Tрибина ,,ЕЛЕКТРИЧНИ И ЕЛЕКТРОНСКИ ОТПАД“

21.09.2016.године, у Хемијско-прехрамбено технолошкој школи, одржана је трибина ,,ЕЛЕКТРИЧНИ И ЕЛЕКТРОНСКИ ОТПАД„. Трибину су реализовале Драгана Ранковић, наставник технолошке групе предмета и Миленија Јоксимовић, наставник физике.
Циљ трибине био је подизање свести младих о значају заштите и очувања, како природе, тако и локалитета у урбаним срединама.
Трибине је обухватила:
предавање о ЕЕ-отпаду (појам ЕЕ-отпада и врсте; опасности; корисни материјали као састојци ЕЕ-отпада; могућности рециклаже; уштеда енергије и материјала) и дискусија на тему.

Закључци са трибине су:
Заштита животне средине као и однос човека према природи и њеним ресурсима су веома важне теме а велики проблем са којим се свакодневно суочавамо јесте немар човека у односу на животну средину.
Отпад представља огроман губитак ресурса у виду материјала и енергије, а неадекватно управљање отпадом може имати озбиљане последице на животну средину.