Распоред полагања разредних и поправних испита у августовском испитном року

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

ШКОЛСКА 2019/2020. ГОДИНА

Одељ.Датум и време полаг. и учионицаПРЕДМЕТПРЕДСЕД. КОМИС.ИСПИТИВАЧСТАЛНИ ЧЛАН
I-126.08. у10.30   60ФизикаЕрцег НинаПеровић МиланкаЈоксимовић Миленија
I-226.08 у10.30   60ФизикаПеровић МиланкаЈоксимовић МиленијаОстојић Весна
I-220.08. у 12.00 76Општа и непрганска хемијаМитровић Иванов ВеснаПеровић МиланкаЖикић Вишња
I-4  21.08. у9.00 60  ФизикаМанојловић ИванаЈоксимовић МиленијаОстојић Весна
I-420.08. у 9.15 76Општа и непрганска хемијаЈоксимовић МиленијаMитровић ТатјанаСпарић Љиљана
I-4  Писмени 17.08. u10.00 Усмени 18.08. u 9.30 76    Математика      Јоксимовић Миленија    Урошевић Весна    Миросављевић Зорица
I-419.08. у10.00 76ИсторијаЈоксимовић МиленијаСарић ЈасминаСтанковић Витомир
II-1Разредни 21.08. у9.00 Поправни 26.08. у  9.30 60  Физика  Недић Славенка  Јоксимовић Миленија  Остојић Весна
II-120.08. у 11.00 77  Органска хемија  Унковић Митровић Виолета  Недић Славенка  Спарић Љиљана
II-124.08. у 9.30 77Аналитичка хемијаНедић СлавенкаСпарић ЉиљанаМитровић Татјана
II-2Разредни 21.08. у9.00 Поправни 26.08. у  9.30 60  Физика  Авејић Славица  Јоксимовић Миленија  Остојић Весна
II-225.08. у 11.00 77Органска хемијаАвејић СлавицаДруловић ДаницаЖикић Вишња
II-227.08. у 10.00 77Аналитичка хемијаАвејић СлавицаЖикић ВишњаДимитријевић Станојковић Јелена
II-226.08. у 10.30 77  ИсторијаАвејић СлавицаСарић ЈасминаСтанковић Витомир
II-224.08. у 9.30 76Ликовна култураАвејић СлавицаЦветковић Милошдруга школа
II-2Писмени 17.08. у 10.00 Усмени 20.08. у 11.00 78      Математика    Авејић Славица    Миросављеић Зорица    Чеврљаковић Биљана
II-2Писмени 19.08. у 10.00   Усмени 21.08. у 11.00 78         Енглески језик    Авејић Славица    Тасић Милена    Станкић Бојана
II-326.08. у 10.30 77ИсторијаСтанкић БојанаСарић ЈасминаСтанковић Витомир
II-4  Писмени 17.08. у10.00 Усмени 20.08. у 9.00 78      Математика      Митровић Унковић Виолета    Миросављевић Зорица    Чеврљаковић Биљана
II-425.08. у 9.00 78 Oрганска хемијаМитровић Унковић ВиолетаВујадиновић ГорданаНедић Славенка
II-424.08. у 10.00 78  Аналитичка хемијаМитровић Унковић ВиолетаМитровић ТатјанаСпарић Љиљана
II-4Разредни 21.08. у9.00 Поправни 26.08. у  9.30 60  ФизикаМитровић Унковић ВиолетаЈоксимовић МиленијаОстојић Весна
III-220.08. у 11.00 79  Прерада и одлагање чврстог отпадаДимитријевић Станојковић ЈеленаВучковић МилкаПавковић Анита
III326.08. у9.00 60EлектротехникаЧеврљаковић БиљанаЈоксимовић МиленијаОстојић Весна
III-426.08 у 9.00 60ЕлектротехникаИвановић ЛелаЈоксимовић МиленијаОстојић Весна
07-03-2020-13.36.48