Category Archives: ERASMUS+ пројекти

Обука за писање пројеката мобилности наставника

 

 

У сарадњи са невладином организацијом под називом „Организација Знање-ОЗ“ 21.12.2017.год. реализована је обука за писање пројеката мобилности наставмика и стручних сарадника у школама. Обуку су реализовале мр Биљана Марић координатор Eraymus+ пројекта „Learning to support inclusion – LSI“ и Весна Јевтић, асистент пројекта.

Скупштина Удружења средњих школа подручја рада Хемија, неметали и графичарство у Крупњу

Скупштини Удружења средњих школа подручја рада Хемија, неметали и графичарство и подручја рада Геологија, рударство и металургија одржана је 15. и 16. децембра у Крупњу. Наведеном скупу присуствовала је директор Хемијско-прехрамбене технолошке школе, г-ђа Наташа Парезановић, у функцији председника удружења. Једна од тачака дневног реда била је: „Информисање чланова Удружења о могућностима и значају учешћа школа у Erasmus+ пројектима“. Известилац за ову тачку дневног реда била је г-ђа Наташа Парезановић, која је том приликом упознала присутне са Erasmus+ пројектом који се реализује у Хемијско-прехрамбеној технолошкој школи у Београду и том приликом позвала чланове удружења да узму учешће у К1 и К2 пројкетима у конкурсном року 2018 .год. који је у току.

Почетак пројекта „Learning to support inclusion“

Обележи ли смо званичан почетак реализације пројекта  Learning to support inclusion (LSI).   

Шестог децембра 2017.год. одржали смо први састанак Тима за реализацију пројекта. Том приликом смо анализирали и вредновали до сада реализоване активности и детаљно испланирали активности за наредени период.

Радионица “Create your CV in EU format“

 

У Хемијско-прехрамбеној технолошкој школи у Београду 04.12.2017.године  реализована је радионица под називом “Create your CV in EU format“.

Циљ радионице је упознавање наставника са структуром наведеног документа у ЕУ формату, као и могућности израде онлајн формулара путем Европске платформе. Задатак радинице је израда биографије у Европском формату. Наставници који похађају курсеве у иностранству су доставили координатору пројекта свој CV на енглеском језику.

Поред наставника радионици је присуствовало и пет ученика четвртог разреда, који су били заинтересовани за ову тему и сматрали да ће им стечена знања бити од користи.

Аутор и реализатор радионице

Мр. Биљана Марић

Радионица “ ЕU Europass“

Дана 18.10.2017.године  са почеток у 11:00 часова у Хемијско-прехрамбеној технолошкој школи, Љешка 82, у Београду реализована је радионица под називом “ ЕU Europass“. Циљ радионице је упознавање наставника са врстом и структуром Еuropass докумената. Задаци радинице израда Europass биографије (CV) и израда Europass документа о мобилности су реализовани. Наставнци који похађају курсеве у иностранству су попунили пријавни онлајн образац за  Europass документа о мобилности. Наставници су упознати са формом Europass биографије и накнадно ће доставити свој CV на енглеском језику координатору пројекта.

Радионица је најављена на eTwining порталу  (https://live.etwinning.net/events/event/34309) и истој је присуствовала колегиница из Предшколске установе Чукарица која спрема свој Тим за мобилност.

Аутор и реализатор радионице

мр Биљана Марић

eTwining радионица

У скполу припремних активности за реализацију пројакта, координатор пројекта мр Биљана Марић присуствовала је радионици eTwining-почетни кораци. Радионицу је реализоваo национални  eTwining тим у канцеларијама организације Еrazmus+  дан 10. октобра 2017.год.

Europass

Дана 06. октобра 2017. године координатор пројекта мр Биљана Марић присуствовала је Euroguidance конференцији где се, од стране националне канцеларије Europass  центра као дела европске мреже, упознала са врстом и структуром Europass докумената који омогућавају боље представљање квалификацијаа, знања, вештина и искустава појединаца.

 

Изабрани наставници за мобилност

Пројекти тим је у складу са Европским развојним планом школе и циљевима пројекта одабрао наставнике који ће похађати курсеве у земљама Европске уније:

РАЗВОЈ НОВИХ МЕТОДА УЧЕЊА И ПОДУЧАВАЊА:

  • Александра Симић, наставник/професор биологије: Словенија „Preventing early sckool leaving“;.
  • Биљана Марић, наставник/професор рачунарства и информатике, координатор пројекта: Праг „Special Needs Children“;
  • Соња Михајловић наставник/професор прехрамбене групе предмета: Словенија „Teaching creativity in schools, inspired by Edward se Bono“;
  • Даница Друловић наставник/професор хемије ,члан Тима за ненасиље и заменик руководиоца Тима за ненасиље: Италија „Build a Safe Environment – Stop Bullyng“.

РАЗВОЈ И ПОБОЉШАЊЕ ДИГИТАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ:

  • Татјана Сербез, наставник/професор хемијске групе предмета/руководилац подручја рада: Праг  „ITC in education“;
  • Слађана Вукосављевић, професор прехрамбене групе предмета/руководилац подручја рада: Праг  „ITC in education“.

ЕВРОПСКА ДИМЕНЗИЈА ШКОЛЕ:

  • Наташа Парезановић, директор школе: Италија „International projects in every day school life“.

 

Избор наставника

Дана 03. октобра 2017. године комисија је извршила избор наставника који ће реализовати мобилност, односно похађати курсеве/обуке у земљама Европске уније током 2018 године у склопу ERAZMUS+ пројекта Learning to support inclusion (LSI)“. Одлуку као и списак наставника можете погледати овде.

Мотивација

Дана 15. септембра 2017. године у просторијама школе координатор пројекта мр Биљана Марић с циљем мотивисања наставника за учешће у пројекту реализовала је инфо-дан. Том приликом су присутни наставници добили детаљне информације о пројекту и бенефитима које мобилност пружа.