Category Archives: STEM Discovery Campaing 2024

Online workshop „Empowering the well-being of learners and teachers in initial vocational education and training“

Појам „добробит“ се односи на тежњу за животним задовољством, бригом о физичком, менталном и социјалном здрављу; прилагођавању одрживом начину живота. Сложен однос између образовања и здравља укључује и директне и индиректне путеве, наглашавајући важност разматрања фактора као што су занимање и приход. 
Истраживања показују да је укључивање програма социо-емоционалног учења, менталног здравља, добробити и превенције насиља у школама један од најефикаснијих начина да се подржи психолошко благостање младих.

1. и 2. марта 2024. године, одржана је међународни онлајн радионици у организацији еТwinning тима под називом „Оснаживање добробити ученика и наставника у почетном стручном образовању и обуци“. Ова радионица окупила је наставнике из целе Европе који раде у средњим стручним школама, представнике eTwinning и Ерасмус+ тима. У овим радионицама учествовале су и наше колегинице  Марија Ракић-Љубомировић и Гордана Пешић као представници еТwinning тима Србије.

Током радионице, учесници су успоставити холистичко разумевање благостања, постали свеснији значаја систематске интеграције фактора благостања у наставу и учење, истражили додатну вредност еТwinning-a у побољшању благостања у средњем стручном образовању кроз примере добре праксе из Еразмус+ пројеката мобилности и еТwinning пројеката у оквиру којих је промовисано благостање и добробит.

STEM Discovery Campaing 2024

Наша школа, Хемијско-прехрамбена технолошка школа је официјални партнер и подршка STEM Discovery Campaing 2024. Ова кампања је заједничка,  међународна иницијатива Scientix-a  и пројекта Life Terra. Кампања траје од 1. фебруара до 30. априла 2024. године, са врхунцем активности од 24. до 30. априла. У овој међународној иницијативи могу да учествују едукатори, пројекти, организације, библиотеке, школе, универзитете, омладински клубови и сви заинтересовани актери широм Европе и шире како би на тај начин  прославили каријере и студије у области науке, технологије, инжењерства и математике (СТЕМ).Више информација о кампањи, начину додавања ваших активности и наградама, можете погледати на линку који следи https://www.scientix.eu/campaigns/sdc/sdc24