Сатница звоњења

Школа ради у две смене по подручјима рада и то: подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране и подручје рада Хемија, неметали и графичарство.

Смене се мењају сваке седмице.

I смена (пре подне) II смена (после подне)
1.   час 8:00 – 8:45 14:05 – 14:50
2.   час 8:50 – 9:35 14:55 – 15:40
3.   час 9:40 – 10:25 15:45 – 16:30
4.   час 10:45 – 11:30 16:50 – 17:35
5.   час 11:35 – 12:20 17:40 – 18:25
6.   час 12:25 – 13:10 18:30 – 19:15
7.   час 13:15 – 14:00 19:20 – 20:05