Распоред полагања разредних и поправних испита у августовском року

КОМИСИЈЕ ЗА РАЗРЕДНЕ И ПОПРАВНЕ ИСПИТЕ И ТЕРМИНИ ПОЛАГАЊА  ИСПИТА  У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНА

Одељ. Датум,време .учионица ПРЕДМЕТ ПРЕДСЕД.

КОМИС.

ИСПИТИВАЧ СТАЛНИ ЧЛАН
I-1 Писмени

15.08.у 10.00

Усмени

23.08.у 10.00,

62

 

Математика

 

 

Недић Славенка

 

Миросављеић Зорица

 

Чеврљаковић Биљана

 

I-1 20.08.у 9.00,

60

Физика Недић Славенка Перовић Миланка Јоксимовић Миленија
I-1 26.08. у 9.00,

62

Општа и неорганска хемија Митровић Унковић Виолета Недић Славенка Митровић Татјана
I-2 Писмени

15.08.у 10.00

Усмени

23.08. у 8.30,

62

 

Математика

 

 

Авејић Славица

 

Миросављеић Зорица

 

Чеврљаковић Биљана

 

  1-2 22.08. у 9.20,

60

Физика Авејић Славица Јоксимовић Миленија Остојић Весна
 

 

I-3

 

Писмени

15.08.у 10.00

Усмени

23.08. у 10

62

 

Математика

 

 

Станкић Бојана

 

Миросављеић Зорица

 

Чеврљаковић Биљана

 

I-3 Разредни

20.08. у 9.30

Поправни

22.08. у 11.30

60

Физика Станкић Бојана Јоксимовић Миленија Остојић Весна
I-3  

26.08. у 9.30

63

Општа и неорганска хемија Станкић Бојана Димитријевић Станојковић Јелена Спарић Љиљана
I-3 19.08 у 9.00

62

Историја Станкић Бојана Сарић Јасмина Станковић Витомир
I-4 Разредни

20.08. у 9.50

Поправни
22.08. у 8.30

60

 

Физика

Митровић Унковић Виолета Јоксимовић Миленија Остојић Весна
I-4  

Писмени

15.08.у 10.00

Усмени

23.08 у 11.00

62

 

 

 

Математика

 

 

Митровић Унковић Виолета

 

 

Чеврљаковић Биљана

 

 

Миросављевић Зорица

I-4 21.08. у 9.00

62

Општа и неорганска хемија Митровић Унковић Виолета Спарић Љиљана Митровић Татјана
 

 

II-1

Писмени

15.08.у 10.00

 

Усмени

21.08. у 11.00

63

 

 

 

Математика

 

 

 

Сарић Јасмина

 

 

Чеврљаковић Биљана

 

 

Урошевић Весна

II-1 Разредни

20.08. у 10.30

Поправни
26.08. у 9.20

60

 

Физика

 

Сарић Јасмина

 

Јоксимовић Миленија

 

Остојић Весна

 

 

 

II-1

 

22.08. у 9.30

62

 

 

 

Органска хемија

Митровић Унковић Виолета-јун

Сарић Јасмина-август

 

 

Ђуровић Марија

 

 

Марковић Сања

 

II-2

 

20.08. у 10.00

62

Извори загађења животне средине Димитријевић Станојковић Јелена Вучковић Милка Ђуровић  Марија
 

II-2

 

26.08. у 8.00

60

 

Физика

Димитријевић Станојковић Јелена Јоксимовић Миленија Остојић Весна
 

 

II-2

Писмени

15.08.у 10.00

 

Усмени

23.08.у 9.30

63

 

 

Математика

 

 

 

Димитријевић Станојковић Јелена

 

 

Чеврљаковић Биљана

 

 

Урошевић Весна

 

 

II-3

Писмени

15.08.у 10.00

21.08.у 9.00-за ученика који прво полаже разредни испит

Усмени

23.08.у 10.00

63

 

 

Математика

 

 

 

Вучуровић Марица

 

 

Чеврљаковић Биљана

 

 

Урошевић Весна

 

II-3

 

22.08. у 9.00

63

 

Органска хемија

 

Чеврљаковић Биљана

 

Вујадиновић Гордана

Димитријевић Станојковић Јелена
II-3 21.08. у 8.30

63

Машине,апарати и операције Чеврљаковић Биљана Вучуровић Марица Вујадиновић Гордана
II-3 26.08. у 10.00

60

Физика Чеврљаковић Биљана Јоксимовић Миленија Остојић Весна
II-3 19.08. у 9.00

63

Историја Чеврљаковић Биљана Сарић Јасмина Станковић Витомир
II-4 19.08. у 9.30

63

Историја Ивановић Лела Сарић Јасмина Станковић Витомир
II-4 26.08. у 9.00

60

Физика Ивановић Лела Јоксимовић Миленија Остојић Весна
II-4 Писмени

15.08.у 10.00

Усмени

21.08. у 11.00

63

 

Математика

 

 

Ивановић Лела

 

Чеврљаковић Биљана

 

Урошевић Весна

III-1  

Писмени

15.08.у 10.00

Усмени

20.08. у 10.00

64

 

Математика Љиљак Славка Урошевић Весна Миросављевић Зорица
III-1  

23.08. у 10.10

60

Електротехника Љиљак Славка  

Миленија Јоксимовић

Остојић Весна
 

III-2

Писмени

15.08.у 10.00

Усмени

20.08.у 10.00

64

 

Математика Тасић Милена Зорица

Миросављевић

Весна Урошевић
 

III-2

 

23.08. у 9.00

64

Физичка хемија Тасић Милена Жикић Вишња Димитријевић Станојковић Јелена
 

III-2

19.08.у 10.45

62

Машине,апарати и операције Тасић Милена Ранковић Дагана Павковић Анита
 

III-2

 

19.08. у 11.30

62

Хемијска технологија Тасић Милена Радовановић Злата Вучковић Милка
 

III-2

 

21.08. у10.00

64

Микробиологија Тасић Милена Авејић Славица Симић Александра
 

III-2

 

19.08. у11.00

62

Загађивање и заштита тла Тасић Милена Павковић Анита Вучковић Милка
 

III-2

 

19.08. у 11.15

62

 

Прерада и одлагање чврстог отпада Тасић Милена Вучковић Милка Радовановић Злата
III-3 23.08. у 8.30

60

Електротехника Латиновић Зденка Јоксимовић Миленија Остојић Весна
 

III-3

Писмени

15.08.у 10.00

Усмени

20.08. у 8.00

64

 

Математика Латиновић Зденка Зорица

Миросављевић

Весна Урошевић
 

 

III-4

Разредни

Писмени

15.08.у 10.00

Усмени

20.08. у 9.30

64

Поправни

Писмени

22.08.у 8.00

Усмени

28.08. у 9.45

66

 

Математика Миланка Перовић Весна Урошевић Зорица

Миросављевић

III-4 23.08. у8.50

60

Електротехника Весна Урошевић Миленија Јоксимовић Остојић

Весна

 

III-4

 

21.08. у 9.00

64

Машине,апарати и операције с аутоматиком Весна Урошевић Вујадиновић Гордана Милојковић Дејан
III-4 28.08.у 9.30

64

Инструментална анализа Весна Урошевић Перовић Миланка Ранђић Зорица
IV-1 22.08. у  9.00

65

Физичка хемија Ђуровивић Марија Пајић Татјана Ерцег Нина
IV-1 29.08. у 9.00

65

Органска хемијска технологија Ђуровивић Марија Друловић Даница Жужа Снежана
IV-1 20.08. у 9.00

65

Организација пословања Пајић Татјана Ђуровивић Марија Милојковић Дејан
IV-1 28.08.у 10.00

65

Устав и права грађана Ђуровивић Марија Љиљак Славка Из друге школе
IV-1 23.08. у  9.00

65

Филозофија Ђуровивић Марија Јованчић Светозар Из друге школе
IV-1 Писмени

16.08.у 11.30

 

Усмени

19.08. у 10.00 65

Српски језик и књижевност Ђуровивић Марија Митровић Иванов Весна Манојловић Ивана
IV-2 22.08.  у 10.00

66

Загађивање и заштита ваздуха Вучковић Милка Недић Славенка Радовановић Злата
IV-2 19.08. у 11.00

66

Прерада и одлагање отпадних вода Јованчић Светозар Вучковић Милка Радовановић Злата

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

ШКОЛСКА 2018/2019 ГОДИНА

Одељење Датум и време полагања Број учионице ПРЕДМЕТ ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ИСПИТИВАЧ СТАЛНИ ЧЛАН
I-7 22.8.

8:00

60 Физика – поправни Митровић Мирјана Остојић Весна Јоксимовић Миленија
  26.8.

10:00

Лабора. Технике рада – поправни Митровић Мирјана Милићевић Данијела Ратковић Мирјана
I-8 28.8.

9:00

Лабора. Технике рада – поправни Новковић Предраг Лукић Смиљана Симић Александра
29.8.

10:00

59 Хемија – поправни Новковић Предраг Пешић Гордана Додиг Соња
писмени 15.8.

10:00

усмени

22.8.

10:00

61 Математика – поправни Новковић Предраг Митровић Мирјана Маринковић Драгана
22.8.

9:30

60 Физика – поправни Новковић Предраг Остојић Весна Јоксимовић Миленија
I-9 22.8.

10:00

60 Физика – поправни Марковић Богданка Остојић Весна Јоксимовић Миленија
писмени 15.8.

10:00

усмени

22.8.

10:00

61 Математика – поправни Марковић Богданка Митровић Мирјана Маринковић Драгана
Iп1 27.8.

9:30

60 Физика – поправни Јовановић Слободан Остојић Весна Јоксимовић Миленија
  29.8.

9:00

Фиску.

сала

Физичко васпитање – поправни Јовановић Слободан Вукелић Горан Јоксимовић Зорица
  19.8.

9:00

59 Хемија – поправни Јовановић Слободан Ракић Љ. Марија Танасковић Јелена
  21.8.

8:00

Амбар Сировине у месарству – разредни Николин Сања Јовановић Слободан Палић Драгана
  26.8.

9:00

54 Историја – поправни Јовановић Слободан Станковић Витомир Сарић Јасмина
Iп2 29.8.

9:00

Фиску.

сала

Физичко васпитање – поправни Марковић Смиља Вукелић Горан Јоксимовић Зорица
  27.8.

8:30

60 Физика – поправни Марковић Смиља Остојић Весна Јоксимовић Миленија
  26.8.

11:00

54 Историја – поправни Марковић Смиља Станковић Витомир Сарић Јасмина
  21.8.

10:00

Школска

пекара

Сировине у пекарству – разредни Вукосављевић Слађана Марковић Смиља Ковачевић Весна
Iп3 23.8.

10:00

Школска

пекара

Сировине у пекарству – разредни Маринковић Драгана Ковачевић Весна Гојковић Тихана
  21.8.

9:00

59 Хемија – разредни Маринковић Драгана Танасковић Јелена Ракић Љ. Марија
  20.8.

11:00

60 Физика – разредни Маринковић Драгана Остојић Весна Јоксимовић Миленија
  23.8.

9:00

Фиску.

сала

Физичко васпитање – разредни Маринковић Драгана Јоксимовић Зорица Вукелић Горан
  писмени 14.8.

10:00

53 Енглески језик – разредни Маринковић Драгана Јевтић Весна Галовић Љиљана
  27.8.

11:00

24 Операције и мерења у пекарству – разредни и попрвни Маринковић Драгана Говорчић Златко Новковић Предраг
  27.8.

10:30

59 Физика – поправни Маринковић Драгана Остојић Весна Јоксимовић Миленија
  22.8.

8:00

24 Исхрана људи – поправни и разредни Маринковић Драгана Михајловић Соња Лемаић Наташа
  26.8.

10:00

54 Историја – поправни Маринковић Драгана Станковић Витомир Сарић Јасмина
II-7 27.8.

9:30

60 Физика – разредни Галовић Љиљана Остојић Весна Јоксимовић Миленија
  22.8.

9:00

60 Физика – поправни Галовић Љиљана Остојић Весна Јоксимовић Миленија
  27.8.

10:00

50 Технолошке операције – поправни Галовић Љиљана Говорчић Златко Новковић Предраг
  писмени 15.8.

10:00

усмени

22.8.

10:00

61 Математика – поправни Галовић Љиљана Митровић Мирјана Јовановић Жаклина
  29.8.

8:30

59 Аналитичка хемија – поправни Галовић Љиљана Пешић Гордана Додиг Соња
II-8 писмени 15.8.

10:00

усмени

22.8.

10:00

61 Математика – поправни Милићевић Данијела Митровић Мирјана Јовановић Жаклина
  20.8.

12:00

60 Физика – разредни Милићевић Данијела Остојић Весна Јоксимовић Миленија
26.8.

12:30

60 Физика – поправни Милићевић Данијела Остојић Весна Јоксимовић Миленија
19.8.

10:00

59 Аналитичка хемија – разредни Милићевић Данијела Додиг Соња Пешић Гордана
II-9 писмени 15.8.

10:00

усмени

20.8.

10:00

61 Математика – разредни Танасковић Јелена Митровић Мирјана Јовановић Жаклина
  писмени 15.8.

10:00

усмени

22.8.

10:00

61 Математика – поправни Танасковић Јелена Митровић Мирјана Јовановић Жаклина
  22.8.

8:00

60 Физика – разредни Танасковић Јелена Остојић Весна Јоксимовић Миленија
26.8.

11:30

60 Физика – поправни Танасковић Јелена Остојић Весна Јоксимовић Миленија
20.8.

8:00

60 Електротехника – разредни Танасковић Јелена Остојић Весна Јоксимовић Миленија
23.8.

10:30

60 Електротехника – поправни Танасковић Јелена Остојић Весна Јоксимовић Миленија
19.8.

10:00

59 Аналитичка хемија – разредни Танасковић Јелена Пешић Гордана Додиг Соња
29.8.

9:00

59 Аналитичка хемија – поправни Танасковић Јелена Пешић Гордана Додиг Соња
23.8.

9:00

Фиску.

сала

Физичко васпитање – разредни Танасковић Јелена Јоксимовић Зорица Вукелић Горан
29.8.

9:00

Фиску.

сала

Физичко васпитање – поправни Танасковић Јелена Јоксимовић Зорица Вукелић Горан
26.8.

12:00

54 Историја – поправни Танасковић Јелена Станковић Витомир Сарић Јасмина
IIп1 писмени 15.8.

10:00

 

61 Математика – поправни Михајловић Соња Јовановић Жаклина Маринковић Драгана
22.8.

9:00

24 Здравствена безбедност хране – поправни Михајловић Соња Алемпијевић Златица Петровић Данијела
IIп2 писмени 15.8.

10:00

усмени

22.8.

9:00

61 Математика – разредни Рибар Јелена Јовановић Жаклина Маринковић Драгана
20.8.

10:00

Школска

пекара

Производња хлеба – разредни Пантелић Срећко Рибар Јелена Марковић Смиља
IIп3 19.8.

11:00

24 Здравствена безбедност хране – поправни Лемаић Наташа Петровић Данијела Алемпијевић Златица
III-7 28.8.

9:00

50 Физичка хемија – поправни Лукић Смиљана Вучковић Јасмина Марковић Богданка
27.8.

9:00

50 Технолошке операције – поправни Лукић Смиљана Павловић  Ивана Говорчић Златко
III-8 20.8.

9:00

80 Технологија кондиторских производа – поправни Пантелић Срећко Биочанин Драгиша Симић Александра
21.8.

9:00

80 Кварење и конзервисање – поправни Пантелић Срећко Биочанин Драгиша Симић Александра
III-9 22.8.

10:15

60 Термодинамика – поправни Остојић Весна Марковић Богданка Вучковић Јасмина
20.8.

9:00

60 Прехрамбена технологија – поправни Остојић Весна Лончар Душица Ракић Љ. Марија
IIIп1 19.8.

12:00

Прех. кабинет Тржиште и промет меса – поправни Николин Сања Палић Драгана Вукосављевић Слађана
21.8.

8:00

Амбар Прерада меса – разредни Палић Драгана Николин Сања Јовановић Слободан
IIIп2 20.8.

9:30

Школска

пекара

Производња пецива, колача и тестенина – разредни Гојковић Тихана Петровић Данијела Марковић Смиља
IV-9 писмени 14.8.

10:00

усмени

20.8.

10:00

53 Енглески језик – поправни Станковић Витомир Галовић Љиљана Јевтић Весна
19.8.

9:00

49 Физичка хемија – поправни Станковић Витомир Марковић Богданка Вучковић Јасмина