ПОДСТРЕК тим

Почетком другог полугодишта школске 2022/2023 године реализовали смо идеју о оснивању посебног тима – ученика и наставника ентузијаста ове школе. Тим је добио име „ПОДСТРЕК“, јер је основни циљ да се подстакне вршњачка едукација, кроз формално и неформално учење и стицање знања, вештина, искустава и ставова. Подршку смо добили и од управе, многих наставника, ученика школе, као и од алумниста, наших бивших ђака.

 Желимо да стварамо подстицајно окружење за младе основношколског и средњошколског узраста, где ћемо се бавити давањем помоћи при учењу и писању задатака, размени мишљења, вођењу друштвено-ангажованих дискусија и дебата, обука за развијање вештина, али и пружању простора за друштвене игре и секције ( шах, мозгалице, ручни рад, ликовни и музички израз и сл.).

Као одговор на све веће насиље -вршњачко и друго у школи, и друштву у целини- наш Тим ће покушати да да решења кроз различите активности и подстицању осећаја солидарности, толеранције, пријатељства, љубави према науци, језицима, уметности и култури, уопште. Подстичемо заједништво, хуманитарни рад и друго друштвено одговорно понашање.

Марија Јовановић, ученица  IV/1, осмислила је лого и постер Тима. Петар Јовановић, Милица Гребић, Ивана Габоров, ученици IV/2, и проф. Бојана Станкић –тимским радом дошли су и до слогана и песме Тима.

Подстицајно

Окружење

Доприноси

Стимулацији

Тимског

Рада

Ентузијазма

Креативности!!!