Извештај о пројекту“Healthy Generations“

Пројекат је трајао од септембра 2019. године до јуна 2020.године и њиме је обухваћено око 30 ђака. Реализовано је око 35 часова везаних за пројекат, а у оквиру хемијске секције и додатног рада из хемије. Циљ пројекта Хеалтхy Генератионс је био да упутимо наше ђаке, да кроз проучавање различитих аспеката хране и хранљивих материја формирају здравије прехрамбене навике.

На осмишљавању овог пројекта, сарађивали су наставници из 10 земаља – Јордана, Грчке, Аустрије, Србије, Туниса, Турске, Азербејџана, Италије, Француске и Молдавије.

Кроз низ активности у пројекту покушали смо да остваримо постављене циљеве:
1) анализирати групе хране, категорије хране и методе њихове прераде,
2) идентификовати сертификоване производе,
3) проучити структуре хранљивих материја и њихове улоге,
4) истражити људско тело, нарочито систем органа за варење,
5) проучити проблеме недовољног или претераног уноса хране и поремећаје изазване неправилном исхраном,
6) повезаност здравља са спортом.

Поред тога, циљ пројекта је био и развијање компентенција и вештина код ђака како би они могли да дизајнирају и уреде финалне производе које би свака школа користила као средство информисања и учења за друге адолесценте.

Ученици II7 о минералима

Ученици II7 добили су задатак да израде плакате на тему минералних материја у апликацији Canva,  на online часовима хемије . Плакат је требало да  садржи улогу и значај минералних материја за правилно функционисање организма, дневне потребе организма, као и храну која је богата том минералном супстанцом. На основу плаката направљена је презентација коју можете погледати на линку који следи.

https://www.canva.com/design/DAD-8Nqgccc/WclOvNTAY-jjOiS5Wqm2Gg/view?utm_content=DAD-8Nqgccc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

Ученици II7 о витаминима

Као завршна активност на on line часу хемије, ученици II7 имали су задатак да израде плакате о витаминима помоћу апликације Canva. Постер садржи одговоре на следећа питања:

1. Која је улога одређених витамина у организму?

2. У којим јелима је овај витамин?

3. Шта се догађа ако не узмемо одређени витамин у потребној количини? Хипервитаминоза, хиповитаминоза, авитаминоза.

Ова активност је такође део еTwining пројекта Healty Generations на националном нивоу у којем су учествовали сви ученици  II7 уз помоћ и подршку наставнице Гордане Пешић

На линку испод можете погледати све постере урађене у  Canva дизајну! https://canva.me/rvO28ZR396

Распоред испита за ванредне ученике у јунском испитном року

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У    ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2019/2020.год                                                                 

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО      ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  :__3/4__ године  ;       РАЗРЕД : друга година

ПРЕДМЕТ  ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБРОЈ КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
Српски језик И књижевностПисмени: 12.6.2020 у 10:00 Усмени: 15.6.2020 у 11:00431Виолета Митровић ,УнковићВесна Ивановић, Митровић
Физика16.6.2020 u 9:00601Миленија ЈоксимовићВесна Остојић
Електротехника16.6.2020 u 9:00601Миленија ЈоксимовићВесна Остојић

                                                                                                                                            Председник комисије : Љиљана Спарић

 
РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ___јунском_ ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2019/2020. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО  

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ___3 и 4____године

РАЗРЕД: ___3____

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
МатематикаПисмени: 15.6.2020 у 10:00 Усмени, 19.6.2020 у 11:00611Миросављевић ЗорицаБиљана Чеврљаковић
  Електротехника16.6.2020. у 9:00601Јоксимовић МиленијаОстојић Весна
Примена рачунара у технолошкој производњи22.6.2020. у 13.00631Ранковић ДраганаРадовановић Злата
  Социологија22.6.2020 у 11:00632Љиљак СлавкаТодоровић Виолета
  Аналитичка хемија22.6.2020 у 12:45631Митровић ТатјанаЖикић Вишња
  Органска хемија18.6.2020. у 11:00631Спарић ЉиљанаДимитријевић Станојковић Јелена

                                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ  Милка Вучковић

 
РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ____јунском_____________ ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2019/2020. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                                                                 ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ____IV__________године

РАЗРЕД: __четврти_____

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
МатематикПисмени 15.6.2020. у 10:00 Усмени, 19.6.2020 у 11:00611Миросављевић ЗорицаЧеврљаковић Биљана
Загађивање и заштита ваздуха15.6.2020. у 9:00651Недић СлавенкаВучуровић Марица
Прерада и одлагање отпадних вода16.6.2020. у 10:00651Вучковић МилкаВучуровић Марица
Органска хемијска технологија19.6.2020. у 10:15651Друловић ДаницаЖужа Снежана
Технологија фармацеутских производа16.6.2020 у 10.30651Жужа СнежанаЂуровић Марија
Контрола квалитета сировина и производа18.6.2020. у 10:00651Ерцег НинаДругловић Даница
Аутоматска контрола процеса22.6.2020. у 16:30651Ранковић ДраганаМилојковић Дејан
Организација пословања15.6.2020. у 10:00651Ђуровић МаријаВујадиновић Гордана
Испитивање у технолошкој производњи22.6.2020. у 14:30651Ивановић ЛелаРадовановић Злата
Биологија12.6.2020 у 11:45501Авејић СлавицаПауновић С Анита
Општа и неорганска хемија18.6.2020. у 11:00651Спарић ЉиљаДимитријевић Станојковић Јелена

                                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Анита Павковић

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У    __ЈУНСКОМ_______ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2019/2020.год

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  : _четири___ године  ;     

РАЗРЕД : доквалификација

ПРЕДМЕТ  ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБРОЈ КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
МатематикаПисмени: 15.06.2020. у 10h2Зорица МиросављевићБиљана Чеврљаковић
Усмени: 19.06.2020. у 11h
Руски језикПисмени: 16.06.2020. у 10h1Слатка ВученићЈелена Животић
Усмени: 17.06.2020. у 9h
Биологија12.06.2020. у 11.451Авејић СлавицаАнита С.Пауновић
Инструментална анализа22.06.2020. у 12 h1Ранђић ЗорицаМиланка Перовић
Физичка хемија22.06.2020. у 12.151Миланка ПеровићРанђић Зорица
Контрола сировина и производа18.06.2020. у 10 h1Нина ЕрцегАнита Павковић
Географија15.06.2020. у 10 h1Наташа ЂокићМиљан Мићуновић
Општа и неорганска хемија18.06.2020. у 11 h1Љиљана СпарићЈелена Димитријевић С.
Техничко цртање са машинским елементима16.06.2020. у 10 h1Дејан МилојковићМарија Ђуровић
Музичка уметност19.06.2020. у 10 h1Игор МилијићТамара Комазец

Председник комисије  Даница Друловић

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У    __јунском______________    ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2019/2020.год

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО      ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  : _1___ године  ;       РАЗРЕД : пети степен

ПРЕДМЕТ  ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБРОЈ КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
Организација рада15.6.2020 у 10,00661Татјана ПајићМарија Ђуровић
Психологија рада18.6.2029 у 12,00661Снежана ПавловићЗлатка Драгутиновић
Мерење и регулација процеса22.6.2020 у 17,30661Драгана РанковићСлавенка Недић

 Председник комисије  Вујадиновић Гордана

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  _јунском__    ИСПИТНОМ  РОКУ  

шк. 2019/2020.год

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО      ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  : _4___ године  ;       РАЗРЕД :преквалификација

ПРЕДМЕТ  ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБРОЈ КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
Аналитичка хемија22.06.2020. у 12.45641Митровић ТатјанаЖикић Вишња

                                                                                                                       Председник комисије:Ранђић Зорица

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ____јунском_ ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2019/2020. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: _____3 и 4_________године

РАЗРЕД: _____други__

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУчионицаБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
  Операције и мерења у пекарству15.6.2020. 10 ч431Весна СтојичићСлађана Вукосављевић
  Здравствена безбедност хране22.6.2020. 10 ч432Данијела ПетровићВесна Стојичић
  Објекти и опрема у пекарству18.6. 2020. 10 ч431Весна СтојичићСлађана Вукосављевић
  Енглески језик16.6.2020. 10 ч (п) 17.6. 2020. 10 ч ( у)431Љиљана ГаловићВесна Јевтић
Математика15.6.2020. 10 ч ( п) 19.6.2020. 10 ч (у)433Миријана МитровићДрагана Маринковић
  Припрема јела са жара18.6.2020. 11ч431Сања НиколинСлађана Вукосављевић
  Грађанско васпитање16.6. 2020. 11 ч431Весна ЈевтићВитомир Станковић
  Физика16.6.2020. 9 ч431Весна ОстојићМиленија Јоксимовић
  Физичко васпитање17.6.2020. 10 ч431Зорица ЈоксимовићГоран Вукелић
Верска настава22.6.2020. u 12:30431Срећко ПантелићСлавиша Костић

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ Катарина Марковић

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У _ЈУНСКОМ___ ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2019/2020. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ____IV__________године

РАЗРЕД: ___IV____

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Математика15.6.2020.у 10:00 Усмени 19.6.2020 у 10:00613Митровић МирјанаМаринковић Драгана
  Српски језик и књижевност12.6.2020 у 10:00 Усмени 15.6.2020. у 10:00431Јанковић МајаИвана Жунић
  Енглески језик16.6.2020 у 10:00 Усмени 17.6.2020 у 10:00531Јевтић ВеснаГаловић Љиљана
  Физичка хемија17.6.2020 у 9:00541Вучковић ЈасминаСтојичић Весна
Машине и апарати са аутоматиком18.6.2020. у 10:00541Јовановић СлободанНоваковић Предраг
Испитивање намирница17:6.2020. у 10:00542Ракић Љубомировић МаријаМарковић Оливера
Прехрамбена технологија17.6.2020 у 9:30541Ракић Љубомирови МаријаМарковић Оливера
Технологија слада и пива18.6.2020. у 11:00541Биочанин ДрагишаЛукић Смиљана
Контрола квалитета18.6.2020. у 11:00541Лукић СмиљанаВукосављевић Слађана
Практична настава18:6.2020. у 9:00542Ракић Љубомировић Марија, Јовановић СлободанМарковић Оливера Новковић Предраг
  Предузетништво19.6.2020. у 11:00541Ковачевић ВеснаВукосављевић Слађана

                                                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ: Душица Лончар

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У   ЈУНСКОМ    ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2019./2020.год

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ПОЉОПР. ПРОИЗВ. И ПРЕРАДА ХРАНЕ      ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  :    4 године  ;       РАЗРЕД : СВИ (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА)

ПРЕДМЕТ  ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБРОЈ КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
Математика: писмени усмени15. 6. 2020. у  10:00 19. 6. 2020. у  10:00611Мирјана МитровићДрагана Маринковић
Историја15. 6. 2020. у  11:00541Витомир СтанковићЈасмина  Сарић
Прехрамбена технологија 2. год.17. 6. 2020. у  9:00541Марија Ракић -ЉубомировићОливера Марковић
Хемија22. 6. 2020.  у  9:30592Соња ДодигГордана Рађеновић

Председник комисије :

Ивана Павловић                                                                                                                          

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У    __јунском____    ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2019/2020.год

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ      ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  : _4___ године  ;       РАЗРЕД : преквалификација

ПРЕДМЕТ  ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБРОЈ КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
Физичка хемија17.06.2020. у 9:30541Богданка МарковићЈасмина Вучковић

                                                                      Председник комисије: Додиг Соња

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У _______ЈУНСКОМ__________ ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2019/2020. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ___3 и 4__године

РАЗРЕД: __3_____

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Српски језик и књижевностПисмени 12.6.2020 у 10:00 Усмени 15.6.2020. у 10:00431Јанковић МајаЖунић Ивана
МатематикаПисмени, 15.6.2020 у 10:00 Усмени 19.6.2020 у 10:00611Митровић МирјанаМаринковић Драгана
Енглески ЈезикПисмени 16.6.2020 у 10:00 Усмени 17.6.2020 у 10:00531Јевтић ВеснаГаловић Љиљана
Физичка хемија17.6.2020 у 9:00501Вучковић ЈасминаСтојичић Весна
Машине и апарати са аутоматиком18.6.2020 у 11:00502Јовановић СлободанНовковић Предраг
Практична настава машине и прехрамбена технологија18.6.2020 у 9:00501Ракић Љубомировић Марија Јовановић СлободанМарковић Оливера Новковић Предраг
  Биохемија22.6.2020 у 13:00504Милошевић НаташаТанасковић Јелена
  Микробиологија15.6.2020 у 10:00502Алемпијевић ЗлатицаМилошевић Наташа
Прехрамбена технологија18.6.2020. у 10:00501Ракић Љубомировић МаријаМарковић Оливера
  Историја15.6.2020 у 11:30501Станковић ВитомирСарић Јасмина
  Социологија22.6.2020 у 10:00502Љиљак СлавкаТодоровић Виолета
Грађанско22.6.2020. у 12:00502Љиљак СлавкаСтанковић Витомир
Физичко васпитање17.6.2020. у 12:00Фискултурна сала1Јоксимовић ЗорицаВукелић Горан
Екологија и заштита животне срдине12.6.2020 у 12:00501Авејић СлавицаСарко Пауновић Анита

                                         ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ , Златица Алемпијевић

Квиз „Endangered European flora and fauna“

Која је птица симбол Београда? Где је највеће гнездилиште белоглавог супа у Србији? На ова и слична питања ученици II7 и II8, учесници еТwining пројекта „Our Earth Our Responsibility“, одговарали су у квизу  Quizizz Web Quest Challenge под називом „Угрожена европска флора и фауна“. Квиз је одржан 28. маја путем twinspace платформе. Пре реализације квиза, ученици из различитих земаља имали су задатак да на интернету пронађу информације о угроженим животињама и биљкама своје земље. На основу прикупљених информација, припремили су плакате о угроженим врстама, као и питања из којих је направљен квиз. Сакупљени плакати коришћени су за израду е-књиге. Људи из различитих земаља моћи ће да читају занимљиве чињенице о биљкама и животињама Европе. Учесници овог међународног пројекта су ученици из Бугарске, Турске, Италије, Србије, Шпаније, Грчке, Азербејџана, Румуније и Јерменије.