Одељењске старешине

Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство

одељење образовни профил Одељењски старешина
I1 Техничар за оперативну форензику Жикић Вошња
I2 Техничар за заштиту животне средине Вујадиновић Гордана
I3 Техничар за заштиту животне средине Манојловић Ивана
I4 Техничар за хемијску и фармацеутску технологију Ђуровић Марија
I5 Техничар за хемијску и фармацеутску технологију Јоксимовић Миленија
Ix1 Израђивач хемијских производа Вучуровић Марица
II1 Техничар за оперативну форензику Димитријевић Станојковић Јелена
II2 Техничар за заштиту животне средине Марковић Кристинка
II3 Техничар за хемијску и фармацеутску технологију Урошевић Весна
II4 Хемијски лаборант Ивановић Лела
IIx1 Израђивач хемијских производа Спарић Љиљана
III1 Хемијско технолошки техничар Сарић Јасмина
III2 Техничар за заштиту животне средине Авејић Славица
III3 Техничар за хемијску и фармацеутску технологију Милојковић Дејан
III4 Хемијски лаборант Љиљак  Славка
IV1 Хемијско технолошки техничар Унковић Митровић Виолета
IV2 Техничар за заштиту животне средине Павковић Анита
IV3 Техничар за хемијску и фармацеутску технологију Тасић Милена
IV4 Хемијски лаборант Чеврљаковић Биљана

 

Подручје рада: 

Пољопривреда, производња и прерада хране

Oдељењe Образовни профил Одељењске старешине
I7 Прехрамбено  биотехнолошки техничар Жунић Ивана
I8 Прехрамбено  биотехнолошки техничар Марковић Оливера
I9 Прехрамбено  биотехнолошки техничар Марковић Катарина
Iп1 Месар Јовановић Слободан
Iп2 Пекар Марковић Смиља
II7 Прехрамбени техничар Милошевић Наташа
II8 Техничар за биотехнологију Јоксимовић Зорица
IIп1 Месар Михајловић Соња
IIп2 Пекар Петровић Данијела
III7 Прехрамбени техничар Митровић Мирјана
III8 Прехрамбени техничар Милићевић Данијела
III9 Техничар за биотехнологију Галовић Љиљана
IIIп1 Месар/Пекар Маринковић Драгана
IV7 Прехрамбени техничар Лукић Смиљана
IV8 Прехрамбени техничар Биочанин Драгиша
IV9 Техничар за биотехнологију Станковић Витомир