Матурски и завршни испит

Матурски  испит

Хемија, неметали и графичарство

Пољопривреда, производња и прерада хране

  • Техничар за биотехнологију
  • Прехрамбени техничар

Завршни испит

Хемија, неметали и графичарство

  • Израђивач хемијских производа

Пољопривреда, производња и прерада хране

  • Пекар
  • Месар
  • Произвођач прехрамбених производа