНА СЛИКОМ

EkosekcijaОПЛАНЕТИ СЕ

Ево и неких радова чланова еколошке секције

Kreacije naših učenika

Samoprečišćavanje-vodotokova.ppt

Више о активностима еколошке секције можете погледати на сајту