Распоред полагања испита за вандредне ученике у августовском испитном року

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  _АВГУСТОВСКОМ__  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2023/2024. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ___ЧЕТИРИ__годинеРАЗРЕД: _ДОКВАЛИФИКАЦИЈА И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
МатематикаПисмени 16.08.2024. у 10h Усмени  19.08.2024. у 07.301Урошевић ВеснаМиросављевић Зорица
Општа и неорганска хемија20.08.2024.  у 11 h1Спарић ЉиљанаДимитријевић С. Јелена
Органска хемија20.08.2024.  у 11 h1Спарић ЉиљанаДимитријевић С. Јелена
Техничко цртање и машински елементи27.08.2024. у 10 h1Милојковић ДејанВучуровић Марица
Аутоматска контрола процеса27.08.2024. у 9 h1Ранковић ДраганаМилојковић дејан
Технологија фармацеутских производа28.08.2024. у 9 h1Жужа СнежанаРанковић Драгана
Испитивање у технолошкој производњи21.08.2024. у 8.151Ивановић ЛелаРадовановић Злата
Организација производње27.08.2024. у 9 h1Ђуровић МаријаПајић Татјана
Инструментална анализа30.08.2024. у 8.30 h1условноРанђићЗорицаИвановић Лела

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Даница Друловић 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2023/2024

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО4. РАЗРЕД

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАМЕСТО ОДРЖАВАЊА ИСПИТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТПисмени део 14.08.2024 у 10,00КабинетВ. Митровић ИвановИ. Манојловић
 Усмени део21.08.2024у 10,00Кабинет
ЕНГЛЕСКИПисмени део 14.08.2024 у 10,00КабинетМ. ТасићБ  Станкић  
 Усменни део 22.08.2024 у 11,00Кабинет
МАТЕМАТИКАПисмени део 16.08.2024 у 10,00КабинетЗ МиросављевићВ. Урошевић
 Усмени део 19.08.2024 у 7,30Кабинет
ФИЗИЧКА ХЕМИЈА20.08.2024 у 11,00КабинетЗ. РанђићЈ. Димитријевић
ИНСТРУМЕНТАЛНЕ МЕТОДЕ АНАЛАИЗЕ20.08.2024 у 8,30ЛабораторијаЗ. РанђићЈ. Димитријевић
ИСПИТИВАЊЕ У ТЕХНОЛОШКОЈ ПРОИЗВОИДЊИ21.08.20234 у 9,00ЛабораторијаЛ. ИвановићЗ. Радовановић
 ПРЕРАДА ОТПАДНХ ВОДА21.08.2024 у 9,00ЛабораторијаЗ. РадовановићЛ. Ивановић
ЗАГАЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ВАЗДУХА21.08.2024 у 10,00ЛабораторијаМ. ВучуровићД. Милојковић
ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА23.08.2024 у 9,30КабинетЛ. ИвановићЗ. Радовановић
АУТОМАТСКА КОНТРОЛА ПРОЦЕСА27.08.2024 у 9,00ЛабораторијаД РанковићД. Милојковић
ПРЕДУЗЕТНИШТВО27.08.2024 у 9,00КабинетМ. ЂуровићТ. Пајић
ФИЗИЧКО27.08.2024 у 10,00Фискултурна салаК. Марковић 
ТЕХНОЛОГИЈА ФАРМАЦЕУТСКИХ ПРОИЗВОДА28.08.2024 у 9,00ЛабораторијаС. ЖужаД. Друловић
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА29.08.2024 у 9,00ЛабораторијаС. НедићЛ. Ивановић
СОЦИОЛОГИЈА30.08.2024 У 9,00КабинетС. ЉиљакС. Јованчић
ЛОГИКА СА ЕТИКОМ30.08.2024 У 9,30КАБИНЕТС. ЈОВАНЧИЋ 

Председник комисије: Драгана Ранковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2023/2024

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

3. РАЗРЕД

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАМЕСТО ОДРТЖАВАЊА ИСПИТАБР. КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
ФИЗИЧКА ХЕМИЈА20.08.2024 у 11,00Кабинет1З. РанђићЈ. Димитријевић  

Председник комисије: Драгана Ранковић

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА  у августовском ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2023. /2024. год.

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ПОЉОПР. ПРОИЗВ. И ПРЕРАДА ХРАНЕ    

 ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  :___4__ године  ;   РАЗРЕД : СВИ (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА)

ПРЕДМЕТ  ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБРОЈ КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
Технологијапекарства  20. 08. 2024. у  8:301Биочанин ДрагишаКовачевић Марија
Технологија скроба  20. 08. 2024. у  8:301Биочанин ДрагишаКовачевић Марија
Технологија пекарског квасца29. 08. 2024. у   8 :451МарковићОливераБиочанин Драгиша

У Београду  ;  8.07. 2024.                                                                                            

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ Ивана Павловић

marica-vucurovic261