„ПОДСТРЕК“ ТИМ КАО НОСИОЦИ ПРОМЕНА У ШКОЛИ

 При крају смо школске 2022-23.године, сумирамо резултате, пишемо извештаје.

Ове године, почетком другог полугодишта, реализовали смо идеју о оснивању посебног тима – ученика и наставника ентузијаста ове школе. Тим је добио име „ПОДСТРЕК“, јер је основни циљ да се подстакне вршњачка едукација, кроз формално и неформално учење и стицање знања, вештина, искустава и ставова. Подршку смо добили и од управе, многих наставника, ученика ђколе, као и од алумниста, наших бивших ђака.

 Желимо да стварамо подстицајно окружење за младе основношколског и средњошколског узраста, где ћемо се бавити давањем помоћи при учењу и писању задатака, размени мишљења, вођењу друштвено-ангажованих дискусија и дебата, обука за развијање вештина, али и пружању простора за друштвене игре и секције ( шах, мозгалице, ручни рад, ликовни и музички израз и сл.).

Као одговор на све веће насиље -вршњачко и друго у школи, и друштву у целини- наш Тим ће покушати да да решења кроз различите активности и подстицању осећаја солидарности, толеранције, пријатељства, љубави према науци, језицима, уметности и култури, уопште. Подстичемо заједништво, солидарност , хуманитарни рад и друго друштвено одговорно понашање.

Марија Јовановић, ученица  IV/1, осмислила је лого и постер Тима. Петар Јовановић, Милица Гребић, Ивана Габоров, ученици IV/2, и проф. Бојана Станкић –тимским радом дошли су и до слогана и песме Тима.

Подстицајно

Окружење

Доприноси

Стимулацији

Тимског

Рада

Ентузијазма

Креативности!!!

Након почетних састанака и договора о активностима, покренули смо оспособљавање кабинета за грађанско васпитање, као нашу базу за креативне радионице. То нас је подстакло да учествујемо и у конкурсу „Достигнућа младих“ и Уницеф-а за опремање учионице ( МЕЈКЕРС ЛАБ). Иако средства нисмо добили овог пута, то нас није обесхрабрило, већ смо се са том идејом организације вршњачке едукације пријавили и као компанија „ПОДСТРЕК“, те  смо 15.марта 2023.учествовали на Регионалном такмичењу ученичких компанија, у организацији „Достигнућа младих“. Тим је био у саставу: Милица Гребић, директорка компаније и чланови тима: Сашка Першић, Емили Удин, Марија Јовановић, Ивана Габоров, под менторским надзором проф. Бојане Станкић.Тада смо били врло запажени, због ведрих боја и мотивационих порука, колачића среће које смо делили публици итд. Спровели смо и анкету међу посетиоцима Делта сити центра,у коме се ово такмичење реализовало. Анкету смо наставили и у школи, те су Емили Удин и Ивана Габоров  анализирале одговоре анкетираних и резултате те анкете.

Прве акције вршњачке едукације као „ПОДСТРЕК“ тим имали смо у ДКЦБ 21.2.2023. – на Међународни дан матерњег језика, са програмом „ПУТУЈУЋА ЋИРИЛИЦА“ и „МЕДЕНА АЗБУКА“ . Сличан програм имали смо и у КЦ Чукарица 24.5.2023. поводом Дана Словенске писмености, када смо са ученицима основних школа наше општине радили на промоцији ћириличног писма и наше културне баштине.

„ПОДСТРЕК“ тим покренуо је и „Креативну недељу 2023.“ од 21.до 27.априла ове године, са циљем да се промовише креативност, тимски рад, емпатија међу ученицима наше школе и наше циљане публике, основцима са Чукарице и шире. Током неколико дана, у сарадњи са ДКЦБ-ом и КЦ Чукарица, реализовали смо програм „Креативност је играти се речима и идејама“, хуманитарни базар „Рукотворине младих“, као и „Шекспирову непролазну причу“ , те чајанку поводом Дана књиге, и „Учење кроз пројекте- креативност на делу“.

Низом активности успоставили смо тимски дух и повезали се са ученицима и наставницима основних школа, као и са организацијама које нам пружају подршку. Немерљив је бенефит који смо стекли овим ангажовањем. Ученици су презадовољни, свесни свог учинка и напретка који постижу, те несебично деле своја искуства и на другим дешавањима и презентацији школе, напр. у програму „У сусрет лету“, одржаном 16.6.2023. када су нам гости били и наши бивши, садашњи и потенцијално будући ученици школе.

„Подстрек“ тим  као носилац промена у школи, наставиће свој рад и у наредној школској години. 

Анкета о ПОДСТРЕКУ
На 10 питања из анкете  одговарали су посетиоци Делта сити центра и наши ученици Вршњачког тима, као и ученици првог и другог разреда наше школе.Питања су обухватала разумевање речи „подстрек“, појмова „вршњачке едукације“, креативности, тимског рада, омладинског активизма и волонтерског рада. Такође, желели смо да сазнамо да ли  је важно  развијати различите вештине, социјалне и емоционалне интелигенције, као и како доћи до  промена које су од кључчног значаја за систем образовања данас.Емили Удин и Ивана Габоров спровеле су анкету ,у којој смо сазнали да многа млађа деца не знају за реч и појам ПОДСТРЕК, док старији испитаници знају да је то подстицај, мотивација, стимуланс за рад и успех. Вршњачка едукација –учење које подржава размену знања и искустава међу вршњацима, младима – већина анкетираних сматра да је корисна и ефикасна као метода стицања знања. Креативност као развијање талената, наравно, сви подржавају, и виде је у различитим формама- писању, сликању, игри, прављењу накита или других предмета за свакодневну употребу итд. Тимски рад је за многе анкетиране важан да би се из различитих углова сагледао проблем или задатак, и дошло до иновативног решења. Многи сматрају да тимски рад подстиче самопоуздање, осећај успеха и испуњености својим постигнућима. Ученици наше школе знају шта је то омладински активизам и волонтерски рад и подржавају стицање искустава таквим и сличним активностима док је човек млад, јер то подстиче и развија и социјалну и емоционалну интелигенцију које су значајне за све људе. Стицање вештина, попут вештине комуникације, тимског радника или лидера у групи, развијање само-регулисаног учења, одговорности, стицање самопоуздања, управљања временом и својим обавезама, уз креативност и оригиналност и иновативност, кључне су вештине за младе 21.века.Ова анкета подстакла је многе  да мало размисле о свакодневном животу и важности учења и система образовања које мора да се мења и прилагођава и новим временима, техници и технологији која нам је доступнија, која такође утиче на формирање ставова,знања и вештина младих. А млади су по својој суштини носиоци промена и будућности једног народа.