O ЕМОЦИОНАЛНОЈ ИНТЕЛИГЕНЦИЈИ на састанку ВРШЊАЧКОГ ТИМА

29.марта 2023.године одржан је састанак Вршњачког тима  са темом: Емоционална интелигенција.

Приказан је кратак филм 

  Уз објашњење појма, дата је дефиниција и шта се , према Данијелу Голману, подразумева под овим називом.

Један од најзначајнијих научника ове области, Даниел Голман, дао је дефиницију, да је „емоционална интелигенција способност препознавања сопствених осећања и осећања других људи, способност мотивисања себе и доброг управљања емоцијама у себи и у међуљудским односима“.

Mодел емоционалне интелигенције, по овом аутору, обухвата пет компоненти:

СВЕСТ О СЕБИ (САМОСВЕСНОСТ) – да умемо да препознамо и разумемо сопствена осећања у тренутку када се јављају, како утичу на људе око нас, и на нас саме, што ће нам помоћи да их контролишемо, а не да зависимо од њих,

САМОКОНТРОЛА – да умемо да контролишемо и савладамо негативне импулсе и расположења, будемо прилагодљиви у новим ситуацијама и да смо у стању да одржавамо оптимизам и мотивацију чак и при животним падовима,

ЕМПАТИЈА –  разумевање емоционалних стања других људи, помаже нам да покажемо уважавање туђих осећања и боље тумачимо скривене социјалне сигнале,

СОЦИЈАЛНЕ ВЕШТИНЕ – ако смо добри у размевању туђих емоција, одржавање односа са другима је умеће којим се можемо похвалити,

САМОМОТИВАЦИЈА – посвећени смо својим циљевима, зарад самог постигнућа.

Након филма и дискусије, спроведена и кратка анкета ПОДСТРЕК тима, о различитим појмовима везаним за образовање, стицање вештина и др. Резултати ће ускоро бити објављени.

Ученици су имали прилику и да сазнају о пројекту АИЕСЕК организације: Никола Ђурић, представник АИЕСЕК-а, упознао је ђаке са пројектом о предузетништву од 20.6. до 20.7.2023.године. Већ има неколико ученика који су заинтересовани за ово неформално образовање током лета.