Сараднички час-електотехника и енглески језик

Учење кроз игру
19. априла 2017.године у одељењу III-4 одржан је сараднички двочас (електротехника и енглески језик).
Наставнице Миленија Јоксимовић и Бојана Станкић припремиле су тему о производњи електричне енергије у електранама и њиховом утицају на животну средину.
Тема је била инспиративна да кроз игру картама „CО2 маниа“ ученици на забаван начин утврде и прошире своја знања из електротехнике, и на енглеском језику.
Добра атмосфера на часу, тимски рад, сви ученици који активно прате и учествују у размени знања и информација, доводе до закључка да је овај приступ учењу делотворан и да може бити чешће заступљен у плановима наставника.