Распоред полагања испита за ванредне ученике у априлском испитном року

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  _____АПРИЛСКОМ_____  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2022/2023. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ______четири________године                                                                            

РАЗРЕД: __други_____

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Енглески језикПисмени: 5.4. у 13 сати Усмени: 6.4. у 13:15 сати1Милена ТасићБојана Станкић
1Милена ТасићБојана Станкић
     
Физика19.4. у 12:30 сати1Милена ЈоксимовићВесна Остојић
     
Верска настава20.4. у 14 сати1Срећко ПантелићСлавиша Костић
     
Физичко васпитање24.4. у 17:40 сати1Кристинка МарковићЗденка Латиновић
     
Ликовна култура27.4. у 15:30 сати1Миљана ВуксановићСнежана Илић

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ                                      Љиљана Спарић  

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  АПРИЛСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2022/2023. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                                                      

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: четри године

РАЗРЕД: ТРЕЋИ

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Математикаписмени 4.4.2023.  у 13 часова усмени 20.4.2023. у 9 и 30 часова    1   Биљана ЧеврљаковићВесна Урошевић
Електротехника19.4.2023.  у 12 и 30 часова    1   Миленија ЈоксимовићВесна Остојић

  ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:    Милка Вучковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ                                          РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАУЧИОНИЦАБР. КАНДИ-ДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
    СРПСЈИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТПИМЕНИ 3.04.2023 У 13.00КАБИНЕТ СРПСКОГ ЈЕЗИКА  2Весна Митровић ИвановИвана Манојловић
УСМЕНИ 20.04.2023 У 10.50КАБИНЕТ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
  МАТЕМАТИКАПИМЕНИ 4.04.2023 У 13.00КАБИНЕТ МАТЕМАТИКЕ1Биљана ЧеврљаковићВесна Урошевић
УСМЕНИ 20.04.2023 У 9.30КАБИНЕТ МАТЕМАТИКЕ
  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИКПИМЕНИ 5.04.2023 У 13.00КАБИНЕТ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА2Милена ТасићБојана Станкић
УСМЕНИ 6.04.2023 У 13.15КАБИНЕТ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
ЗАГАЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ВАЗДУХА7.04.2023 У 9.00КАБИНЕТ ТЕХНОШКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА2Славенка НедићДејан Милојковић
ВЕРОНАУКА19.04.2023 У 14.00КАБИНЕТ1Срећко ПантелићСлавиша Ристић
ПРЕРАДА И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА24.04.2023 У 16.15КАБИНЕТ ТЕХНОШКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА1Милка ВучковићЗлата Радовановић
ЗАГАЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ВОДЕ24.04.2023 У 16.15КАБИНЕТ ТЕХНОШКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА Милка ВучковићЗлата Радовановић
ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА26.04.2023 у 16.00КАБИНЕТ ТЕХНОШКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА1Злата РадовановићЛела Ивановић
ФИЗИЧКО27.04.2023 У 16.30САЛА ЗА ФИЗИЧКО2Зденка ЛатиновићКристинка Марковић
УСТАВ И ПРАВО ГРАЂАНА25.04 У 14.00КАБИНЕТ2Славка ЉиљакВиолета Тодоровић
ФИЛОЗОФИЈА25.04 У 15.00КАБИНЕТ2Светозар ЈованчићАлександар Стевановић

     Председник комисије:  Драгана Ранковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  АПРИЛСКОМ_  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2022/2023. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ___ЧЕТИРИ__године                                                 

РАЗРЕД: _ДОКВАЛИФИКАЦИЈА______

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
МатематикаПисмени 04.04.2023. у 13h Усмени  20.04.2023. у 9.353Биљана ЧеврљаковићВесна Урошевић
Физичка хемија  IV разред24.04. 2023. у 16 h1Нина ЕрцегМилка Вучковић
Аутоматска контрола процеса03.04. 2023. у   8.452Драгана РанковићЗлата Радовановић
Неорганска хемијска технологија26.04.2023.у 16 h1Злата РадовановићЛела Ивановић
Физика19.04.2023. у 12.301Миленија ЈоксимовићВесна Остојић
Испитивања у технолошкој производњи26.04.2023.у 16 h1Лела ИвановићЗлата Радовановић

Председник испитне комисије

Даница Друловић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  АПРИЛСКОМ_  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2022/2023. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ___ЧЕТИРИ__године                                                 

РАЗРЕД: _ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА______

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Физичка хемија  III разред05.04. 2023. у 10.451Зорица РанђићМиланка Перовић
Примена рачунара у технолошким процесима03.04.2023. у 8.451Драгана РанковићЗлата Радовановић
Неорганска хемијска технологија26.04.2023.у 16 h1Злата РадовановићЛела Ивановић
Електротехника19.04.2023. у 12.302Миленија ЈоксимовићВесна Остојић
Инструментална анализа24.04.2023.у 16.451Лела ИвановићЗорица Ранђић
Машине апарати и операције с аутоматиком04.04.2023. у 10.151Дејан МилојковићГордана Вујадиновић

Председник испитне комисије

Даница Друловић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  ____априлском______________  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2022/2023. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ:  једну годину                                                                                                

РАЗРЕД:     V степен

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Аутоматско управљање процесом  24.4. 2023. у 15,00  1  Ранковић Драгана  Недић Славенка
Мерење и регулација процеса20.4.2023. у 10,251Ранковић ДраганаНедић Славенка
Организација рада3.4.2023. у 10,151Пајић ТатјанаЂуровић Марија
Психологија рада26.4.2023 у 16:001Павловић СнежанаБојовић Мирјана

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

Вујадиновић Гордана

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У __априлском _______________ ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2022/2023. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                  

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ____3 и 4______године

РАЗРЕД:  други

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
Верска наства19.4.2023. у 14 ч1Срећко ПантелићСлавиша Костић
Здравствена безбедност хране7.4.2023.  у 15 ч2Златица АлимпијевићДанијела Петровић
Производња прехрамбених производа3.4.2023. у 15.15ч1Тихана ГојковићВесна Ковачевић
Хемија6.4.2023. у 14.45ч1Соња ДодигГордана Пешић
Аналитичка хемија20.4.2023. у 14.45ч1Гордана ПешићСоња Додиг
Производња пекарских производа3.4.2023. у 15ч1Весна КовачевићТихана Гојковић
Објекти и опрема у пекарству24.4.2023. у 9.30ч1Марија КовачевићДанијела Петровић

                                                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

 Катарина Марковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  априлском ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2022/2023 у . године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                      

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: 3 и 4 године

РАЗРЕД: 3  ПТ, ТБТ,пекар, месар, опертер у прехрамбеној индустрији

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
МатематикаПисмени 4.4.у 13.часова Усмени19.4. у 13,151Жаклина ЈовановићМаринковић Драгана
Енглески језикПисмени 5.4. у 13.часова1Љиља ГаловићБојана Станкић
Географија7.4.у 15,301Мићуновић МиљанМарија Дуканић
Термодинамика19.4.у 16,301Весна ОстојићЈелена Танасковић
Машине и апарати са аутоматиком5.4. у 16,151Ивана ПавловићПредраг Новковић
Практична настава7.4. у 13,151Марија Ракић-ЉубомировићПредраг Новковић

                                                                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

Алемпијевић Златица

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  ____април______________  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2022/2023. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                       

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: _____четири______године                                              

РАЗРЕД: ___4____

ПРЕДМЕТДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБр. канд.И С П И Т И В А ЧСТАЛНИ ЧЛАН
МатематикаПисмени, 04.04.2023. у 13:00
Усмени, 19.04.2023. у 13:15
1 Ж.ЈовановићД.Маринковић
Физичко васпитање06.04.2023. у 14:451З.ЈоксимовићГ.Вукелић
Машине и апарати са аутоматиком26.04.2023. у 10:301 П.НовковићС.Јовановић
Филозофија25.04.2023. у 15:001С.Јованчић 
Технологија пекарства05.04.2023. у 15:301Д.БиочанинМ.Ковачевић
Технологија млека19.04.2023. у 15:301Д.БиочанинМ.Ковачевић
Технологија пива26.04.2023. у 9:301Д.БиочанинМ.Ковачевић
Технологија воћа и поврћа28.04.2023. у 12:201Д.БиочанинМ.Ковачевић

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

Душица Лончар

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  _АПРИЛСКОМ ___ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2022. /2023. год .

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ПОЉОПР. ПРОИЗВ. И ПРЕРАДА ХРАНЕ      

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  :___4__ године  ;    

РАЗРЕД : СВИ (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА)

ПРЕДМЕТ  ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАБРОЈ КАНДИДАТАИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
Физика  19. 04. 2023. у  13 : 001 условноОстојић ВеснаЈоксимовић Миленија
Технологија млинарства  20. 04. 2023. у  14:001Симић АлександраРатковић Мирјана
Технике рада у лабораторији6. 04. 2023. у  14 : 453Симић АлександраРатковић Мирјана
Хемија  20. 04. 2023. у  14: 451 условноДодиг СоњаПешић Гордана
Математика:  писмени усмени4. 04. 2023. у  13 : 00 19. 04. 2023. у  13: 151Јовановић ЖаклинаМаринковић Драгана

Остали испити , пријављени условно , по стицању услова кандидата , уз усмени договор.                                                                                           

ПРЕДСЕДНИК   КОМИСИЈЕ     

 Ивана Павловић