Обавештење о спровођењу пробног матурског испита

Пробни матурски испит за образовни профил  Прехрамбени техничар(IV7 и  IV8)  реализоваће се 5. маја у 18:00. Радиће се on line  тест провере стручно теоријских знања