All posts by Hemicar

Пројекат: БАКТЕРИЈЕ У НАШОЈ ОКОЛИНИ

Фантастично путовање у свет микробиологије

Шеснаест ученика две средње школе –Савремене гимназије и Хемијско прехрамбене технолошке школе, две професорке биологије ( Славица Авејић и Ана Василић) и две професорке енглеског језика (Милица Алексић и Бојана Станкић) кренули су на фантастично путовање у свет микробиологије. Планирано је да путовање траје четири недеље, са по два обиласка лабораторије и учионица обе школе и конкретних задатака у тиму, а у међувремену, уз помоћ савремене технологије, сви су били у контакту, сарађујући у пројекту под називом: Бактерије у нашој околини.

Циљеви овог пројекта-путовања:

 • o Развој еколошке свести и односа према здрављу
 • o Стицање вештина у изради презентације и јавном наступу на енглеском језику
 • o Развијање међупредметних компетенција код ученика (компетенција за учење, комуникација, рад с подацима и информацијама, сарадња, дигитална компетенција, естетска компетенција, компентенција за целоживотно учење, решавање проблема, одговоран однос према здрављу, одговоран однос према околини)

Као резултат пројекта, ученици су у групама припремали  презентације у power point-у, и усмено на енглеском језику  излагали налазе до којих су дошли током пројектног задатка.

Ток пројекта:

Прва станица је била лабораторија у ХПТШ. У кабинету за микробиологију, након формирања тимова, уследила је размена идеја и знања о бактеријама, давања претпоставки-хипотеза и планирање провере истих анализом узорака. Ученици су сами бирали са којих површина желе да узму узорке за проучавање, које су након прикупљања засејали на хранљиву површину, а онда пратили развој бактерија.

Нaредне недеље, у Савременој гимназији, ученици се се упознали са изгледом и карактеристикама бактерија користећи најсавременије доступне технологије (виртуелну реалност 3D наочаре, интернет апликације, итд.).Подељени у групе, решавали су и квиз у вези бактерија на енглеском језику у апликацији Quizlet,  те на интернету тражили информације из различитих извора о начину живота бактерија, условима потребним за развој бактеријских култура, о врстама које живе у нашем окружењу. Ученици су се упознали или сазнали појединости о вештинама успешног презентовања на енглеском језику, такође користећи једну од апликација (Nearpod).

 Tреће недеље, у Хемијско прехрамбеној технолошкој школи, ђаци су посматрали, тумачили и фотографисали изглед Петри-шоља након раста колонија. Затим се вршено бојење бактерија по Граму и тумачење резултата: бактерије су разврстане према боји, величини и  облику колонија. Ученици су договарали детаље око израде презентација и увежбавања јавног наступа.

У завршници пројекта, четврте недеље у Савременој гимназији, четири групе са по четири ученика су презентовале своја сазнања и налазе о теми, на енглеском језику. Било је веома занимљиво чути до каквих резултата и закључака су ученици дошли: на пример, много бактерија се налази на површини мобилних телефона, квакама на вратима, у школском сунђеру… али и на који начин су ученици применили стечено знање о организацији презентација и вештинама јавног наступа.

На крају, уследило је вредновања рада група од стране професора и ученика, дискусија и коментари о успешности реализације презентација и пројекта уопште, чиме је заокружено ово прелепо искуство – наше заједничко путовање у скривени свет који нас окружује. Са овог путовања, сви учесници пројекта, како ученици тако и професори, изашли су богатији за нова знања али још важније, за нове контакте и пријатељства.

Наравно, то није дефинитиван  крај пројекта: добра сарадња наставља се кроз заједнички рад професора који већ планирају нове занимљиве и практичне задатке за ученике ове две школе. Такође, професорке Милице Алексић и Бојане Станкић ће ово посебно, незаборавно, заједничко искуство поделити са наставницима на конференцији  коју ЕЛТА ( Удружење наставника енглеског језика) организује у марту 2020.године.

О традицији, култури, прослави школске славе – некад и сад

У оквиру пројекта „Чувари језика и традиције“, у четвртак, 9. јануара, на трећи дан Божића, ученици-учесници пројекта  окупили су се да заједно обележе новогодишње и божићне празнике, и да о правим, истинским вредностима које треба чувати и неговати заједно продискутују. Породица, здравље, знање, пријатељи, поштење – вредности које смо издвојили као оне које доносе највећу животну срећу и радост.

Јануар је месец препун српских празника и обичаја, када се породица и пријатељи окупљају и деле заједничке тренутке. Овом приликом, кроз форму квиза обновили смо знања о основним појмовима: говорили смо о традицији и обичајима, највећим празницима код Срба, храмовима, задужбинама-задужбинарима, српској културној баштини на Унесковој листи материјалних и нематеријалних добара… Било је занимљиво и забавно чути како ђаци тумаче шта значе изрази „не укаљати образ“ и „одржати дату реч“.

О томе како се некад прослављала школска слава – Свети Сава, о Светосавској химни и обичајима везаним за прославу славе, врло лепо и надахнуто је говорила проф. Виолета Унковић Митровић, која са ученицима већ договара и припрема представу за 27.јануар.  

Скупу је присуствовала и проф. Ивана Манојловић, а проф. Бојана Станкић је осмислила квиз  и организовала ово дружење.

 

Учење кроз игру: Периодни систем елемената

За организовање активности ( Учење кроз игру: Периодни систем елемената),којом је дат велики допринос обележавању међународног догађаја ДАН ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ 2019, Менса Србије, Креативни учитељи и Институт за модерно образовање доделили су захвалнице ученицима и наставницима наше школе: Давиду Спасићу, Катарини Жарковић и Валентини Јовић, ученицима III/4 и проф. Миленији Јоксимовић и проф. Бојани Станкић.
7.децембра 2019.на скупу “ Стимулација интелектуалног развоја- примери добре праксе“ пленарно и кроз дискусију могло се чути о интелигенцији и успеху, и приказани су примери добрих активности реализованих током обележавања Дана интелигенције 2019.
Опис и наших активности биће уврштен у Зборник активности.
 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ИЗ ХЕМИЈЕ ЗА УПИС НА ФАКУЛТЕТЕ

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ИЗ ХЕМИЈЕ ЗА УПИС НА ФАКУЛТЕТЕ

Од  јануара 2020. координатори секције „Креативна технологија“ Славенка Недић и Даница Друловић су почели са припремном наставом из хемије за упис на факултете. Распоред ове наставе:

Х-смена пре подне / П-смена после подне задужени наставник
среда     13.15   –  14 Даница Друловић
Х-смена после подне / П-смена пре подне задужени наставник
четвртак     13.15   –  14 Даница Друловић
петак    13.15   –  14 Славенка Недић

Позивају се сви заинтересовани ученици да нам се придруже.

Направили смо групу на Whats App-у. Ту „качимо“ материјал и све што смо радили, тако да ако пропустите неки термин, можете да пратите рад групе.

Бактерије у нашој околини

Циљ и исходи пројекта

 

 • Развој еколошке свести и односа према здрављу
 • Стицање вештина у изради презентације и јавном наступу на енглеском језику*
 • Развијање међупредметних компетенција код ученика (компетенција за учење, комуникација, рад с подацима и информацијама, сарадња, дигитална компетенција, естетска компетенција, компентенција за целоживотно учење, решавање проблема, одговоран однос према здрављу, одговоран однос према околини)

 

Продукт и дужина трајања пројекта

 

Резултат  пројекта:  презентација, усмена презентација/излагање пројектног задатка и резултата истраживања на енглеском језику, по групама

Дужина трајања пројекта: 4 недеље

 

Активности ученика и наставника

 

Активности ученика: 

 • ученици сами формирају групе за рад;
 • упознају се са са темом пројекта и захтевима;
 • планирају све фазе пројекта и ток рада уз помоћ наставника;
 • прикупљају узорке са различитих површина, засејавају бактерије и анализирају добијене податке (број колонија, боја бактеријских колонија итд.)
 • на основу свих информација и сазнања до којих су дошли раде на изради пројекта;
 • презентују резултате рада – пројекат;
 • учествују у самооцењивању и вредновању резултата рада.

Активности наставника: 

 • планира пројекат – одређује тему и циљ,
 • упознаје ученике са темом пројекта/представља пројекат,
 • помаже у осмишљавању и изради пројекта,
 • прати, пружа подршку и усмерава рад,
 • подстиче сарадњу и тимски рад,
 • помаже у превазилажењу неочекиваних проблема и ситуација,
 • заједно са ученицима учествује у вредновању резултата процеса и пројекта.

 

Реализација пројекта

 

I недеља (Хемијско-прехрамбена школа)

 • Ученици се деле у четири групе од по четири ученика (ученици у оквиру групе би требало да имају посебан задатак) и упознају се са циљевима и реализацијом самог пројекта.
 • Ученици дају предлог са којих површина желе да прикупљају узорке (нпр. мобилни телефон, тастатура, под…) и прикупљају узорке са различитих површина.
 • Групе дају хипотезу која површина би садржала највише а која најмање различитих бактерија.
 • Засејавање бактерија на хранљиве подлоге.
 • Ученици уче правила израде презентације на енглеском језику

 

II  недеља (Савремена гимназија)

 

 • Ученици се упознају са изгледом и карактеристикама бактерија користећи најсавременије доступне технологије (виртуелну реалност, интернет апликације, итд.)
 • Ученици, подељени у групе, решавају квиз у вези бактерија
 • На интернету траже информације из различитих извора о начину живота бактерија, условима потребним за развој бактеријских култура, о врстама које живе у нашем окружењу
 • Ученици уче вештине презентовања на енглеском језику

 

III недеља (Хемијско-прехрамбена школа)

 

 • Посматрање, тумачење и фотографисање изгледа Петри-шоља након раста колонија
 • Бојење бактерија по Граму
 • Могућност прављења кратке репортаже у оквиру групе која ће се убацити у презентацију
 • Тумачење резултата
 • Израда презентација и увежбавање презентовања

 

IV недеља (Савремена гимназија)

 

 • Презентовање сазнања и налаза на енглеском језику
 • Вредновање различитих група од стране професора и ученика

 

Планирани начини вредновања рада група током реализације пројекта:

 

Инструменти вредновања :

Наставник периодично прати напредовање рада на пројекту и даје повратне информације на основу следећих информација :

 

 1. Међу члановима групе постоји јасна подела задужења.
 2. Сви чланови групе подједнако учествују у активностима.
 3. Ученици поштују задате рокове за израду рада.
 4. Ученици користе адекватне ресурсе у изради пројекта.
 5. Начин организације информација.
 6. Резултат начина рада током израде пројекта сходно добијеним повратним информацијама које им даје наставник.

Предновогодишње дружење са пријатељима из Швајцарске

Последњи дан школе, пред новогодишње и божићне празнике, обележен је у одељењу II/3 симболичном прославом, на којој су присуствовали драги гости из Швајцарске, наши дугогодишњи партнери на пројектима и добри пријатељи: Јелена Митровић, наставник Допунске школе на српском језику из Берна, и Марко Миниг, наставник Гренчшел школе из Лиса.
 
Јелена и Марко желели су да упознају ученике овог одељења које ће на пролеће,у пратњи одељењског старешине Бојане Станкић, путовати у Швајцарску, поводом планираног пројекта размене ученика. Уследио је и део око планирања активности, како у Швајцарској,тако и оних које ће се одвијати током посете швајцарских ђака и њихових наставника Београду.
 
Ученици су имали пуно питања за госте из Швајцарске,и са радошћу су поново гледали и коментарисали презентације које су током јесени разменили са децом из Лиса. Марко им је донео поклоне, швајцарске чоколадице,а уз српске пите и колаче, све је протекло у празничном духу  и раздраганој атмосфери.
 
Овом сусрету присуствовала је и директор школе Наташа Парезановић.
 

Оснивање школског клуба Theatre Beyond Borders

У оквиру новог RYCO (Regional Youth Cooperation Office) пројекта под називом „Тheatre Beyond Borders“ (TBB), дана 20.12.2019. основан је истоимени школски клуб који ће окупљати ученике заинтересоване за рад на овом пројекту. Клуб воде професорке Катарина Марковић, Ивана Манојловић и Весна Јевтић. Пратите објаве за даље информације о активностима клуба на Фејсбук страници школе и Фејсбук страници пројекта

https://www.facebook.com/theatrebeyondborders/

 

Фестивал науке у ОШ „Бранислав Нушић“

Ученици одељења II1 и III4 са својим наставницима  као и чланови драмске секције били су гости на Фестивалу науке у ОШ „Бранислав Нушић“.

Наши ученици, чланови хемијске секције, својим млађим другарима приказали су више занимљивих хемијских експеримената.

Чланови драмске секције са школским бендом успели су још једном да оживе хемијске елементе. Извели су представу „У свету елемената периодног система“.

Захваљујемо се Основној школи „Бранислав Нушић“ на томе што су хтели да и осталим ђацима своје школе омогуће мало разигране и распеване хемије на сцени.

Хвала на гостопримству и раздраганој публици основаца!