Календар полагања испита

Испитни рокови: новембарски, јануарско – фебруарски, априлски, јунски и августовски рок.