КОМИСИЈЕ ЗА РАЗРЕДНЕ И ПОПРАВНЕ ИСПИТЕ И ТЕРМИНИ ПОЛАГАЊА  ИСПИТА  У АВГУСТОВСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2023/2024

ПОДРУЧЈЕ РАДА:ХЕМИЈА,НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Одељ.Датум и време полаг. и учионицаПРЕДМЕТПРЕДСЕД. КОМИС.ИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
I-1  Писмени 16.08 у 10.00 Уч, 76 Усмени 20.08. у 9.00 76    Математика      Димитријевић Станојковић ЈеленаУрошевић Весна    Миросављевић Зорица
I-2  Разредни 20.08 у 11.00 Уч.60 Поправни 23.08. у 9.00 Уч.60        ФизикаМарковић КристинкаЈоксимовић Миленија Остојић Весна
I-2Разредни 27.08 у 9.00 Уч. 76 Поправни 30.08. у 9.00 Уч.76  Општа и неорганска хемијаМарковић Кристинка Жикић Вишња Пешић Гордана
      I-3Разредни Писмени 16.08 у 10.00 Уч. 76 Усмени 20.08. у 11.00 Уч. 76       Поправни Писмени  16.08 у 10.00 Уч. 76   Усмени 20.08. у 11.00 Уч. 76    Математика                  Станкић Бојана                  Урошевић Весна                Миросављевић Зорица
I-3  23.08. у 9.30 Уч.60    ФизикаУрошевић ВеснаЈоксимовић МиленијаОстојић Весна
  I-3  27.08. у 10.00 Уч. 77    ИсторијаУрошевић Весна Сарић ЈасминаСтанковић Витомир
I-4   Разредни Писмени 16.08 у 10.00 Уч. 76   Усмени 21.08. у 9.00 Уч. 76       Поправни Писмени  16.08 у 10.00 Уч. 76 Усмени 21.08. у 9.00 Уч. 76       Математика                        Ивановић Лела                Урошевић Весна                Чеврљаковић Биљана
I-427.08. у 9.30 Уч. 78    ИсторијаИвановић Лела Сарић ЈасминаСтанковић Витомир
I-4Разредни 20.08. у 11.00 Уч.60     Поправни 23.08. у 11.00 Уч.60    ФизикаИвановић ЛелаЈоксимовић Миленија  Остојић Весна
II-1  Писмени     16.08 у 10.00 Уч. 77 Усмени       19.08. у 11.00 Уч. 77      Математика  Сарић ЈасминаБиљана Чеврљаковић      Миросављевић Зорица
  II-1  22.08. у 9.30 Уч.60    ФизикаСарић ЈасминаЈоксимовић Миленија Остојић Весна
II-129.08. у 8.00 Уч. 76Органска хемијаСарић ЈасминаЂуровић МаријаПешић Гордана
II-1  27.08 у10.00 Уч. 79  Технолошке операцијеСарић ЈасминаПајић ТатјанаВујадиновић Гордана
II-2  Писмени 16.08 у 10.00 Уч. 77 Усмени 19.08. у 12.00 Уч. 77   Математика  Авејић Славица      Миросављевић Зорица      Чеврљаковић Биљана
II-226.8. у 9:30ЕлектротехникаАвејић СлавицаЈоксимовић МиленијаОстојић Весна
II-228.08,у 12.00 Уч. 76  Органска хемија Авејић СлавицаНедић СлавенкаВујадиновић Гордана
II-2Разредни 20.08. у 11.00 Уч. 77    Поправни 27.08. у 11.00 Уч.78  Технолошке операцијеАвејић СлавицаВујадиновић ГорданаМилојковић Дејан
II-3  Писмени 16.08 у 10.00 Уч. 77 Усмени 22.08. у 9.00 Уч.78   Математика        Милојковић Дејан      Миросављевић Зорица        Чеврљаковић Биљана
II-3  Разредни 20.08. у 9.15 Уч.77    Поправни 28.08. у 13.00 Уч. 77Органска хемија      Милојковић Дејан      Вујадиновић ГорданаНедић Славенка
II-3  21.08. у 10.30 Уч. 77  Аналитичка хемијаМилојковић ДејанСпарић ЉиљанаДимитријевић Станојковић Јелена
II-323.08. у 10.00 Уч. 78МикробиологијаМилојковић ДејанСимић АлександраАвејић Славица
II-4     Разредни 20.08. у 12.00 Уч.60     Поправни 22.08.у 11.00 Уч.60   Физика Пајић ТатјанаЈоксимовић Миленија Остојић Весна
II-4Писмени 16.08 у 10.00 Уч.77 Усмени 19.08. у 9.00 Уч.77   Математика   Пајић Татјана        Чеврљаковић Биљана        Миросављевић Зорица
II-4Разредни 21.08. у 9.00 Уч.77    Поправни 27.08. у 9.00 Уч.77  Историја Пајић Татјана Сарић ЈасминаСтанковић Витомир
     II-4Писмени 14.08 у 10.00 Уч. 76 Усмени 15.08.  у 9.00 Уч. 76Српски језик и књижевност Пајић ТатјанаУнковић Митровић ВиолетаМанојловић Ивана
II-4  21,08.  у 10.00 Уч. 78  Аналитичка хемијаПајић ТатјанаДимитријевић Станојковић ЈеленаСпарић Љиљана
II-423.08. у12.00 Уч. 78  Органска хемијаЛилић СнежанаПајић ТатјанаПешић Гордана
III-1  Разредни 20.08. у 11.30 Уч.60 Поправни 26.08. у 9.00 Уч.60  ЕлектротехникаУнковић Митровић ВиолетаЈоксимовић Миленија  Остојић Весна
III-1 Разредни  21.08. у 9.00 Уч. 79     Поправни 27.08. у 9,00 Уч. 79      ТехнолошкеоперацијеУнковић Митровић ВиолетаПавковић АнитаВучуровић Марица
III-1Писмени     16.08 у 10.00 Уч. 78 Усмени       21.08. у 11.00 Уч. 79   Математика  Унковић Митровић Виолета    Чеврљаковић Биљана    Миросављевић Зорица
III-1  22.08. у 11.00 Уч. 79  Неорганска хемијска  технологијаУнковић Митровић ВиолетаРадовановић ЗлатаРанковић Драгана
  III-1Разредни 23.08. у 10.00 Уч. 79     Поправни 28.08.у 10.00 Уч. 79    Физичка хемијаУнковић Митровић Виолета Вучуровић Марица Жикић Вишња
III-2 Писмени     16.08 у 10.00 Уч. 78 Усмени 21.08. у 12.00 Уч. 78   Математика  Павковић Анита      Миросављевић Зорица        Чеврљаковић Биљана
III-227.08. у 11.00 Уч. 79  Хемијска технологијаРанковић ДраганаРадовановић ЗлатаПавковић Анита
  III-3Писмени 16.08 у 10.00 Уч. 78 Усмени 21.08. у 12.00 Уч. 80  Математика  Тасић Милена    Миросављевић Зорица    Чеврљаковић Биљана
  III-3  29.08. у 10.00 Уч. 79  Технолошке операцијеТасић МиленаЂуровић МаријаНедић Славенка
III-3  28.08. у 10.00 Уч. 80Сировине за хемијске и фармацеутске производеТасић Милена Недић СлавенкаЂуровић Марија
III-4Разредни 20.08. у 11.30 Уч.60 Поправни 26.08. у 10.00 Уч.60  ЕлектротехникаБиљана Чеврљаковић Јоксимовић Миленија  Остојић Весна
III-423.08 у 10.00 Уч. 80  Инструментална анализаБиљана ЧеврљаковићРанћић ЗорицаИвановић Лела
III-4  Писмени 16.08 у 10.00 Уч. 78 Усмени 21.08 у 11.00 Уч. 80   Математика      Мартиновић Весна    Чеврљаковић Биљана      Миросављевић Зорица
III-4Писмени 15.08. u 10.00 Уч. 76 Усмени 22.08. у 11.00 Уч. 76   Енглески језик      Чеврљаковић Биљана    Тасић МиленаСтанкић Бојана
III-4  27.08. у 10.00 Уч. 80  Машине,апарати и операције с аутоматикомЧеврљаковић Биљана  Павковић АнитаРанковић Драгана
IV-223.08. у 8.00 Уч.80  Загађивање и заштита ваздухаВујадиновић ГорданаНедић СлавенкаРадовановић Злата
IV223.8. у 9.00 Уч.81  Прерада и одлагање отпадних водаБилаковић ДаницаВујадиновић ГорданаРадовановић Злата
IV-220.08. у 11.30 Уч.80  Загађивање и заштита водеБилаковић ДаницаРадовановић ЗлатаВујадиновић Гордана
IV-2Писмени 16.08 у 10.00 Уч.78 Усмени 19.08. у 7.30 Уч. 81  МатематикаВујадиновић ГорданаМиросављевић ЗорицаУрошевић Весна
IV-2  26.08. у 9.00 Уч.81  Инструменталне методе анализеВујадиновић ГорданаРанђић ЗорицаБилаковић Даница
IV-2Писмени 14.08 у 10.00 Уч.76 Усмени 21.08. у 10,30 Уч.81    Српски језик и књижевностВујадиновић ГорданаМанојловић ИванаМитровић Иванов Весна
IV-220.08. у 8.00 Кабинет информатикеАутоматска обрада податакаВујадиновић ГорданаРанковић ДраганаНедић Славенка
IV421.08. у 10.00 Уч.80    Eлектроаналитичке методеЈун Марковић Кристинка Август Митровић Татјана  Мартиновић Весна  Јун Митровић Татјана Август Билаковић Даница
IV4Разредни 19.08. у 10.00 Уч.81 Поправни 23.08. у10.00 Уч.81  Физичка хемијаБилаковић ДаницаМитровић ТатјанаМартиновић Весна
IV-4Писмени 15.08. u 10.00 Уч.76 Усмени 21.08. у 9.00 Уч.81    Енглески језик        Митровић Татјана  Тасић МиленаСтанкић Бојана
IV-4Писмени 16.08. у 10.00 Уч.78 Усмени 20.08. у 8.00 Уч.81  МатематикаМитровић ТатјанаУрошевић ВеснаМиросављевић Зорица

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

ШКОЛСКА 2023/2024ГОДИНА

ОдељењеДатум и време полагањаБрој учионицеПРЕДМЕТПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
1-723.8.2024. 8:0060Физика – поправниНаташа МилошевићВесна ОстојићМиленија Јоксимовић
1-721.8.2024. 9:0059Хемија –разредни, поправниНаташа МилошевићДрагиша БиочанинСоња Додиг
1-727.8.2024. 11:00Муз. каб.Историја – разредни, поправниНаташа МилошевићВитомир СтанковићЈасмина Сарић
1-7Писмени 16.8.2024. 10:00 Усмени 21.8.2024. 10:0061Математика – разредни, поправниНаташа МилошевићЖаклина ЈовановићМирјана Митровић
1-8Писмени 16.8.2024. 10:00 Усмени 21.8.2024. 10:0061Математика –  поправниЗорица ЈоксимовићЖаклина ЈовановићМирјана Митровић
1-8Писмени 27.8.2024. 10:00 Усмени 28.8.2024. 10:0061Математика –  поправниЗорица ЈоксимовићЖаклина ЈовановићМирјана Митровић
1-822.8.2024. 8:0059Хемија – разредни, поправниЗорица ЈоксимовићЈелена ТанасковићОливера Марковић
1-826.8.2024. 10:0050Биологија – разредни, поправниЗорица ЈоксимовићСлавица АвејићМарина Милованчевић
1-821.8.2024. 9:30Муз. каб.Историја – разредниЗорица ЈоксимовићВитомир СтанковићЈасмина Сарић
1-827.8.2024. 11:00Муз. каб.Историја – поправниЗорица ЈоксимовићВитомир СтанковићЈасмина Сарић
1-823.8.2024. 10:0079Географија – разредниЗорица ЈоксимовићМиљан МићуновићДрагана Митић Беаре
1-820.8.2024. 12:3060Физика – разредниЗорица ЈоксимовићВесна ОстојићМиленија Јоксимовић
1-826.8.2024. 9:0050Практична настава – разредниЗорица ЈоксимовићДушица ЛончарМарија Ракић Љубомировић
1-828.8.2024. 9:0050Практична настава – поправниЗорица ЈоксимовићДушица ЛончарМарија Ракић Љубомировић
1п223.8.2024. 8:3060Физика – поправниДанијела ПетровићВесна ОстојићМиленија Јоксимовић
2-722.8.2024. 8:0060Физика – поправниМирјана МитровићВесна ОстојићМиленија Јоксимовић
2-720.8.2024. 8:0050Технолошке операције – поправниМирјана МитровићИвана ПавловићСлободан Јовановић
2-820.8.2024. 11:0060Физика – разредниДанијела МилићевићВесна ОстојићМиленија Јоксимовић
2-822.8.2024. 9:0060Физика – поправниДанијелаМилићевићВеснаОстојићМиленијаЈоксимовић
2-827.8.2024. 11:00Муз. каб.Историја – поправниДанијела МилићевићВитомир СтанковићЈасмина Сарић
2-920.8.2024. 12:0060Физика – разредниЉиљана ГаловићВесна ОстојићМиленија Јоксимовић
2-922.8.2024. 8:0060Физика – поправниЉиљана ГаловићВесна ОстојићМиленија Јоксимовић
2-920.8.2024. 12:0060Електротехника – разредниЉиљана ГаловићВесна ОстојићМиленија Јоксимовић
2-926.8.2024. 8:0060Електротехника –  поправниЉиљана ГаловићВесна ОстојићМиленија Јоксимовић
2-929.8.2024. 10:0059Хемија –поправниЉиљана ГаловићСоња ДодигГордана Пешић
2п1Писмени 14.8.2024. 10:00 Усмени 21.8.2024. 9:0043Српски језик и књижевност – разредниДрагана МаринковићИвана МанојловићМаја Јанковић
2п1Писмени 29.8.2024. 10:00 Усмени 30.8.2024. 9:0043Српски језик и књижевност – разредниДрагана МаринковићИвана МанојловићМаја Јанковић
2п121.8.2024. 9:15Фис. салаФизичко васпитање – разредниДрагана МаринковићЗорица ЈоксимовићГоран Вукелић
2п130.8.2024. 9:0054Здравствена безбедност хране –  пекар – поправниДрагана МаринковићЗлатица АлимпијевићСоња Михајловић
2п130.8.2024. 9:0054Здравствена безбедност хране –  месар – поправниДрагана МаринковићСоња МихајловићЗлатица Алимпијевић
2п126.8.2024. 9:00Прех. каб.Обрада и прерада меса – разредниДрагана МаринковићСања НиколинСоња Михајловић
2п123.8.2024. 9:00Прех. каб.Технологија меса – разредниДрагана МаринковићСања НиколинСоња Михајловић
2п129.8.2024. 9:00ПекараПроизводња пекарских производа – разредниДрагана МаринковићВесна Стојичић  Весна Ковачевић  
Весна КовачевићВесна Стојичић  
3-720.8.2024. 11:0050Технолошке операције – разредниСмиљана ЛукићЈасмина ВучковићНовковић Предраг
3-721.8.2024. 8:3054Микробиологија – поправниСмиљана ЛукићНаташа МилошевићЗлатица Алимпијевић
3-820.8.2024. 11:0049Технологија кондиторских производа – разредниСлађана ВукосављевићДрагиша БиочанинМарија Милетић
3-822.8.2024. 10:0049Кварење и конзервисање – разредни, поправниСлађана ВукосављевићДрагиша БиочанинМарија Милетић
3-820.8.2024. 8:0050Технолошке операције – поправниДрагиша БиочанинИвана ПавловићСлободан Јовановић
3-823.8.2024. 8:0050Физичка хемија – поправниДрагиша БиочанинЈасмина ВучковићЈелена Танасковић
3-821.8.2024. 9:15Фис. салаФизичко васпитање – разредниДрагиша БиочанинЗорица ЈоксимовићГоран Вукелић
3-926.8.2024. 8:0060Термодинамика – поправниВитомир СтанковићВесна ОстојићЈелена Танасковић
3-920.8.2024. 8:0050Практична настава – поправниВитомир СтанковићМарија Ракић Љубомировић Душица ЛончарИвана Павловић Слободан Јовановић
3п1Писмени 16.8.2024. 10:00 Усмени 21.8.2024. 10:0061Математика – разредниСлободан ЈовановићМирјана МитровићЖаклина Јовановић
3п1Писмени 14.8.2024. 10:00 Усмени 22.8.2024. 9:0043Српски језик и књижевност – разредниСлободан ЈовановићИвана МанојловићИвана Жунић
3п120.8.2024. 12:0049Предузетништво – разрениСлободан ЈовановићМарија МилетићСмиља Марковић
3п126.8.2024. 9:00Прех. каб.Припрема јела са жара –  разредниСлободан ЈовановићСоња МихајловићСања Николин
3п123.8.2024. 9:00Прех. каб.Тржиште и промет месарских производа – разредниСлободан ЈовановићСања НиколинСоња Михајловић
3п123.8.2024. 9:00Прех. каб.Обрада и прерада меса – разредниСања НиколинСлободан ЈовановићСлађана Вукосављевић
4-7Писмени 16.8.2024. 10:00 Усмени 21.8.2024. 10:0061Математика – разредниИвана ЖунићЖаклина ЈовановићМирјана Митровић
4-729.8.2024. 8:3050Предузетништво – разрениИванаЖунићВеснаКовачевићСмиљаМарковић
4-721.8.2024. 9:15Фис. салаФизичко васпитање – разредниИвана ЖунићЗорица ЈоксимовићГоран Вукелић
4-722.8.2024. 10:0050Технологијаетанола и јакихалкохолнихпића – разредниИванаЖунићДанијелаМилићевићДрагишаБиочанин
4-723.8.2024. 10:0050Технологијамлека – разредниИванаЖунићДанијелаМилићевићДрагишаБиочанин
4-720.8.2024. 11:3050Контролаквалитета у прехрамбенојиндустрији – разредни, поправниИванаЖунићСмиљанаЛукићДанијелаМилићевић