„First a mess, then no stress“ на онлајн семинару: „Well-being: Showcasing the best practices in e Twinning schools“

У среду, 12.јуна 2024.године проф. Бојана Станкић је као пример добре праксе у школама представила пројекат „First a mess, then no stress“ на онлајн семинару: „Well-being: Showcasing the best practices in e Twinning schools,  за групу новопримљених е Twinning школа Европе. Овај међународни, интердисципланирни пројекат је ове године реализован у нашој школи, са мого занимљивих активности у школи и ван ње, са циљем да се препознају различите емоције и да се нађу начини како да превазиђемо стрес и негативна осећања, како да се боље организујемо у времену и простору, са људима и осећамо боље.

Као финални производ заједничким радом 4 школе из Србије,Финске, Хрватске и Турске настале су:

– елекртонска књига-водич   FİNAL PRODUCT E-BOOK

Песма о нашем пројекту у акростиху.