ХЕМИЈСКО ТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР

Хемијско технолошки техничар
4 године

Циљ стручног образовања је оспособљавање ученика за производњу хемијске индустрије

 • Припрема и организује сопствени рад у лабораторији и рад групе у погону хемијске индустрије
 • Самостално производи хемијске производе
 • Врши узорковање и контролу сировина, полупроизвода и производа хемијске индустрије
 • Спроводи мере заштите на раду и заштите животне средине
 • Правилно рукује хемикалијама
 • Прати рок трајања сировина и готових производа
 • Врши контролу амбалаже и услова складиштења сировина и готових производа
 • Мери параметре технолошког процеса производње
 • Активно учествује у раду хемијских и научно – истраживачких институција
 • Води евиденцију количине и квалитета производа
 • Мери и регулише параметре производње и води документацију о њима

СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ КОД КОЈИХ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВА У БЛОКУ И ПРАКТИЧНА НАСТАВА У БЛОКУ

 • ГАЛЕНИКА КЛИРИТ
 • ГАЛЕНИКА ФИТОФАРМАЦИЈА
 • РАФИНЕРИЈА НАФТЕ БЕОГРАД
 • ANAHEM LABORATORY
 • ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВЕШТАЧКИХ ЂУБРИВА И АЗОТНИХ ЈЕДИЊЕЊА ХИП АЗОТАРА
 • А.Д. БИОПРОТЕИН
 • ПАРАЋИНСКА ФАБРИКА СТАКЛА
 • HOLCIM (SRBIJA) DOO
 • ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
 • ПИТУРА
 • ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ ВИНЧА
 • ОПШТИНСКИ ВАТРОГАСНИ САВЕЗ -ДВД ЧУКАРИЦА
 • МУЗЕЈ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
 • БЕОГРАДСКИ САЈАМ
 • САЈАМ ВОДА
 • GREEN SCREEN FEST
 • СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР (SKC PROJECT TEAM)
 • ECO EXPO
 • ФЕСТИВАЛ НАУКЕ
 • МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ОБРАЗОВАЊА