E – Twinning пројекат:Career Workshop ( Радионица о професионалном развоју)

Десетак ученика III и  IV разреда наше школе, са проф. Бојаном Станкић, придружили су се пројекту под називом   Career Workshop  ( Радионица о професионалном развоју), по позиву колега из Турске и других земаља са којима већ сарађујемо и у другим пројектима. Пројекат траје од децембра2021. до јуна 2022.године.

Циљ пројекта је да се кроз размену идеја, знања и искустава ученици ближе упознају са различитим опцијама, могућностима и изазовима које их очекују при избору занимања и на  путу професионалног развоја.

 Кроз активно учешће у активностима на е- Twinning-у, бавећи се  каријерним образовањем, ученицима ће се отворити многа врата и сазнаће више о неким пословима и занимањима о којима можда не знају довољно.

Прве активности у пројекту су већ реализоване. Имали смо већ  први састанак ученика и  наставника преко Zoom-a, на коме смо представили школе и образовне профиле. 22.12.2021. одржан је и први вебинар : Планирања и избора професије ( Career planning I career choice).

Изабрали смо лого пројекта, и сада радимо на SWOT анализи, где ученици, свако за себе, и са идејом неког могућег будућег занимања, разматрају своје јаке и слабе стране, као и објективне прилике и проблеме, тј. потенцијалне претње на тржишту рада и сл. Ова анализа може допринети сагледавању шире слике из различитих углова о неком занимању.

Предложили смо и нека решења за постер и слоган пројекта, па је наш школски  мото : Пронађи праву формулу (Finding the right formula) један од запаженијих.