Финални производи eTwinning пројекта „Healthy Generations“

eTwinning пројекат „Healthy Generations“ је трајао од септембра 2019. до јуна 2020. године. Током тог периода ученици су кроз низ активности проучавали различите аспекте хране, структуру хранљивих материја, повезаност спорта са здрављем, истраживали људско тело, итд. Као резултат овог једногодишњег рада ђака, представљамо вам финалне производе настале у оквиру eTwinning пројекта „Healthy Generations“.

e-book „Food categories“

https://www.storyjumper.com/book/read/72983705/FOOD-CATEGORIES

Interactive maps of GIs

Serbian Team – припремио је интерактивну мапу са грчким производима.

Greek Team – припремио је интерактивну мапу са српским производима

e-magazine:FOOD TECHNOLOGY

https://madmagz.com/magazine/1721766

Collaborative mind map

Collaborative stories

Healthy Generations_ Collaborative storiesClick to read this book, made with Book Creatorhttps://read.bookcreator.com

Cultural exchange: Healthy recipes presentation

https://docs.google.com/presentation/d/1RQIkCbcZxq9l9WIlrpMi7X4JpUuPGi-Zy4WlHQI96Cg/edit?usp=sharing

COVID-19

https://www.flipsnack.com/epalnafpaktou/coronavirus.html

Online Healthy Generation’s exhibition

https://app.emaze.com/@AOZZIIZFO/landscape-art?autoplay

Сарадња Савремене гимназије и ХПТШ

Лепа сарадња Савремене гимназије и наше, ХПТШ, остварена током пројекта “ Бактерије у нашој околини“ током децембра 2019. године, потврђена је недавно и на стручном скупу који је организовало Удружење наставника енглеског језика – ЕЛТА, у сарадњи са универзитетом Сингидунум.
 
27.јуна 2020. одржан је скуп под називом „ФАНТАСТИЧНО ПУТОВАЊЕ: Одредиште дигитална учионица“, током кога су и наставнице енглеског језика Бојана Станкић и Милица Алексић,поделиле своја искуства са колегама о пројекту који је  реализован током прошлог децембра.
 
Кроз презентацију „Фантастично путовање у свет микробиологије“ и дискусију након ње,присутни су сазнали нешто више о новим техникама, и савременој технологији,које су ученици из две школе користили, као и о тимском раду и оствареним резултатима и искуствима током сарадње.
Овај пројекат,који је пример интердисциплинарног приступа учењу, уѕ раѕвијање свих важних вештина и компетенција потребних за живот у савременом свету,добио је и ознаку активности „Science on Stage“.

 

 
 
B-Stankic

Online dissemination meeting for students

За ђаке и наставнике, учеснике eTwinning пројекта „Healthy Generations“ организован је  4. jула 2020.године мрежни сусрет преко платформе Microsoft Team,  под називом “ Etwinning project student’s meeting“.

 

Мрежни састанак је започет излагањем наставнице Aspasia из Грчке и наставнице Aisheh из Јордана, које су  аутори пројекта. Оне су у свом уводном излагању укратко описали активности реализоване током пројекта. У наставку састанка, ђаци су одговарали на питања о реализацији активности пројекта током учења на даљину. На нека питања су давали одговоре директним укључивањем у састанак а један део одговора су давали коришћењем web2.0 апликација – Linolit, Mentimer, Padlet. Директним укључивањем у састанак, наш ученик Лука Ј. из II8, је говорио о својој омиљеној web2.0 апликацији коју је користио током пројекта.
Наставници  су били веома срећни и поносни на своје ђаке, као и на позитивне повратне информације које су од њих добили. Хвала свима на овом сусрету и прелепом искуству, а посебно наставници Dohua из Туниса која је овај сусрет организовала.
Гордана Пешић, наставник хемије
 
 
 

План активности за ванредне ученике у августовском испитном року

avgust

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У    ___   АВГУСТОВСКОМ____ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2019/2020.год

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО      ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  :__4__ године  ;       РАЗРЕД : друга година

ПРЕДМЕТ ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА УЧИОНИЦА БРОЈ КАНДИДАТА ИСПИТИВАЧ СТАЛНИ ЧЛАН
Физика 25.8.2020. u 9:00 60 1 Миленија Јоксимовић Весна Остојић

Председник комисије : Љиљана Спарић

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У    _августовском  ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2019/2020.год

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО      ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  : _1___ године  ;

РАЗРЕД : пети степен

ПРЕДМЕТ ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА УЧИОНИЦА БРОЈ КАНДИДАТА ИСПИТИВАЧ СТАЛНИ ЧЛАН
Специјалистички испит 25.8.2020

10,00

66 1 Вучковић Милка Ивановић Лела

Председник комисије   Гордана Вујадиновић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2019/2020. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ТРИ и ЧЕТРИ године

РАЗРЕД: ТРЕЋИ

ПРЕДМЕТ ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА УЧИОНИЦА Бр. канд. И С П И Т И В А Ч СТАЛНИ ЧЛАН
МАТЕМАТИКА Писмени 17.8. 20. у10 часова

Усмени 18.8.20. у 10 часова

61 1 Зорица Миросављевић Весна Урошевић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Писмени 19.8. 20. у10 часова

Усмени 20.8.20. у 11и 30 часова

53 1 Милена Тасић Бојана Станкић
ФИЗИЧКА ХЕМИЈА  ХТТ Усмени 24.8.20. у 10 часова 64 1 Нина  Ерцег Милка Вучковић
ФИЗИЧКА ХЕМИЈА  ХЛ Усмени 24.8.20. у 10 часова 64 1 Милка Вучковић Вишња Жикић
ТЕХНОЛОШКЕ ОПЕРАЦИЈЕ Усмени 20.8.20. у 9 и 30 часова 65 1 Дејан Милојковић Марица Вучуровић
НЕОРГАНСКА ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА Усмени 25.8.20. у 10 часова 64 1 Злата Радовановић Гоца Вујадиновић

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ Милка Вучковић

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У    __августовском  ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2019/2020.год

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО      ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  : ___4_ године  ;

РАЗРЕД :IV(четврти)

ПРЕДМЕТ ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА УЧИОНИЦА БРОЈ КАНДИДАТА ИСПИТИВАЧ СТАЛНИ ЧЛАН
Математика Писмени  17.8.2020 у 10:00

Усмени      18.8.2020. у 10:00

60 2 Зорица Миросављевић Весна Урошевић
Технологија фармацеутских производа 19.8.2020. у 9:00 64 1 Снежана Жужа Даница Друловић
Контрола квалитета сировина и производа 20.8.2020. у 9:30 64 1 Ерцег Нина Славенка Недић
Прерада и одлагање отпадних вода 20.8.2020. у 11:00 64 1 Милка Вучковић Марица Вучуровић
Електроаналитичке методе 20.8.2020. у 11:30 64 1 Милка Вучковић Миланка Перовић
Аутоматска контрола процеса 21.8.2020. у 9:00 64 1 Драгана Ранковић Дејан Милојковић
Физичка хемија 24.8.2020. у 9:00 64 1 Зорица Ранђић Миланка Перовић
Органска хемијска технологија 24.8.2020. у 11:00 64 1 Даница Друловић Снежана Жужа
Испитивање у технолошкој производњи 25.8.2020. у 11:00 64 2 Лела Ивановић Злата Радовановић
Општа и неорганска хемија 20.8.2020 у 12:15 59 1 Спарић Љиљана Јелена Димитријевић Станојковић
Биологија 21.8.2020. у 10:00 63 1 Славица Авејић Анита С.Пауновић

Председник комисије Анита Павковић

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У    АВГУСТОВСКОМ_ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2019/2020.год

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО         ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  : _четири___ године  ;

РАЗРЕД : доквалификација

ПРЕДМЕТ ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА УЧИОНИЦА БРОЈ КАНДИДАТА ИСПИТИВАЧ СТАЛНИ ЧЛАН
Биологија 21.08.2020. у 10 h 63 2 Авејић Славица Анита С.Пауновић
Физичка хемија 24.08.2020. у 9 h 63 1 Ранђић Зорица Миланка Перовић
Физика 25.08.2020. у 9 h 60 2 + 3условно Миленија Јоксимовић Весна Остојић
Аналитичка хемија 28.08.2020. у 10 h 59 2 + 3условно Татјана Митровић Вишња Жикић
Органска хемија 27.08.2020. у 9 h 59 1 условно Љиљана Спарић Јелена Димитријевић С.
Општа и неорганска хемија 20.08.2020. у 11.45 59 1 Љиљана Спарић Јелена Димитријевић С.
Организација производње 26.08.2020. у 9 h 63 1 условно Марица Вучуровић Марија Ђуровић
Филозофија 31.08.2020. у 10.15 63 1 Светозар Јованчић Наставник из друге школе
Грађанско васпитање 31.08.2020. у 10.30 Каб.грађ 1 Славка Љиљак Светозар Јованчић
Социологија 31.08.2020. у 10.30 Каб.грађ 4 условно Славка Љиљак Виолета Тодоровић

Председник комисије  Даница Друловић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У _АВГУСТОВСКОМ___ ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2019/2020. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ    ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ___III и_IV__________године

РАЗРЕД: ___други___

ПРЕДМЕТ ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА УЧИОНИЦА Бр. канд. И С П И Т И В А Ч СТАЛНИ ЧЛАН
Обрада меса 21.8.2020. 11.30ч Кланица „Милан“ Добановци 2 Соња Михајловић Слободан Јовановић
Грађанско васпитање 20.8.2020. 11ч Кабинет грађанског 1 Весна Јевтић Витомир Станковић

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ: Катарина Марковић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У _АВГУСТОВСКОМ___ ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2019/2020. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ    ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ____III и IV__________године

РАЗРЕД: ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА

ПРЕДМЕТ ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА УЧИОНИЦА Бр. канд. И С П И Т И В А Ч СТАЛНИ ЧЛАН
Физичка хемија 24.8.2020. у 9:15 50 1 Јасмина Вучковић Богданка Марковић
Прерада меса 21.8.2020. у 8:30 Кланица „Милан“, Добановци 1 Слободан Јовановић Соња Михајловић

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ: Соња Додиг

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У _АВГУСТОВСКОМ___ ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2019/2020. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ    ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: _IV_године

РАЗРЕД: ___IV____

ПРЕДМЕТ ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА УЧИОНИЦА Бр. канд. И С П И Т И В А Ч СТАЛНИ ЧЛАН
Математика Писмени 17.8.2020. у 10:00

Усмени, по договору

61 5 Мирјана Митровић Драгана Маринковић
Физичка хемија 24.8.2020. у 9:15 54 3 Јасмина Вучковић Богданка Марковић
Испитивање намирница 26.8.2020. у 9:00 54 1 Марија Ракић Љубомировић Оливера Марковић
Практична настава 20.8.2020. у 11:00 54 3 Марија Ракић Љубомировић, Предраг Новковић Оливера Марковић, Слободан Јовановић
Машине и апарати са аутоматиком 25.8.2020. у 9:00 54 3 Предраг Новковић Слободан Јовановић
Прехрамбена технологија 26.8.2020. у 9:15 54 2 Марија Ракић Љубомировић Оливера Марковић

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ: Душица Лончар

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У   АВГУСТОВСКОМ    ИСПИТНОМ  РОКУ   шк. 2019./2020.год

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ПОЉОПР. ПРОИЗВ. И ПРЕРАДА ХРАНЕ      ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ  :    4 године  ;       РАЗРЕД : СВИ (ДОКВАЛИФИКАЦИЈА)

ПРЕДМЕТ

 

ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА УЧИОНИЦА БРОЈ КАНДИДАТА ИСПИТИВАЧ СТАЛНИ ЧЛАН
Физика 25. 8. 2020. у  9:00 60 1 Весна Остојић Миленија Јоксимовић
Историја 27. 8. 2020. у  10:00 Каб.грађанског 1 Витомир Станковић Јасмина  Сарић
Грађанско васпитање 20. 8. 2020. у  11:00 Каб.грађанског 3 Славка  Љиљак Витомир Станковић
Социологија 28. 8. 2020. у  10:00 62 2 Славка  Љиљак накнадна информација
Аналитичка хемија 20. 8. 2020.  у  9:00 59 1 Соња Додиг Гордана Рађеновић

Председник комисије : Ивана  Павловић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У _АВГУСТОВСКОМ_ ИСПИТНОМ РОКУ

Школске 2019/2020. године

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ                              ШКОЛОВАЊЕ ТРАЈЕ: ___3 и 4___________године

РАЗРЕД: ___3____

ПРЕДМЕТ ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА УЧИОНИЦА Бр. канд. И С П И Т И В А Ч СТАЛНИ ЧЛАН
 

Српски језик и књижевност

Писмени18.8. у 10 h

Усмени 21.8 у12 h

43 1  Јанковић Маја Марковић Катарина
Математика Писмени 17.8 у 10h

Усмени: по договору

61 2 Митровић мирјана Маринковић Драгана
Термодинамика 24.8.у 9h 50 1 Марковић Богданка Вучковић Јасминс
 

Микробиологија

27.8 у 11 h 54 1 Алемпијевић Златица Милошевић Наташа
 

Прехрамбена технологија

26.8 у 11h 54 1 Ракић-Љубомировић Марија Марковић Оливера
Практична настава 20.8.у 11h 54 2 машине: Јовановић С

Прех.Ракић Љуб. Марија

Новковић Предраг

Марковић Оливера

Географија 20.8 у 11 h 50 1 Мићуновић Миљам Ђокић Наташа
Прерада меса 21.8 у 8:30 h Кланица „Милан“, Добановци 1  Јовановић Слободан Михајловић Соња
Тржиште и промет мес. производа 24.8.у 10:00 h 54 1 Слободан Јовановић Соња Михајловић
Производња  пецива, колача и тестенинс 20.8 у 9 h пекара 1 Петровић Данијела Марковић Смиља

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ  Алемпијевић Златица

Извештај о пројекту“Healthy Generations“

Пројекат је трајао од септембра 2019. године до јуна 2020.године и њиме је обухваћено око 30 ђака. Реализовано је око 35 часова везаних за пројекат, а у оквиру хемијске секције и додатног рада из хемије. Циљ пројекта Хеалтхy Генератионс је био да упутимо наше ђаке, да кроз проучавање различитих аспеката хране и хранљивих материја формирају здравије прехрамбене навике.

На осмишљавању овог пројекта, сарађивали су наставници из 10 земаља – Јордана, Грчке, Аустрије, Србије, Туниса, Турске, Азербејџана, Италије, Француске и Молдавије.

Кроз низ активности у пројекту покушали смо да остваримо постављене циљеве:
1) анализирати групе хране, категорије хране и методе њихове прераде,
2) идентификовати сертификоване производе,
3) проучити структуре хранљивих материја и њихове улоге,
4) истражити људско тело, нарочито систем органа за варење,
5) проучити проблеме недовољног или претераног уноса хране и поремећаје изазване неправилном исхраном,
6) повезаност здравља са спортом.

Поред тога, циљ пројекта је био и развијање компентенција и вештина код ђака како би они могли да дизајнирају и уреде финалне производе које би свака школа користила као средство информисања и учења за друге адолесценте.

Ученици II7 о минералима

Ученици II7 добили су задатак да израде плакате на тему минералних материја у апликацији Canva,  на online часовима хемије . Плакат је требало да  садржи улогу и значај минералних материја за правилно функционисање организма, дневне потребе организма, као и храну која је богата том минералном супстанцом. На основу плаката направљена је презентација коју можете погледати на линку који следи.

https://www.canva.com/design/DAD-8Nqgccc/WclOvNTAY-jjOiS5Wqm2Gg/view?utm_content=DAD-8Nqgccc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton