Распоред полагања испита за ванредне ученике у јануарском испитном року

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ Школске 2023/2024

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАМЕСТО ОДРТЖАВАЊА ИСПИТАБР. КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
МАТЕМАТИКАПисмени део 23.01.2024 у 13.00Кабинет1З МиросављевићБ Чеврљаковић
Усмени део 31.01.2024 у 16.00Кабинет
ИСПИТИВАЊЕ У ТЕХНОЛОШКОЈ ПРОИЗВОИДЊИ25.01.2024 у 10.15Лабораторија1Лела ИвановићЗлата Радовановић
ЕЛЕКТРОАНАЛИТИЧКЕ МЕТОДЕ25.01.2024 у 10.50Кабинет1Зорица РанђићМиланка Перовић
СИРОВИНЕ ЗА ФАРМАЦЕУТСКЕ ПРОИЗВОДЕ30.01.2024 у 16.30Лабораторија1Славенка НедићДраганаРанковић
ТЕХНОЛОГИЈА ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА6.02.2024 у 10.00Лабораторија1Даница ДруловићСнежана Жижа
ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА8.02.2024 у 9.50Лабораторија1Лела ИвановићЗлата Радовановић
ГЕОГРАФИЈА30.01.2024 у 13.30Кабинет1Миљан МићуновићДрагана Беара

                                                                                                                                                                                                                  Председник комисије: Драгана Ранковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ Школске 2023/2024

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

РАЗРЕД: ТРЕЋИ

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАМЕСТО ОДРТЖАВАЊА ИСПИТАБР. КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
  МАТЕМАТИКАПисмени део 23.01.2024 у 13.00Кабинет2Зорица МиросављевићБиљана Чеврљаковић
Усмени део 31.01.2024 у 16.00Кабинет
ИНСТРУМЕНТАЛНА АНАЛИЗА8.02.2024 у 10.30Кабинет1Зорица РанђићЛела Ивановић
ФИЗИЧКА ХЕМИЈА24.01.2024 у 10.30Кабинет1Вишња ЖикићЗорица Ранђић
МАШИНЕ АПАРАТИ И ОПЕРАЦИЈЕ1.02.2024 у 16.30Кабинет1Драгана РанковићДејан Милојковић

                                                                                                                                                                                                                  Председник комисије: Драгана Ранковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  _ЈАНУАРСКОМ___  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2023/2024. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ___ЧЕТИРИ__године                РАЗРЕД: _ДОКВАЛИФИКАЦИЈА И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
МатематикаПисмени 23.01.2024. у 13h Усмени 31.01.2024. у 16 h1Чеврљаковић БиљанаМиросављевић Зорица
Грађанско васпитање (I, II, III разред)25.01.2024. у 10.452Љиљак СлавкаМарковић Кристинка
Социологија05.02.2024. у 14h2Љиљак СлавкаТодоровић Виолета
Испитивања у технолошкој производњи25.01.2024. у 10.101Ивановић ЛелаРадовановић Злата
Примена рачунара у технолошким процесима25.01.2024. у 9.451Ранковић ДраганаРадовановић Злата
Аутоматска контрола процеса08.02.2024. у 9.501Ранковић ДраганаРадовановић Злата
Организација пословања31.01.2024. у 16.251Ђуровић МаријаВујадиновић Гордана
Микробиологија07.02.2024. у 10.051Симић АлександраАвеић Славица
Инструментална анализа08.02.2024. у 10.451Ранђић ЗорицаИвановић Лела
Сировине за фармацеутске производе30.01.2024. у 16.101Недић СлавенкаВучуровић Марица
     
     

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Даница Друловић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  јануарском_  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2023/2024. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ:  једну годину                                                                                                РАЗРЕД: пети степен

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
      
Специјалистички испит1.2.2024. у 16,30 1Недић СлавенкаИвановић Лела

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Вујадиновић Гордана

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  јануарском  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2023/2024. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                                           ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ______________године

РАЗРЕД:  други

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
  Српски језик и књижевностписмени 22.1.2024. у 13, усмени 25.1.2024. у 15.451Маја ЈанковићИвана Жунић
Математикаписмени 23.1.2024. у 13, усмени 2.2.2024. у 13.151Драгана МаринковићЖаклина Јовановић
Технологија воде24.1. 2024. У 16.301Данијела МилићевићСмиља Лукић
  Технолошке операције2.2.2024. у 10.301Предраг НовковићСлободан Јовановић
Хемија2.2.2024. у 10.15 (кабинет за хемију)1Соња ДодигГордана Пешић2.2
  

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Катарина Марковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  јануарском_  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2023/2024. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: четврти године                                                                                                                      РАЗРЕД: четврти разред

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
      
Српски језик и књижевност22.1.2024. у 13:00 писмени Усмени по договору 1Јанковић МајаЖунић Ивана
Прехрамбена технологија26.1.2024. 15:45 1Ракић Љ. МаријаМарковић Оливера
Машине и апарати са аутоматиком8.2.2024. 15:45 1Новковић ПредрагЈовановић Слободан

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Лончар Душица

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  _ЈАНУАРСКОМ _ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2023. /2024. год .                                                                

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ПОЉОПР. ПРОИЗВ. И ПРЕРАДА ХРАНЕ      ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  :___4__ године  ;    РАЗРЕД : СВИ (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА)

ПРЕДМЕТ  ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБРОЈ КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
Српски језик и књижевностписмени  22 . 1. 2024. у  13 : 00 усмени  : по договору1Јанковић МајаЖунић Ивана
Органска  хемија  2. 2. 2024. у  10 : 151Рађеновић ГорданаДодиг Соња
Веронаука31. 1. 2024. у  14 : 00  1Пантелић Срећконакнадна информација
Социологија  5. 2.  2024.  у   14 : 001Љиљак Славканакнадна информација

У Београду  ;  29. 12. 2023.                                                                                                     

ПРЕДСЕДНИК   КОМИСИЈЕ      

Ивана Павловић