Одељењске старешине

Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство

 Oдељењe Образовни профил Одељењске старешине
1-1 Технишар за оперативну форензику Перовић Миланка
1-2 Техничар за заштиту животне средине Марковић Кристинка
1-3 Техничар за хемијску и фармацеутску технологију Урошевић Весна
1-4 Хемијски лаборант Ивановић Лела
2-1 Хемијско технолошки техничар Сарић Јасмина
2-2 Техничар за заштиту животне средине Авејић Славица
2-3 Техничар за хемијску и фармацеутску технологију Милојковић Дејан
2-4 Хемијски лаборант Пајић Татјана
3-1 Хемијско технолошки техничар Унковић Митровић Виолета
3-2 Техничар за заштиту животне средине Павковић Анита
3-3 Техничар за индустријску фармацеутску технологију Тасић Милена
3-4 Хемијски лаборант Чеврљаковић Биљана
4-1 Хемијско технолошки техничар Жужа Снежана
4-2 Техничар за заштиту животне средине Вујадиновић Гордана
4-3 Техничар за хемијску и фармацеутску технологију Ранђић Зорица
4-4 Хемијски лаборант Митровић Татјана

 

Подручје рада: 

Пољопривреда, производња и прерада хране

 Oдељењe Образовни профил Одељењске старешине
1-7 Прехрамбени техничар Милошевић Наташа
1-8 Техничар за биотехнологију Јоксимовић Зорица
1п1 Месар Михајловић Соња
1п2 Пекар Петровић Данијела
2-7 Прехрамбени техничар Митровић Мирјана
2-8 Прехрамбени техничар Милићевић Данијела
2-9 Техничар за биотехнологију Галовић Љиљана
2п1 Пекар/Месар Маринковић Драгана
3-7 Прехрамбени техничар Лукић Смиљана
3-8 Прехрамбени техничар Биочанин Драгиша
3-9 Техничар за биотехнологију Станковић Витомир
3п1 Месар Јовановић Слободан
3п2 Пекар Марковић Смиља
4-7 Прехрамбени техничар Жунић Ивана
4-8 Прехрамбени техничар Марковић Оливера
4-9 Техничар за биотехнологију Манојловић Ивана