Утицај климатских промена на животну средину – Impacts of climate change

Ђаци и наставници ментори, учествовали су у међународном састанку на мрежи,  који је одржан 18. априла 2021 године у оквиру Erasmus+ пројекта „Eat Smart. Save Your Land.“. У овој активности учествовали су ђаци из шест земаља – Француске, Италије, Аустрије, Турске, Грчке и Србије, који су кроз различите облике подучавања и учења, обрадили тему из Модула 2 – Утицај климатских промена. Ђаци су радили у шест мешовитих група са наставником ментором на под темама, као што су: вода, ваздух, земљиште, флора и фауна, земља, шуме и дивље животиње. Састанак је организован преко платформе Microsoft Team. Наш тим су представљали ђаци из обе смене и наставници Марија Ракић-Љубомировић и Гордана Пешић. Хвала свим ђацима и наставницима који су учествовали у овом међународном састанку и свом издвојеном времену преко викенда за ову активност.