Category Archives: Продужи век убаци у штек

Завршна трибина пројекта „Продужи век, убаци у штек“

21.12.2016.год одржана је завршна трибина пројекта „Продужи век, убаци у штек“ у свечаној сали општине Чукарица. На трибини су приказане све активности реализоване током трајања пројекта а затим су додељене захвалнице Хемијско – прехрамбеној технолошкој школи и Канцеларији за младе ГО Чукарица, као партнерима пројекта, Драгани Ранковић и Миленији Јоксимовић, наставницима, као и Маријани Јовановић, Александри Штибељ, Невени Рехак, Луки Аћимовићу и Милошу Симићу, ученицима Хемијско – прехрамбене технолошке школе као реализаторима пројекта. Захвалнице су добиле и основне школе, сараднице на пројекту.
Овај пројекат је постигао постављени циљ да постакне ученике средњих и основних школа да размишљају о важности очувања животне средине и правилног односа према електронском и електричном отпаду, као опасном отпаду чија количина у данашњим условима коришћења електронске и електричне опреме свакодневно расте.

У оквиру завршне трибине пројекта „Продужи век, убаци у штек“, одржано је најављено предавање о ,,ПАМЕТНИМ ГРАДОВИМА„. Присутни ученици средњих и основних, којима је предавање било намењено, могли су да се упознају са елементима који доприносе да неки град буде ,,паметан„.
На предавању се могло чути шта су то ,,паметне куће„, а то су кућа које се прилагођавају тренутној активности, навикама и животном стилу сваког укућана, а притом остварује енергетске уштеде.
Било је занимљиво упознати се са очувањем животне средине у ,,паметним градовима„, које се остварује управљањем производњом енергије из обновљивих извора, повећање енергетске ефикасности као и контролом дистрибуције енергије (електричне, гаса, топлотне енергије). При томе је наглашено да је управљање отпадом од изузетне важности у овако великим заједницама, као и да је неопходан интегрисани приступ свим врстама отпада – индустријском и комуналном.
На крају предавања је наглашено да живот у ,,паметном граду„ зависи од достигнутог нивоа јединства ума и духа свих грађана, јер треба подићи свест грађана о технолошкој стварности, подстицати здрав начина живота , неговати добре међуљудске односе, као и учешће у заједничким активностима на нивоу једне зграде, насеља и читавог града.

У видео запису можете видети неке елементе који град чине паметним.

Продужи век, убаци у штек

Хемијско – прехрамбена технолошка школа је партнер „Центру за младе – Чука“ и Канцеларији за младе ГО Чукарице на пројекту  ,, Продужи век убаци у штек„.

 Овим пројектом желимо да подстакнемо ученике основних и средњих школа да развију свест о важности очувања животне средине и правилног односа према отпаду и посебно електричном и електронском отпаду (у даљем тексту ЕЕ-отпад) као опасном отпаду чија количина у данашњим условима коришћења електричне и електронске опреме свакодневно расте.

Директни корисници пројекта су ученици основне школе (од петог до осмог разреда),  и ученици средње школе,  а индиректни корисници пројекта су особе из њиховог окружења (чланови породице, као и остали чланови локалне заједнице).

 Кроз  овај пројекат ученици ће, стећи неопходна знања о пореклу и подели отпада, са усмеравањем пажње на ЕЕ-отпад (извори отпада, опасности као последица неправилног одлагања,  убрзани пораст количине отпада, корисни материјали као састојци овог отпада, могућности рециклаже).

Током реализације пројекта  корисници пројекта  ће бити упућени о:

  • начину сакупљања и разврставања ЕЕ – отпада,
  • деловима уређаја који могу да се рециклирају, а који не,
  • како се припремају за прераду и тржиште,
  • како све то доприноси смањењу загађења животне средине и
  • како све наведене активности доприносе енергетској ефикасности и очувању ресурса.

 

Активности ученика у оквиру овог пројекта треба да допринесу развоју њихове еколошке свести, организационих способности, као и да стечена знање треба делити са вршњацима и одраслима. 

 

У оквиру пројекта о заштити животне средине, ,,Продужи век, ибаци у штек`,` у основним школама на територији ГО Чукарица реализују се радионице, са ученицима старијих разреда, на тему електричног и електронског отпада и његове рециклаже, са посебним освртом на прикупљање и рециклирање батерија.
Ученици – корисници пројекта, имали су прилику да се упознају са појмом ЕЕ-отпад, врстама овог отпада, њиховим саставом и основним поступцима рециклаже, а посебно врстама батерија, њиховим саставом, начином и значајем њихве рециклаже.
Радионицу су водиле наставнице Хемијско – прехрамбене технолошке школе Драгана Ранковић и Миленија Јоксимовић са ученицима ХПТШ.
Знања која су ученици основних школа стекли пренеће својим друговима у циљу ширења културе заштите животне средине и очувања планете Земље.
Основне школе, корисници пројекта, су:
· OШ „Браћа Јерковић“ Железник, 22.11.2016.
· ОШ „Мирослав Антић“ Беле воде, 23.11.2016.
· ОШ „Уједињене нације“, 24.11.2016.
ОШ „Ђорђе Крстић“, 25.11. 2016.
-ОШ „Вук Караџић“, 6.12.2016.

О успешности радионица слике говоре више од речи!