Пријатељи школе

СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ КОД КОЈИХ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ РЕДОВНА (НЕДЕЉНА) ПРАКТИЧНА НАСТАВА И ПРАКТИЧНА НАСТАВА У БЛОКУ

 1. ПЕКАР
 • DELHAIZE SERBIAo.o.
 • MAXI објекти
 • ТЕМПО објекти
 • С MARKET а.d.
 • КУПИНИК д.о.о.
 • КЛАС АД
 • VULCANO SAT d.o.o. (ПЕКАРЕ ТАЗЕ)
 • МОЈА ПЕКАРА
 • БЕОГРАДСКИ ХЛЕБ д.о.о. (VEROPOULOS, SUPERVERO)
 • ПЕКАРА ПЕЦИВКО д.о.о.
 • ПЕКАРА КИМ д.о.о.
 • СЗПР КАЛЕВСКИ ДАНИЦА
 • СЗТР СТЕФАН
 • CАМY d.o.o. (ПЕКАРА ДУШАН)
 • ПЕКАРА И ПОСЛАСТИЧАРНИЦА ЛАВ д.о.о.
 • СЗТПР Л
 • ПЕКАРА ПАЊА
 • NBGP PROPERTIES D.O.O. (Пекара хотела Crowne Plaza)
 • ПЕКАРА ЖИЛЕ
 • ПЕКАРА ПОПАЈ
 • ПЕКАРА РАДА ПЕРЕЦА
 1. ПРОИЗВОЂАЧ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА
 • DELHAIZE SERBIAo.o.
 • MAXI објекти
 • ТЕМПО објекти
 • С MARKET а.d.
 • NUTRY ALERGY CENTER
 • MADICO D.O.O.
 • ADORE CHOCOLAT
 • SWEET COMPANY d.o.o.
 • ШТАРК АД
 1. МЕСАР
 • DELHAIZE SERBIAo.o.
 • MAXI објекти
 • ТЕМПО објекти
 • С MARKET а.d.
 • КЛАНИЦА И ПРЕРАДА ПКБ ИМЕС А.Д.
 • КЛАНИЦА И ПРЕРАДА ЂУРЂЕВИЋ
 • КЛАНИЦА И ПРЕРАДА АМБАР д.о.о.
 • КЛАНИЦА И ПРЕРАДА FAMIS Cо. d.o.o.
 • КЛАНИЦА И ПРЕРАДА ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО

СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ КОД КОЈИХ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВА У БЛОКУ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА У БЛОКУ

 1. ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР И ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ
 • ОГЛЕДНО ДОБРО ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА „РАДМИЛОВАЦ“
 • ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
 • AД БИП У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
 • ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
 • ПФИ д.о.о. (Полимарк)
 • ВРЕЊЕ ШПИРИТАНА д.о.о.
 • ЖИТОМЛИН А.Д.
 • А.Д. БИОПРОТЕИН
 • БИП Сирћетана
 • CC HBC Zemun A.D. (Coca Cola)
 • ДИЈАМАНТ А.Д.
 • NESTLE (ЦЕНТРОПРОИЗВОД)
 • ШТАРК А.Д.
 • DR OETKER (АРОМА)
 • HEINEKEN – ПИВАРА НОВИ САД
 • ФАБРИКА ШЕЋЕРА ЈЕДИНСТВО А.Д.
 • А. Д. ИНДУСТРИЈА СКРОБА ЈАБУКА
 • А.Д. ИМЛЕК
 • DONCAFE
 • SL JUVITANAo.o.
 • ФРУВИТА Д.О.О.
 • ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ А.Д.
 • ВРШАЧКА ПИВАРА А.Д.
 • ALLTECH SERBIA AD
 • BALL PACKAGING EUROPE BELGRADE Ltd.
 • ДПП Сторк (Фрутела сокови и вода Aqua bella)
 • YUMIS d.o.o.
 • HEBA AD
 • ОПШТИНСКИ ВАТРОГАСНИ САВЕЗ -ДВД ЧУКАРИЦА
 • БЕОГРАДСКИ САЈАМ
 • САЈАМ ВОДА
 • ФЕСТИВАЛ ЗДРАВЉА
 • СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР (SKC PROJECT TEAM)
 • GREEN SCREEN FEST
 • ФЕСТИВАЛ НАУКЕ
 • МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ОБРАЗОВАЊА
 1. ПРОИЗВОЂАЧ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА
 • NESTLE (ЦЕНТРОПРОИЗВОД)
 • AД БИП У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
 • DR OETKER (АРОМА)
 • ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
 • ПФИ д.о.о. (Полимарк)
 • BALL PACKAGING EUROPE BELGRADE Ltd.
 • ЖИТОМЛИН А.Д.
 • CC HBC Zemun A.D. (Coca Cola)
 • DONCAFE
 • БЕОГРАДСКИ САЈАМ
 • САЈАМ ВОДА
 • ФЕСТИВАЛ ЗДРАВЉА
 • ФЕСТИВАЛ НАУКЕ
 • МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ОБРАЗОВАЊА
 1. ХЕМИЈСКО – ТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР
 • ГАЛЕНИКА КЛИРИТ
 • ГАЛЕНИКА ФИТОФАРМАЦИЈА
 • РАФИНЕРИЈА НАФТЕ БЕОГРАД
 • ANAHEM LABORATORY
 • ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВЕШТАЧКИХ ЂУБРИВА И АЗОТНИХ ЈЕДИЊЕЊА ХИП АЗОТАРА
 • А.Д. БИОПРОТЕИН
 • ПАРАЋИНСКА ФАБРИКА СТАКЛА
 • HOLCIM (SRBIJA) DOO
 • ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
 • ПИТУРА
 • ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ ВИНЧА
 • ОПШТИНСКИ ВАТРОГАСНИ САВЕЗ -ДВД ЧУКАРИЦА
 • МУЗЕЈ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
 • БЕОГРАДСКИ САЈАМ
 • САЈАМ ВОДА
 • GREEN SCREEN FEST
 • СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР (SKC PROJECT TEAM)
 • ECO EXPO
 • ФЕСТИВАЛ НАУКЕ
 • МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ОБРАЗОВАЊА
 1. ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ
 • ANAHEM LABORATORY
 • РАФИНЕРИЈА НАФТЕ БЕОГРАД
 • ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
 • ПАРАЋИНСКА ФАБРИКА СТАКЛА
 • HOLCIM (SRBIJA) DOO
 • ИНСТИТУТ ЗА ТЕХНОЛОГИЈУ
 • НУКЛЕАРНИХ И ДРУГИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА
 • ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ
 • ТЕХНОЛОШКО МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ
 • ОПШТИНСКИ ВАТРОГАСНИ САВЕЗ -ДВД ЧУКАРИЦА
 • ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ ВИНЧА
 • МУЗЕЈ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
 • БЕОГРАДСКИ САЈАМ
 • САЈАМ ВОДА
 • СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР (SKC PROJECT TEAM)
 • ФЕСТИВАЛ НАУКЕ
 • МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ОБРАЗОВАЊА
 1. ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 • РАФИНЕРИЈА НАФТЕ БЕОГРАД
 • ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
 • ИНСТИТУТ ЗА ЗЕМЉИШТЕ
 • RECAN
 • ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
 • ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ
 • AГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 • РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
 • ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
 • ИНСТИТУТ ЗА КУКУРУЗ
 • ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА (РЕЦИКЛАЖНО ДВОРИШТЕ И ГРАДСКА ДЕПОНИЈА)
 • СЕТ РЕЦИКЛАЖА
 • ФАБРИКА ХАРТИЈЕ
 • ЈП АДА ЦИГАНЛИЈА
 • ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ ВИНЧА
 • ОПШТИНСКИ ВАТРОГАСНИ САВЕЗ -ДВД ЧУКАРИЦА
 • БЕОГРАДСКИ САЈАМ
 • САЈАМ ВОДА
 • GREEN SCREEN FEST
 • СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР (SKC PROJECT TEAM)
 • ECO EXPO
 • ФЕСТИВАЛ НАУКЕ
 • МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ОБРАЗОВАЊА
 1. ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ
 • ЗАВОН Д.О.О.
 • HEMOFARM
 • ZORKA PHARMA, HEMOFARM KONCERN
 • БИЉЕ БОРЧА Д.О.О.
 • ИНСТИТУТ ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ, ВАКЦИНЕ И СЕРУМЕ ТОРЛАК
 • ELEPHANT (Strong nature)
 • ИВАНЧИЋ И СИНОВИ д.о.о.
 • АЛИМС – Агенција за лекове и медицинска средства Србије
 • МУЗЕЈ МЕДИЦИНЕ
 • ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ ВИНЧА
 • ОПШТИНСКИ ВАТРОГАСНИ САВЕЗ -ДВД ЧУКАРИЦА
 • БЕОГРАДСКИ САЈАМ
 • СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР (SKC PROJECT TEAM)
 • ФЕСТИВАЛ ЗДРАВЉА
 • ФЕСТИВАЛ НАУКЕ
 • МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ОБРАЗОВАЊА
 1. ТЕХНИЧАР ЗА КОЗМЕТИЧКУ ТЕХНОЛОГИЈУ – ОГЛЕД
 • ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
 • ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ
 • BEOHEMIJA INHEM
 • STEVAN STILL Cosmetics
 • KIRKA PHARMA d.o.o.
 • АУРА д.о.о
 • НЕВЕНА АД
 • ОПШТИНСКИ ВАТРОГАСНИ САВЕЗ -ДВД ЧУКАРИЦА
 • ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ ВИНЧА
 • БЕОГРАДСКИ САЈАМ
 • ФЕСТИВАЛ НАУКЕ
 • ФЕСТИВАЛ ЗДРАВЉА
 • МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ОБРАЗОВАЊА