Колектив

Наташа Парезановић Директор школе
Слађана Вукосављевић Помоћник директора
Снежана Димитријевић Руководилац подручја рада хемија, неметали и графичарство
Мирјана Ратковић Руководилац подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране
Весна Стојичић Координатор практичне наставе
Јасмина Поповић Секретар

 

Психолошко-педагошка служба

Слађана Ђурић Радовановић Педагог
Снежана Павловић Психолог

 

 Стручно веће српског језика и књижевности, ликовне културе и музичког васпитања

Бранислава Сиљановић Библиотекар
 Бранка Мићић Српски језик и књижевност
Весна Митровић Иванов Српски језик и књижевност
Виолета Унковић  Митровић Српски језик и књижевност
 Данијела  Глигорић Српски језик и књижевност
Ивона Ђукић Српски језик и књижевност
Јанковић Маја Српски језик и књижевност
Катарина  Марковић Српски језик и књижевност
Милош  Цветковић Ликовна култура
Игор  Милијић Музичка уметност

 

Стручно веће страних  језика

Бојана Станкић Енглески језик
Весна Јевтић Енглески језик
Љиљана Галовић Енглески језик
Марија Миланов Енглески језик
Милена Тасић Енглески језик

 

 Стручно веће физичког васпитања

Горан  Вукелић Физичко васпитање
Зденка  Латиновић Физичко васпитање
Зорица Јоксимовић Физичко васпитање
Кристинка Марковић Физичко васпитање
Катарина Срејић Физичко васпитање

 

Стручно веће друштвених наука

Витомир Станковић Историја, грађанско васпитање
Добривоје Мишић Историја, грађанско васпитање
Јасмина Сарић Историја, грађанско васпитање
Жаклина Каваја Географија, грађанско васпитање
Миљан Мићуновић Географија
Мирјана Реџић Филозофија
Ана Арсенијевић Филозофија
Миладин Ивановић Социологија, грађанско васпитање
Славка Љиљак Социологија, грађанско васпитање
Светозар Јованчић Филозофија
Сава Гајић Верска настава
Срећко Пантелић Верска настава

 

Стручно веће математике, рачунарства и информатике

Биљана  Марић Рачунарство и информатика
Биљана Матић Меркле Математика
Биљана Чеврљаковић Математика
Весна Урошевић Математика
Жаклина Јовановић Математика
Зорица Миросављевић Математика
Марина Гајић Тешић Математика
Милица Јовановић Математика
Миодраг Стоилковић Рачунарство и информатика
Мирјана Митровић Математика
Татјана Сербез Рачунарство и информатика

 

Стручно веће физике и физичке хемије

Весна Остојић Физика, електротехника
Елеонора Митровић Технолошка група предмета
Ирена Понграц Физика,хемија,   технолошка група предмета
Миланка Перовић Технолошка група предмета
Миленија Јоксимовић Физика, електротехника

Стручно веће хемије

Биљана Вранеш Хемија
Вишња Жикић Хемија и технолошка група предмета
Гордана Пешић Хемија и технолошка група предмета
Гордана Јовић Хемија
Јелена Димитријевић Станојковић Хемија и технолошка група предмета
Љиљана Спарић Хемија
Сања Марковић Хемија и биохемија
Соња Додиг Хемија
Татјана Митровић Хемија
Татјана Пајић Хемија

 

Стручно веће технолога подручја рада Хемија, неметали и графичарство

Анита Павковић Технолошка група предмета
Вера Ивановић Технолошка група предмета
Гордана Вујадиновић Технолошка група предмета
Даница Друловић Технолошка група предмета
Дејан Милојковић Технолошка група предмета
Драгана Ранковић Технолошка група предмета
Драгана Секулић Технолошка група предмета
Душан Балашев Технолошка група предмета
Злата Радовановић Технолошка група предмета
Зорица Ранђић Технолошка група предмета
Лела Ивановић Технолошка група предмета
Марија Ђуровић Технолошка група предмета
Марица Вучуровић Технолошка група предмета
Милка Вучковић Технолошка група предмета
Мирјана Вељовић Технолошка група предмета
Нина Ерцег Технолошка група предмета
Славенка Недић Технолошка група предмета
Снежана Димитријевић Технолошка група предмета
Снежана Жужа Технолошка група предмета
Татјана Сербез Технолошка група предмета

 

Стручно веће технолога подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране

Александра Симић Технолошка група предмета
Богданка Марковић Технолошка група предмета
Весна Ковачевић Технолошка група предмета
Данијела Милићевић Технолошка група предмета
Данијела Петровић Технолошка група предмета
Душица Аничић Технолошка група предмета
Душица Лончар Технолошка група предмета
Драгана Јовановић Технолошка група предмета
Драгана Палић Технолошка група предмета
Драгиша Биочанин Технолошка група предмета
Златица Алемпијевић Хемија,  технолошка група предмета
Златко Говорчић Предузетништво, технолошка група предмета
Ивана Павловић Технолошка група предмета
Јасмина Вучковић Технолошка група предмета
Јелена Рибар Технолошка група предмета
Јелена Танасковић Технолошка група предмета
Катарина Манговић Технолошка група предмета
Ковиљка Цветковић Технолошка група предмета
Марија Ковачевић Технолошка група предмета
Марија Ракић Љубомировић Технолошка група предмета
Мирјана Бабарогић Технолошка група предмета
Мирјана Ратковић Технолошка група предмета
Наташа Лемаић Технолошка група предмета
Наташа Милошевић Технолошка група предмета
Оливера Марковић Технолошка група предмета
Предраг Новковић Технолошка група предмета
Радомир Јовановић Предузетништво  и  организација производње
Сања Николин Технолошка група предмета
Славица Авејић Биологија и микробиологија
Слађана Вукосављевић Технолошка група предмета
Слободан Јовановић Технолошка група предмета
Смиљана Лукић Технолошка група предмета
Смиљана Марковић Технолошка група предмета
Соња Михајловић Технолошка група предмета
Тихана Гојковић Технолошка група предмета

Рачуноводство и администрација

Даница Радмановић Шеф рачуноводства
Данијела Крајновић Административно-финансијски радник
Татјана Томић Административно-финансијски радник
Мирјана Недучин Административно-финансијски радник

 

Помоћни наставници у лабораторији

Вања Стаменковић
Весна Мијатовић
Гордана Миловановић
Дајана Пићурић Мишић
Љиљана Јовановић
Љубинка Гојковић
Љубомир Љубомировић
Маја Мирковић
Марко Гојковић
Милица Јосифов
Милош Ошаповић
Мирјана Војводић
Маријана Ранђић
Сања Арсић
Сања Павловић
Татјана Томашевић Пауновић

 

Помоћно особље

Виолета Вукосављевић Помоћни радник
Виолета Поповић Помоћни радник
Драга Мутић Помоћни радник
Драгица Бјелошевић Помоћни радник
Душан Лучић Електричар
Ђуро Ковачевић Домар
Јованка Грубор Помоћни радник
Јулијана Недељковић Помоћни радник
Љубица Маринковић Помоћни радник
Марија Савић Помоћни радник
Марица Павловић Помоћни радник
Нада Некић Помоћни радник
Небојша Комад Курир