Одељењске старешине

Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство

 Oдељењe Образовни профил Одељењске старешине
1-1 Хемијско технолошки техничар Ерцег Нина
1-2 Техничар за заштиту животне средине Перовић Миланка
1-3 Техничар за хемијску и фармацеутску технологију Ђуровић Марија
1-4 Хемијски лаборант Јоксимовић Миленија
2-1 Хемијско технолошки техничар Недић Славенка
2-2 Техничар за заштиту животне средине Авејић Славица
2-3 Техничар за индустријску фармацеутску технологију Станкић Бојана
2-4 Хемијски лаборант Унковић Митровић Виолета
3-1 Хемијско технолошки техничар Сарић Јасмина
3-2 Техничар за заштиту животне средине Димитријевић Станојковић Јелена
3-3 Техничар за индустријску фармацеутску технологију Чеврљаковић Биљана
3-4 Хемијски лаборант Ивановић Лела
4-1 Хемијско технолошки техничар Љиљак Славка
4-2 Техничар за заштиту животне средине Тасић Милена
4-3 Техничар за индустријску фармацеутску технологију Латиновић Зденка
4-4 Хемијски лаборант Урошевић Весна

 

Подручје рада: 

Пољопривреда, производња и прерада хране

 Oдељењe Образовни профил Одељењске старешине
1-7 Прехрамбени техничар Јоксимовић Зорица
1-8 Прехрамбени техничар Милошевић Наташа
1-9 Техничар за биотехнологију Јанковић Маја
1п1 Месар Николин Сања
1п2 Пекар Ковачевић Весна
1п3 Оператер у прехрамбеној индустрији Гојковић Тихана
2-7 Прехрамбени техничар Митровић Мирјана
2-8 Прехрамбени техничар Новковић Предраг
2-9 Техничар за биотехнологију Ракић Љубомировић Марија
2п1 Месар Јовановић Слободан
2п2 Пекар Марковић Смиља
2п3 Пекар Маринковић Драгана
3-7 Прехрамбени техничар Галовић Љиљана
3-8 Прехрамбени техничар Милићевић Данијела
3-9 Техничар за биотехнологију Танасковић Јелена
3п1 Месар Михајловић Соња
3п2 Пекар Рибар Јелена
3п3 Пекар Манојловић Ивана
4-7 Прехрамбени техничар Лукић Смиљана
4-8 Прехрамбени техничар Биочанин Драгиша
4-9 Техничар за биотехнологију Остојић Весна