IX Међународна конференција 3К (Компјутер –Комуникација – Култура)

У  Новом Саду  је 02. и 03. новембра 2018. године  одржана  IX Међународна конференција „3К“.

Теме овог скупа биле су:

 • Примена рачунара и актуелних програмских пакета приликом презентације нових методичких приступа у обради наставних садржаја;
 • Моделирање и симулација у настави;
 • Програмирана настава применом рачунара;
 • Математички модели у биологији, физици и хемији;
 • Активност и иницијатива педагога и психолога;
 • Улога професора у додатном образовању, интелектуалном и стваралачком раду ученика

 

Наша наставница, мр Биљана Марић узелe је учешће на овом скупу и презентовале рад  „LEARNING TO SUPPORT INCLUSION – EВРОПСКА ИСКУСТВА“.У свом раду изнела је примере добре праксе, који се односе на примену информационо-комуникационих технологија и нових метода рада са ученицима  са сметњама у развоју и тешкоћама у учењу. Овом приликом поделила је знања стечена на семинару, којем је присуствовала у склопу Еразмус + пројекта „Learning to Suport Inclusion“ за које су финансијска средства добиле од Фондације Темпус. Програм скупа и списак извагача можете погледати путем следећег линка  http://www.gimnazis.edu.rs/3k.

Градимо мостове на Балкану – посета Источном Сарајеву

У оквиру регионалног пројекта „Building Bridges for Balkans“ подржаног од Регионалне канцеларије за сарадњу младих (Regional Youth Cooperation Office – RYCO), пет ученика и два наставника наше школе учествовали су у првој пројектној размени у
                                             Источном  Сарајеву од 15-19.10.2018. године.
Са партнерима на пројекту, школама ЈУ „28. јуни“ из Источног Сарајева, и СЕПУГС „Васил Антевски Дрен“ из Скопља, делегација наше школе имала је прилику да чује исповести бивших логораша све три вероисповести, обиђе знаменитости Сарајева, те да се кроз креативан и активистички рад са другарима из Скопља и Сарајева бави темама верске и националне толеранције.
Ако се успешност посете може мерити сјајним утисцима и бројем склопљених пријатељстава, онда би се слободно могло рећи да је ова посета заслужила десетку!
За више информација о току пројекта посетите Фејсбук страницу пројекта (ttps://www.facebook.com/bridgesforbalkans/) и блог пројекта (https://buildingbridgesforbalkans.wordpress.com/)

Градимо мостове на Балкану – лого пројекта

Ученици наше школе и партнерских школа „28. јуни“ из Источног Сарајева и „Васил Антевски Дрен“ из Скопља, у оквиру пројекта „Building Bridges for Balkans“ подржаног од Регионалне канцеларије за сарадњу младих (Regional Youth Cooperation Office – RYCO), направили су више креативних решења за лого пројекта.

Молимо вас да посетите Фејсбук страницу пројекта (ttps://www.facebook.com/bridgesforbalkans/) и својим „лајком“ подржите решење за лого по вашем избору.

Градимо мостове на Балкану – истраживање

Ове године наша школа је координатор регионалног пројекта „Building Bridges for Balkans“ подржаног од Регионалне канцеларије за сарадњу младих (Regional Youth Cooperation Office – RYCO). Пројекат се бави темама толеранције, кохабитације и помирења у региону, због чега су наши ученици, заједно са професорком Катарином Марковић, истраживали су београдске „ране“ – места у нашем граду која носе тежак терет скорије историје немира, ратова и бомбардовања. У шетњи у организацији Центра за примењену историју, наши истраживачи су обишли места која су обележила турбулентне 90-те године у нашем граду.
За више информација посетите Фејсбук страницу пројекта (ttps://www.facebook.com/bridgesforbalkans/) и блог пројекта (https://buildingbridgesforbalkans.wordpress.com/).

Градимо мостове на Балкану – школски клуб

У оквиру регионалног пројекта „Building Bridges for Balkans“ подржаног од Регионалне канцеларије за сарадњу младих (Regional Youth Cooperation Office – RYCO), а чији је координатор Хемијско-прехрамбена технолошка школа, у нашој школи основан је истоимени клуб, који ће се бавити темама толеранције, кохабитације и помирења у региону. Наши партнери на овом пројекту су средње школе „28. јуни“ из Источног Сарајева и „Васил Антевски Дрен“ из Скопља, а пројекат траје од јула 2018. године до јануара 2019. године. У оквиру пројекта биће организоване посете партнерским школама и упознавање наших ђака са животом у мултикултуралним и вишенационалним срединама, као што то јесу Сарајево и Скопље.

За више информација посетите Фејсбук страницу пројекта (ttps://www.facebook.com/bridgesforbalkans/) и блог пројекта (https://buildingbridgesforbalkans.wordpress.com/).

Kонференција „Kаријерно вођење и саветовање у Републици Србији“

Национални центар европске мреже за подршку каријерном вођењу и саветовању Euroguidance, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Србије и Министарством омладине и спорта Србије, уз подршку амбасаде Републике Бугарске, организовао је шесту националну конференцију „Kаријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи“ која је одржана у уторак, 9. октобра 2018. године у Београду.

Kонференција је дала прилику за размену информација и унапређење сарадње свих актера у систему каријерног вођења и саветовања (KВиС) у Републици Србији. Током предавања и панел дискусија били су приказани примери добрих пракси и иницијативе за унапређење и одржавање квалитета пракси у области KВиС како у Србији тако и у региону, затим активности за развој вештина управљања каријером код различитих циљних група, као и иницијативе за развој компетенција каријерних практичара и практичарки у Републици Србији.

Kонференцији су присуствовале и наставнице наше Школе Драгана Ранковић, Бојана Станкић, Миланка Перовић и Татјана Митровић.

Обавештење за ванредне ученике

НОВЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

   РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА ИСПИТА

Од 1.11.2018. године до 22.11.2018. године  – писмени и усмени испити по распореду који ће бити објављен  до  22.10.2018. године (понедељак),  до 15:00 часова на огласној табли школе.

 

Писмени испити обавиће се по следећем распореду :

Четвртак, 1.11.2018. године  у 13:00 часова – писмени испит из српског језика и књижевности

Петак,  2.11.2018. године  у 13:00 часова – писмени испит из матетике

Понедељак, 5.11.2018. године  у 13:00 часова – писмени испит из страног језика

Уторак, 13.11.2018. године  до 12:00 часова – ПРИЈАВЉИВАЊЕ  ЗАВРШНИХ  ИСПИТА

(за оба подручја рада и за све образовне  профиле у секретаријату школе)

Уторак, 13.11.2018. године  од 12:00 до 13:00 часова – Извлачење радних задатака и тема за завршни испит

Уторак, 13.11.2018. године у 13:15 часова – Седница Испитног одбора

Дневни ред:

 1. Евидентирање броја ученика који су пријавили завршни испит
 2. Утврђивање тема и радних задатака за завршни испит

Од  среде 14.11.2018. године  до уторка, 20.11.2018. године  – Припрема и   израда   завршног практичног рада

У уторак, 20.11.2018. године  – Предаја практичног рада  председницима комисија, у договору са њима

 Среда, 21.11.2018. године и четвртак, 22.11.2018. године  –  до 13 часова

Практична провера  главних стручних компентенција

израдом два радна задатка и одбрана практичног рада

Четвртак, 22.11.2018. године у 13:15 часова,  Седница Испитног одбора

Дневни ред:

 1. Утврђивање резултата са завршних испита

НАПОМЕНА:  понедељак, 12.11.2018. године  – ЈЕСЕЊИ РАСПУСТ – радни али  ненаставни  дан

IX Научни скуп „Мрежа 2018.“

У Ваљеву је 28.09.2018. одржан научни скуп „Мрежа 2018.“ . Тема овог скупа је ове година била „Спречавање и сузбијање насиља“.

Нашe наставницe, Биљана Марић и Даница Друловић, су узелe учешће на овом скупу и презентовале рад „Управљање сукобима, емоционална интелигенција и спречавање насиља“.  У свом раду су изнеле неке добре примере из праксе, који се односе на превенцију насиља у школи. На овај начин су и
поделили знања стечена на семинарима, које су оствариле преко Еразмус + пројекта „Learning to Suport Inclusion“ за које су финансијска средства добиле од Фондације Темпус.

На овом научном скупу су презентовали своје радове професори са Универзитета Сингидунум у Ваљеву, Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Правногфакултета у Печују /Мађарска, Факултета медицинских знаности у Марибору /Словенија, као и наставници из Медицинске школе „Др Миша Пантић“ у Ваљеву, Стручне школе
„17.септембар“ у Лајковцу, Електротехничке школе „Никола Тесла“ у Нишу, Основне школе „Вожд Карађорђе“ у Алексинцу, Основне школе „Сретен Младеновић Мика“ у Нишу…

Кроз радове аутори су истраживали насиље у школи, у породици, на интернету, на спортским теренима, малолетничку деликвенцију. Дискутовало се о законским актима у
тој области, о недостацима у заштити жртава и како их превазићи. Да би се смањило вршњачко насиље у школама потребно је радити на развијању позитивне атмосфере пуне
разумевања, емпатије и поверења. Да се ученици осећају безбедно и прихваћено.

 

Eразмус+ пројекат „Skills4jobs“

Сва стратешка документа наше школе, као и екстерна евалуација указују да највише простора за унапређење има у областима Настава и учење и Подршка ученицима. С обзиром да партнерска школа  која има изврсне резултате у наведеним областима, одлучили смо да се непосредно кроз праћење на раду (job shadowing) упознамо са методама које примењују и имплементирамо их код нас. Истовремено, то је прилика да развијемо наше пројектне капацитете.

Циљеви пројекта су:

 • Модернизација наставе кроз примену нових метода подучавања;
 • Повећана мотивација ученика за учење;
 • Увид у рад са ученицима којима је потребна додатна подршка;
 • Повећање компетенција наставника у области стручног и практичног рада и каријерног вођења;
 • Већа мотивисаност наставника за укључење у међународне пројекте;
 • Повећање капацитета за међународну сарадњу како на личном тако и на институционалном нивоу;
 • Унапређење управљања и руковођења кроз обогаћивање административних вештина руководства Школе;
 • Успостављање веза између школа и предузећа у циљу реализовања дуалног образовања;
 • Успостављање нових и јачање већ постојећих веза са колегама у партнерској школи;
 • Повећана свест о разумевању других култура и њиховог начина рада;

У пројекат је укључено 8 особа: директорка, координатор пројекта/председник Стручног актива за развојно планирање/ пеагошки саветник, координатор практичне наставе, један наставник практичне наставе анимал смер, један технолог -анимал смер , један наставник практичне наставе за пекаре, један технлог прераде житарица и контроле квалитета и координатор тима за Каријерно вођење и саветовање (наставни предузетништва).

У току пројекта реализоваће се следеће активности: Пре посете, у току припрема, сви учесници мобилности ће се обавестити о темама за које су заинтересовани а преко материјала који су доступни на веб сајту школе или материјала које нам школа учини доступним. Током посете, одржаће се пленарни састанак на којем ће се упоређивати искуства, доносити закључци и планирати даље активности. Наставници ће посећивати часове стручних предмета у области производње и прераде хране  и примене ИКТ-а у стручним предметима, детаљно се упознати са начином израде модела, обавестити се о ауторским правима ученика и начинима формативног оцењивања. Координатор пројекта ће се упознати са стратешким документима партнерске школе и начином организовања рада Тимова и Стручних већа као и о начину креирања образовних политика. Координатор практичне наставе ће присуствовати практичној настави у школи и неким од предузећа, упознати се са документацијом којом се регулишу међусобна права и обавезе школа и компанија. Директорка ће пратити рад директора фокусирјући се на области унапређења рада запослених и управљање васпитно-образовним процесом. По повратку, примениће стечена знања и унепредити свој рад, као и рад институције у целини.

 

Очекивани утицаји за непосредне учеснике пројекта су:

 • Унапређење професионалних компетенција;
 • Обогаћена стручна знања;
 • Унапређење руковођења у области организације наставе и праћења рада запослених;
 • Унапређена практична настава;
 • Повећане могућности за професионални и развој каријере;
 • Успостављање нових и јачање већ постојећих веза са колегама у партнерској школи;
 • Повећање личних капацитета за међународну сарадњу;
 • Повећана свест о разумевању других култура и њиховог начина рада;
 • Веће задовољство послом;
 • Унпређење интеркултуралних вештина;
 • Унапређење језичких компетенција;
 • Стицање увида у рад са ученицима којима је потребна додатна подршка.

На нивоу институције:

 • Унапређена настава;
 • Већа мотивација за укључење у међународне пројекте;
 • Модернизација наставе;
 • Повећана мотивација ученика за учење;
 • Повећање капацитета за међународну сарадњу;
 • Јачање веза између школе и предузећа;
 • Запослени оснаженији за адекватан третман ученика којима је потребна додатна подршка;
 • Бољи тимски рад и дељење искустава.

 

Путем дисеминације и своје улоге у образовним и привредним институцијама, извршиће се дисеминација стечених знања на нацоналном нивоу преко Заједнице школа у области пољопривреде и производње хране, али и веб сајта школе и њене фејсбук странице.

У школи ће се наставити пракса одржавања огледних часова под надзором наставника учесника у пројекту са циљем унапређења наставе. С обзиром на повећане пројектне капацитете Школе и подигнуту свест о значају интернационализације и интеркултуралне сарадње, охрабриваће се спровођење нових пројеката са циљем унапређења компетенција наставника других стручних већа.  Резултати у даљем унапређењу наставе и подршке ученицима имаће позитиван утицај на мотивацију ученика.

Fejsbuk stranica

https://www.facebook.com/Skills4jobs-870935483108023/?modal=admin_todo_tour

sajt projekta

https://skills4jobs.blogspot.com