Category Archives: Пројекти

Радионица у ОШ „Веселин Маслеша“

У сарадњи са Тимом за професионалну оријентацију и каријерно вођење и саветовање, пројекти „Пронађи праву формулу“ и „Girls can do IT“ представљени су у основној школи „Веселин Маслеша“.
У среду 25. октобра 2017. године, ученице наше школе Ана Јовић, Јована Јокић и Наталија Вирић, учеснице ACES пројекта „Girls can do it – you and me in IT“ са професорком Весном Јевтић, и професорком Бојаном Станкић испред Тима за професионалну оријентацију школе, посетиле су основну школу „Веселин Маслеша“ и одржале радионицу одабраним ученицама седмог и осмог разреда на тему жена у ИТ сектору.
Наши другари из ОШ „Веселин Маслеша“ и њихове наставнице и стручни сарадници били су дивни домаћини, али и заинтересовани слушаоци.
После уводне презентације, уследила је занимљива дебата – размена идеја и ставова о важности одлуке о избору занимања и већег учешћа девојака у IT сектору.
Наши домачини   исказали су жељу за поновним дружењем. Хвала на гостопримству, другари!

Радионица “ ЕU Europass“

Дана 18.10.2017.године  са почеток у 11:00 часова у Хемијско-прехрамбеној технолошкој школи, Љешка 82, у Београду реализована је радионица под називом “ ЕU Europass“. Циљ радионице је упознавање наставника са врстом и структуром Еuropass докумената. Задаци радинице израда Europass биографије (CV) и израда Europass документа о мобилности су реализовани. Наставнци који похађају курсеве у иностранству су попунили пријавни онлајн образац за  Europass документа о мобилности. Наставници су упознати са формом Europass биографије и накнадно ће доставити свој CV на енглеском језику координатору пројекта.

Радионица је најављена на eTwining порталу  (https://live.etwinning.net/events/event/34309) и истој је присуствовала колегиница из Предшколске установе Чукарица која спрема свој Тим за мобилност.

Аутор и реализатор радионице

мр Биљана Марић

eTwining радионица

У скполу припремних активности за реализацију пројакта, координатор пројекта мр Биљана Марић присуствовала је радионици eTwining-почетни кораци. Радионицу је реализоваo национални  eTwining тим у канцеларијама организације Еrazmus+  дан 10. октобра 2017.год.

Europass

Дана 06. октобра 2017. године координатор пројекта мр Биљана Марић присуствовала је Euroguidance конференцији где се, од стране националне канцеларије Europass  центра као дела европске мреже, упознала са врстом и структуром Europass докумената који омогућавају боље представљање квалификацијаа, знања, вештина и искустава појединаца.

 

Изабрани наставници за мобилност

Пројекти тим је у складу са Европским развојним планом школе и циљевима пројекта одабрао наставнике који ће похађати курсеве у земљама Европске уније:

РАЗВОЈ НОВИХ МЕТОДА УЧЕЊА И ПОДУЧАВАЊА:

  • Александра Симић, наставник/професор биологије: Словенија „Preventing early sckool leaving“;.
  • Биљана Марић, наставник/професор рачунарства и информатике, координатор пројекта: Праг „Special Needs Children“;
  • Соња Михајловић наставник/професор прехрамбене групе предмета: Словенија „Teaching creativity in schools, inspired by Edward se Bono“;
  • Даница Друловић наставник/професор хемије ,члан Тима за ненасиље и заменик руководиоца Тима за ненасиље: Италија „Build a Safe Environment – Stop Bullyng“.

РАЗВОЈ И ПОБОЉШАЊЕ ДИГИТАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ:

  • Татјана Сербез, наставник/професор хемијске групе предмета/руководилац подручја рада: Праг  „ITC in education“;
  • Слађана Вукосављевић, професор прехрамбене групе предмета/руководилац подручја рада: Праг  „ITC in education“.

ЕВРОПСКА ДИМЕНЗИЈА ШКОЛЕ:

  • Наташа Парезановић, директор школе: Италија „International projects in every day school life“.

 

Избор наставника

Дана 03. октобра 2017. године комисија је извршила избор наставника који ће реализовати мобилност, односно похађати курсеве/обуке у земљама Европске уније током 2018 године у склопу ERAZMUS+ пројекта Learning to support inclusion (LSI)“. Одлуку као и списак наставника можете погледати овде.

Мотивација

Дана 15. септембра 2017. године у просторијама школе координатор пројекта мр Биљана Марић с циљем мотивисања наставника за учешће у пројекту реализовала је инфо-дан. Том приликом су присутни наставници добили детаљне информације о пројекту и бенефитима које мобилност пружа.

Информисање

Дана 12. септембра 2017.године на седници Наставничког већа сви наставници и стручни сарадници школе су упознати да је Хемијско-прехрамбена технолошка школа постала члан ERAZMUS+ породице. У школској 2017/2018. години реализоваће пројекат под називом „Learning to support inclusion“ (Учење за подршку инклузији). Пројекат пружа подршку мобилности за седам наставника и стручних сарадника школе.

Овом прилокм су информисани сви наставници и стручни сарадници школе а заинтересовани за мобилност позвани да поднесу пријаве у виду мотивационог писма Пројектом тиму.

ERAZMUS+ пројекат

Посебност наше школе је укључивање ученика са инвалидитетом у систем редовног образовања. Школа је, дакле, усмерена на подршку наставницима и родитељима са циљем квалитетнијег образовања деце са тешкоћама у развоју која успешно завршавају средње стручно образовање у својим локалним заједницама, те побољшање квалитета њиховог образовања. Како би квалитет образовања растао потребно је и стално стручно усавршавање наставника, те стога сматрамо да је за нас стручно усавршавања у иностранству од изузетне важности.

Како бисмо ПОВЕЋАЛИ УСПЕШНОСТ УЧЕНИКА СА СЛАБИМ ОСНОВНИМ ВЕШТИНАМА осмислили смо развојни план Школе који укључује едуковане наставнике и стручне сараднике који су довољно мотивисани и едуковани  с развијеним управљачким вештинама и у стању су својим компетенцијама мотивисати ученике са тешкоћама, и не само њих, да појачају своје кључне компетенције. Развојни план школе је торком школске 2016/2017 године допуњен „Планом интернационализације школе“ (Европски развојни план) у склопу којег су дефинисани основни циљеви интернационализације школе у складу са приоритетним областима.

На седници Наставничког већа у јануару 2017. год. донели смо одлуку о попуњавању пројектне пријаве за ERAZMUS+ К1 пројекат мобилности. При попуњавању исте водили смо се потребама Школе како би што ученицима са тешкоћама, али и осталим ученицима укљученим у редовно школовање, омогућили квалитетно образовање на свим нивоима образовања.

Пројекти тим чине: Наташа Парезановић – директор школе, Весна Јевтић – наставник енглеског језика и мр Биљана Марић – координатор пројекта.